Historical

Historical

Showing all 57 results

Show:

රාවණා 3 මෙහෙයුම

Highlights:

හෙළදිව පෞරාණික ප්‍රෞඩත්වය වර්තමාන සිංහල ජනතාව තුළට කාවැද්දීම සඳහා ඉතිහාසයේ වැළලී ගිය සටන් හාරා අවුස්සමින් කළ පර්යේෂණවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම කෘතිය නිර්මාණය වී ඇත.

මෙය හුදෙක් ප්‍රබන්ධ කෘතියක් නොව සැබෑ ඓතිහාසික හා පුරාවිද්‍යාත්මක කරුණු මත පදනම් වූ නිර්මාණාත්මක සාක්ෂියකි.

සත්‍යය සැමවිටම ප්‍රබන්ධයට වඩා රසවත් වනු ඇත.

ශිඛර

Highlights:

අවසන් සෙංකඩගල රාජ්ය සමයේ අප නොදන්නා වහංගු වී ගිය බලහත්කාරයෙන් සඟවා තැබූ ඉතිහාස කතන්දර බෝමය. ඒ සිදුවීම් අගිස්සවමින් උණුහුම්ව ගිය බල අරගල, දේශපාලන, සමාජ සංස්කෘතිකමය පාවාදීම් අස්සේ සංවේදී සේම දුක්බර සොඳුරු සංසිද්ධීන් ගැන ලියන්නට මට වූයේ අනන්ත වූ දොල දුකකි. ඉතිහාසය උඩුයටිකුරු නොකොට එහි සාඩම්බර බව රකිමින් සත්ය වූ මූලාශ්ර ඇසුරු කොට මා ශිඛර අකුරු කැටුයේ වගකීමෙනි. භක්තියෙනි.
ඒ ණයක් පියවනවා සමානව යුතුකමකැයි සලකාගේ අන් නිර්මාණයන්ට සාපේක්ෂව වෙහෙසක් දරාය. සිතිවිලි උල්පතක පහන්මය හැගීමෙන් ගැඹුරටම කිමිද පේ වෙමිනි. සොඳුරු හැබෑ කතන්දර සමඟින් මල් දමක් සේ ඉමිහිරි ප්රේමණීය කාව්යක් දවටා ශිඛර වියන හැම තත්පරයේම මා උන්නේ ඒ අතීතයේය. එදවසය. මා ඒ සුපහන් ඉමිහිරියාවේ වහලියක වුයේ මගෙ මනාපයටය. ඉඳින් ඒ උත්තම මාහැඟි යුතුකම මා ඉටු කළ වග අකුරට හිත පොතට බැඳී මටත් ආලවන්ත ඔබ සැම වෙනුවෙන් තුටින් මෙසේ දැනුම් ලමි.

රොබට් නොක්ස්

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:

රොබට් නොක්ස් ලංකාව නමැති ද්වීපයේ ඓතිහාසික සබඳතා” නමැති සුප්‍රකට ග්‍රන්ථය ලියූ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික රොබට් නොක්ස් හෙළි කළ තොරතුරු පාදක කර ගනිමින් ප්‍රබන්ධිත ඓතිහාසික නවකතාව.

Mansions Of The Moon

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:
In this sweeping tale, at once epic and intimate, Shyam Selvadurai introduces us to Siddhartha Gautama-who went on to become ‘the enlightened one’-an unusually bright and politically astute young man settling into his upper-caste life after marrying Yasodhara, a woman of great intelligence and spirit. Mansions of the Moon traces the couple’s early love and life together, and then the anguished turmoil that descends upon them both as Siddhartha’s spiritual calling takes over and the marriage partnership slowly, inexorably crumbles.

Drawing on ancient records and historical sources, and weaving it with fiction and mythology, Shyam Selvadurai creates a vivid portrait of Yasodhara, a remarkable woman on a remarkable journey. Mansions of the Moon is an evocative, thought-provoking novel and a must-read for anyone interested in spirituality, mythology and the power of the human spirit.

The Ram Chandra Series Box Set

Highlights:

The complete Ram Chandra series by Amish Tripathi. Include: 1) Ram – Scion of Ikshvaku. 2) Sita: Warrior of Mithila. 3) Raavan: Enemy of Aryavarta. 4) War of Lanka The second-fastest selling series in Indian publishing history.

War of Lanka

Highlights:

Greed. Rage. Grief. Love. Smouldering tinder, waiting to trigger a war. But this war is different. This one is for Dharma. This war is for the greatest Goddess of them all. Sita has been kidnapped. Defiantly, she dares Raavan to kill her – she’d rather die than allow Ram to surrender. Ram is beside himself with grief and rage. He prepares for war. Fury is his fuel. Calm focus, his guide. Raavan thought he was invincible. He thought he’d negotiate and force a surrender. Little did he know … The first three books of the second-fastest-selling book series in Indian publishing history – the Ram Chandra Series – explore the individual journeys of Ram, Sita and Raavan. In this, the epic fourth book of the series, their narrative strands crash into each other, and explode in a slaughterous war. Will Ram defeat the ruthless and fiendish Raavan, constrained as he is by the laws of Dharma? Will Lanka burn to a cinder or fight back like a cornered tiger? Will the terrible costs of war be worth the victory? Most importantly, will the Vishnu rise? And will the real enemies of the land fear the Vishnu? For fear is the mother of love.

Raavan: Enemy Of Aryavarta

Highlights:

A land in tumult, poverty and chaos. Most people suffer quietly. A few rebel. Some fight for a better world. Some for themselves. Some don?t give a damn. Raavan. Fathered by one of the

most illustrious sages of the time. Blessed by the Gods with talents beyond all. Cursed by fate to be tested to the extremes.

A formidable teenage pirate, he is filled with equal parts courage, cruelty and fearsome resolve. A resolve to be a giant among men, to conquer, plunder, and seize the greatness that he thinks is his right.

A man of contrasts, of brutal violence and scholarly knowledge. A man who will love without reward and kill without remorse.

This exhilarating third book of the Ram Chandra series sheds light on Raavan, the king of Lanka. And the light shines on darkness of the darkest kind. Is he the greatest villain in history or just a man in a dark place, all the time?

Sita: Warrior Of Mithila (Ram Chandra Series Book 2)

Highlights:

India, 3400 BCE. India is beset with divisions, resentment and poverty. The people hate their rulers. They despise their corrupt and selfish elite. Chaos is just one spark away. Outsiders exploit these divisions. Raavan, the demon king of Lanka, grows increasingly powerful, sinking his fangs deeper into the hapless Sapt Sindhu. Two powerful tribes, the protectors of the divine land of India, decide that enough is

enough. A saviour is needed. They begin their search. An abandoned baby is found in a field. Protected by a vulture from a pack of murderous wolves. She is adopted by the ruler of Mithila, a powerless kingdom, ignored by all. Nobody believes this child will amount to much. But they are wrong. For she is no ordinary girl. She is Sita. Continue the epic journey with Amish’s latest: A thrilling adventure that chronicles the rise of an orphan, who became the prime minister. And then, a Goddess. This is the second book in the Ram Chandra Series. A sequel that takes you back. Back before the beginning.

The Fifth Mountain

Highlights:
In The Fifth Mountain, Paulo Coelho takes us back to the ninth century, to the turbulent Middle East, where the prophet Elijah is struggling to keep his faith alive in a world of constant upheaval, tyrannical royalty, and pagan gods.

Elijah’s story is a lesson in persistence, an exercise in hope, and a journey you will never forget. Inspired by a circumstance that forever altered Coelho’s own life, The Fifth Mountain is a testament to the truth that tragedy in life should not be considered a punishment, but a challenge of the spirit. Gripping in its narrative and graceful in its prose, The Fifth Mountain teaches and inspires like no other novel. This is a timeless story for the ages, a tale of the past that resonates powerfully today.

Explanatorium Of History

Highlights:
Take a rollercoaster ride through the past with this fact-packed and visually stunning children’s history encyclopedia.

Discover what the major turning points in history were, from the evolution and migrations of early humans, to the rise and fall of great empires such as Ancient Rome and the Aztecs. Get the inside track on wars and conflict, from medieval knights to the major clashes of World War I, World War II, the Cold War, and so much more.

This visual reference encyclopedia uses stunning photographs and supporting illustrations to trace the history of science from Ancient Greece, through the major contributions of the Islamic world,
the Scientific Revolution, the Space Race, and on to modern technology. The arts, religions, and ideas are also showcased, from the Renaissance and Greek myths to the origins of major world religions, such as Christianity and Buddhism.

The Brain : The Story Of You

Highlights:

 Brain The Story Of You: Now An Acclamed Bbc Tv Series This is the story of how your life shapes your brain, and how your brain shapes your life. Join renowned neuroscientist David Eagleman on a whistle-stop tour of the inner cosmos. Its a journey that will take you into the world of extreme sports, criminal justice, genocide, brain surgery, robotics, and the search for immortality. On the way, amidst the infinitely dense tangle of brain cells and their trillions of connections, something emerges that you might not have expected to see

Arden Shakespeare Third Series Complete Works

Highlights:

“This new Complete Works marks the completion of the Arden Shakespeare Third Series and includes the complete plays, poems and sonnets, edited by leading international scholars. New to this edition are the ‘apocryphal’ plays, part-written by Shakespeare: Double Falsehood, Sir Thomas More and King Edward III. The anthology is unique in giving all three extant texts of Hamlet from Shakespeare’s time: the first and second Quarto texts of 1603 and 1604-5, and the first Folio text of 1623.

With a simple alphabetical arrangement the Complete Works are easy to navigate, and the reader’s understanding and enjoyment are enhanced by the general introduction, short individual introductions to each text, a glossary and a bibliography. This handsome volume is ideal for readers keen to explore Shakespeare’s work and for anyone building their literary library.”

Pachinko

Highlights:

This is a captivating book… Min Jin Lee’s novel takes us through four generations and each character’s search for identity and success. It’s a powerful story about resilience and compassion’ BARACK OBAMA. Yeongdo, Korea 1911. In a small fishing village on the banks of the East Sea, a club-footed, cleft-lipped man marries a fifteen-year-old girl. The couple have one child, their beloved daughter Sunja. When Sunja falls pregnant by a married yakuza, the family face ruin. But then Isak, a Christian minister, offers her a chance of salvation: a new life in Japan as his wife. Following a man she barely knows to a hostile country in which she has no friends, no home, and whose language she cannot speak, Sunja’s salvation is just the beginning of her story. Through eight decades and four generations, Pachinko is an epic tale of family, identity, love, death and survival.

The Wisteria Society of Lady Scoundrels

Highlights:

Cecilia Bassingwaite belongs to The Wisteria Society of Lady Scoundrels.

Yet this is no ordinary Victorian lady’s society . . .

Full of pirates, thieves and ne’er-do-wells, these women spend their days pickpocketing and blackmailing their way around the country all before their afternoon tea.

But when Cecilia meets Ned Lightbourne her world is set to change forever.

Because he’s a paid assassin and she’s his next hit.

Under the employment of the dastardly Captain Morvath – who wants to rid the world of these Lady Scoundrels – Ned knows he has one job to do.

But when he lays eyes on the feisty, beautiful Cecilia he’s faced with a conundrum:

Does he kill her . . . or fall in love with her?

Bridgerton meets Peaky Blinders in this swashbuckling tale of scoundrels and society, crime and crumpets. As these enemies turn to allies and might just fall in love along the way . . .

උන්මාද චිත්‍රා

Highlights:

“සොඳුර, නුඹ මා රවටන්ට හදනවාදැ”යි තම ප්‍රියාවගේ වචන නොඇදහු කුමාරයා විචාළේ ය. “ඇතුන් ලවා පාගා මැරවූ මාගේ පුත්‍රයා ජීවත්ව සිටින බව මම කෙසේ අදහම්ද? ඒ සියල්ල දන්නා මා රවටන්ට උත්සාහ කරන්නේ කුමක් නිසාද?”

සිංහල පුවත

Highlights:

මනනන්දන  හැඟුම් සිතුවිලි     කුළුණු                     නැඟ
රස වින්දන   දහම පෙන්විය      දියුණු                        මඟ
හද බන්දන   දනගෙ සෙනෙහස  පිදුණු                    රඟ
‘නගරංගන   වෙහෙර’ කරවිය    දකුණු                      දිග

පිය පුතු වත (02)

Highlights:

“ස්වාමින් වහන්ස, බොහෝදෙනා ස්ථීර කොට කියනවා එබඳු සැඟ වූ ධනයක් ඇති බව. ඒ නිසා රජතුමා සමඟ හිතවත් ඔබ වහන්සේ ලවා එය දැන එය ලබා ගෙන තව තවත් රටේ වැඩ කරන්නට මා අදහස් කරන්නේ”
“හොඳමයි රජතුමනි එය දැන ගැනීමට මා උත්සහ කරන්නම්”

රාජසිංහ කාලාවතරණය

Highlights:

“මහ රජතුමනි, කුවන්නාව විජය හා එක්වීමෙන් පසු ඇයගේ විශ්මිත බලය හා හැකියාව අතුරුදහන් වුණා විය හැකි නේද? මොකද විජයට අහුවීමෙන් පසු ඇය ඔහුගේ වහලියක් බවට පත් වූ බවයි පෙනෙන්නෙ.”

පිය පුතු වත

Highlights:

අතීත ලංකා ඉතිහාසයේ පැතිකඩක් මුල් කර ගෙන ලියැවුණ මෙම කතාවේ එන චරිත කීපයකි. ඉන් ප්‍රධාන වන්නේ කාවන්තිස්ස, විහාර මහා දේවිය, ගැමුණු හා තිස්ස චරිත ය. ඉනුත් සුවිශේෂ වන්නේ ගැමුණු කුමරුවන්ගේ චරිතයයි. මෙම චරිතය තුළින් රාජ්‍ය පාලනයේ දී ඉටු කිරීමට සිදු වන කැප කිරීම් කවරේ දැයි මනාවට එළිදැක්වෙයි.එසේම පාලකයන්ට මුහුණ පෑමට සිදු වන අභියෝග ද අවස්ථානුකූලව ඉදිරිපත් කෙරෙයි. එම අභියෝග ජය ගැනීමට පිය කාවන්තිස්ස රජුත්, මවු විහාර මහා දේවියත් කළ කැප කිරීම්, දැරූ උත්සහයන්, ඇති වූ ගැටලු ආදියත් මෙහි දැක්වෙයි.

මහ නරනිඳු වලගම්බා

Highlights:

මහ නරනිඳු වලගම්බා සාර්ථක ඓතිහාසික නවකතාවකි. වලගම්බා රජතුමා ගැන මූලාශ්‍ර හා ජනශ්‍රැතියෙන් හෙළි කෙරෙන තොරතුරු පරිශීලනය කරමින් රචිත මෙය නවකතාවක් වුණත් මූලාශ්‍රයක් වශයෙන් සැළකීමට තරම් රැසක් තොරතුරු මෙහි අන්තර්ගතය.

සෝමා දේවිය, අනුලා දේවිය රජුගේ සප්ත මහා සෙනෙවිවරු, මහාතිස්ස හිමියන් පමණක් නොව ගිරිනිගණ්ඨයා ගැන ද මෙම කෘතියෙන් විස්තර කර තිබේ.

පොල් රුප්පා සහ මුතු පංති

Highlights:
ආචාර්ය ඇලන් වෝල්ටර්ස් විසින් සිලෝනය සංචාරය කොට තමා ලද අත්දැකීම් ඇසුරෙන් වර්ෂ 1892 දී ලියා ප්‍රකාශයට පත් කළ, දහ නම වන සියවසේ මෙරට පරිසරය හා සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය පිලිබඳ මෙතෙක් අප නො ඇසූ හො නො දැන සිටි බොහෝ දෑ විශිෂ්ට දැනුමක් හා නිරීක්ෂණ කෞශල්‍යයක් තුලින් අලංකාර ලෙස හෙළි කරන සම්භාවනාවට පත් ඉංග්‍රීසි කෘතියේ සම්පූර්ණ,සමාන සහ අසංක්ෂිප්ත සිංහල පරිවර්තන ය.

රජදහනේ රන් සන්නස

Highlights:

“කුරුස යුද්ධ කියන්නේ ආගම වෙනුවෙන් කරන යුද්ධවලට.

නයිට්වරු තමයි ඒ යුද්ධවලට නායකත්වය දෙන්නේ. ශුද්ධවූ දේශයේ

ඒ විදිහේ කුරුස යුද්ධ ගොඩක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා.

“ඇත්තටම අපේ නයිට්වරයා නම් අපිව මෙහාට එව්වේ සංදේශයක් භාරදෙන්න.

යුද්ධයකට නෙවෙයි.”

බෙත් කියු කථාව අසාගෙන සිටි ආගන්තුකයා නැවත මෙසේ ඇසුවා.

“මොකක්ද ඔයාලගේ සංදේශය?.

“ඔයා ළඟ තියෙනවා වාගේ රන් පුවරුවක් අපිට හොයාගන්න ඕනෑ.”

The Golden Harvest

Highlights:
The Golden Harvest” is a historical romance, based on the famous Dutugemunu and Elara period of Sri Lankan history, a period well documented in National Chronicles, and supplemented with innumerable culturally rich folklore. Hence it is not surprising to find many novels written based on that period – mostly in Sinhala, and some in English. The surprise here is in the way that historical material had been dexterously moulded to sculpt a new image, and give a new message through a readily readable romance with a depth.

සිරිමලී – ලිහිණි පොත්

Highlights:

එක්සත් රාජධානියේ Penguin පොත් කලාවේ ආභාසය ලබමින් 50 දශකයේ ආරම්භ වී අතිශය ජනප්‍රියත්වයට පත් ගුණසේන ලිහිණි පොත් සංස්කෘතිය බොහෝ දෙනාගේ ඉල්ලීම මත නව හැඩයකින් සහ සුවඳකින් මෙසේ ඔබ අතට නැවත පත්වෙයි. මේ විමල් අබේසුන්දර විසින් රචිත ‘සිරිමලී’ කෘතියයි.

History Encyclopedia

Highlights:
What made humans the way they are today? How were civilisations formed and erased? What makes up history? Get answers to all the questions and more in this history encyclopedia. Go back in time and learn all about human history, right from the time man began his journey in stone caves. Relive epic battles, learn about the rise and fall of great empires and a lot more.

මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය 01

Highlights:

මිළින්ද ප්‍රශ්නය වනාහී ඉතා පැරණී වුත්, සැදැහැවත් බෞද්ධයන්ගේ මහත් සම්භාවනාවට ලක් වුත් ග්‍රන්ථ රත්නයකි. මිළිදු මහරජුගේත්,නාගසේන මහරහතන් වහන්සේගේත් මෙම දුර්ලභ ධර්ම සංවාදය සිදුවී ඇත්තේ බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් පන්සිය වසරක් ගත වු කල්හි ය.

සංග්‍රාමයේ ව්‍යාඝ්‍රයා

Highlights:

ගම්පොළ රාජධානිය පරිහානියට පත් වු පසු ශ්‍රි ලංකාවේ රාජධානිය වුයේ කෝට්ටේ ය.එහි ප්‍රබල රජු වූයේ හයවනි පරාක්‍රමබාහු ය. ශ්‍රි ලංකාවේ එක්සේසත් කළ අන්තිම රජු ය. ඔහුගෙන් පසු බල අරගල ඇති වී ශ්‍රි ලංකාව රාජධානි තුනකට වෙන් විය. ඒ කෝට්ටේ, සෙන්කඩගල සහ යාපනය යනුවෙනි. හයවැනි විජයබාහු රජුගේ කාලයේදි කෝට්ටේ රාජධානිය තුළ යළිත් බල අරගලයක් ඇති විය. එම අරගලය විජයබා කොල්ලය නමින් ද, පියපුතු සටනක් ලෙස ද හැඳින්වේ. ඒ වනවිට පෘතුගීසීහු කොළඹට පැමිණ සිටියහ. එම බල අරගලය අවසන් වුයේ විජයබාහු රජුගේ මරණයෙන් ය. එය පුතුන් විසින් කරන ලද්දක් යැයි කියති.

කාවන්තිස් රජතුමා විහාරමහාදේවිය

Highlights:

දුටුගැමුණු මහරජතුමාගේ මාපියන් පිළිබඳව ප්‍රමාණවත් විමසීම්
කර නැත. මේ කෘතිය එම අඩුපාඩුව යම්තමකට හෝ පිරිමැසීමකි.
කාවන්තිස් රජු ගැනත් විහාරමහාදේවිය ගැනත් මූලාශ්‍රවල එන
කරණු මෙහි විමර්ෂනාත්මකව ගොනු කර ඇත. මේ සඳහා අභිලේඛන
සාධක ද අමතක කර ඇත. මේ ප්‍රෞඨ මාපියන් පිළිබඳව ඇති කර
ඇති දුර්මත ගැන ද මෙහි සාකච්ජා කර ඇත.

Carrie Soto Is Back

Highlights:

Carrie Soto is fierce, and her determination to win at any cost has not made her popular.

By the time Carrie retires from tennis, she is the best player the world has ever seen. She has shattered every record and claimed twenty Slam titles. And if you ask her, she is entitled to every one. She sacrificed nearly everything to become the best, with her father as her coach.

But six years after her retirement, Carrie finds herself sitting in the stands of the 1994 US Open, watching her record be taken from her by a brutal, stunning, British player named Nicki Chan

රාවණාගේ උඩ්ඩීශතන්ත්‍රය

Highlights:

ව්‍යවහාර වෂර්‍ 1952 දී “රාවණාගේ උඩ්ඩීශතන්ත්‍රය”
නමින් පළවු ග්‍රන්ථය මෙවර මුද්‍රණය කිරීමේ දී එහි
අත්පිටපත සොයාගැනීමට නොහැකි වු බැවින් දේවනාගරි
අක්ෂරයෙන් භාරතයේ මුද්‍රිත ග්‍රන්ථ ආශ්‍රයෙන් සැකසීමට
සිදුවිය. ඉන් එකක් රාමවිහාරි මිශ්‍ර නම් පඬිවරයෙකුගේ
හින්දි ටීකාව සහිතව බරණැස පළකැරුණකි. අනෙක
රාමෙශවර දතතා නම් පඬිවරයෙකුගේ හින්දි ටීකාව
සහිතව කාශියෙහි පළකැරුණකි. මේ දෙකෙහි ම
මුලග්‍රන්ථය පිළිබඳ කිසිදු හැඳින්වීමක් කර නැත.

Great Circle

Highlights:

SHORTLISTED FOR THE WOMEN’S PRIZE FOR FICTION
SHORTLISTED FOR THE BOOKER PRIZE
A ROYAL READING ROOM PICK 2023
SHORTLISTED FOR THE HWA GOLD CROWN
THE NEW YORK TIMES AND TIMES BESTSELLER
TIME MAGAZINE BOOK OF THE YEAR

From her days as a wild child in prohibition America to the blitz and glitz of wartime London, from the rugged shores of New Zealand to a lonely iceshelf in Antarctica, Marian Graves is driven by a need for freedom and danger.
Determined to live an independent life, she resists the pull of her childhood sweetheart, and burns her way through a suite of glamorous lovers. But it is an obsession with flight that consumes her most.
Now, as she is about to fulfil her greatest ambition, to circumnavigate the globe from pole to pole, Marian crash lands in a perilous wilderness of ice.
Over half a century later, troubled film star Hadley Baxter is drawn inexorably to play the enigmatic pilot on screen. It is a role that will lead her to an unexpected discovery, throwing fresh and spellbinding light on the story of the unknowable Marian Graves.

Inferno

Highlights:

With these words echoing in his head, eminent Harvard symbologist Robert Langdon awakes in a hospital bed with no recollection of where he is or how he got there. Nor can he explain the origin of the macabre object that is found hidden in his belongings.
A threat to his life will propel him and a young doctor, Sienna Brooks, into a breakneck chase across the city of Florence. Only Langdon’s knowledge of hidden passageways and ancient secrets that lie behind its historic facade can save them from the clutches of their unknown pursuers. With only a few lines from Dante’s dark and epic masterpiece, The Inferno, to guide them, they must decipher a sequence of codes buried deep within some of the most celebrated artefacts of the Renaissance – sculptures, paintings, buildings – to find the answers to a puzzle which may, or may not, help them save the world from a terrifying threat…

Lessons in Chemistry

Highlights:

“Chemist Elizabeth Zott is not your average woman. In fact, Elizabeth Zott would be the first to point out that there is no such thing.
But it’s the early 1960s and her all-male team at Hastings Research Institute take a very unscientific view of equality. Except for one: Calvin Evans, the lonely, brilliant, Nobel-prize nominated grudge-holder who falls in love with – of all things – her mind. True chemistry results.
Like science, life is unpredictable. Which is why a few years later, Elizabeth Zott finds herself not only a single mother, but the reluctant star of America’s most beloved cooking show, Supper at Six. Elizabeth’s unusual approach to cooking (‘combine one tablespoon acetic acid with a pinch of sodium chloride’) proves revolutionary. But as her following grows, not everyone is happy. Because as it turns out, Elizabeth Zott isn’t just teaching women to cook. She’s daring them to change the status quo.”

The Mad Women’s Ball

Highlights:

“The Salpêtrière asylum, 1885. All of Paris is in thrall to Doctor Charcot and his displays of hypnotism on women who have been deemed mad or hysterical, outcasts from society. But the truth is much more complicated – for these women are often simply inconvenient, unwanted wives or strong-willed daughters. Once a year a grand ball is held at the hospital. For the Parisian elite, the Mad Women’s Ball is the highlight of the social season; for the women themselves, it is a rare moment of hope.

Geneviève is a senior nurse. After the childhood death of her sister, she has shunned religion and placed her faith in Doctor Charcot and his new science. But everything begins to change when she meets Eugénie, the 19-year-old daughter of a bourgeois family. Because Eugénie has a secret, and she needs Geneviève’s help. Their fates will collide on the night of the Mad Women’s Ball…

Dear Olly

Highlights:

“Discover the beautiful stories of Michael Morpurgo, author of Warhorse and the nation’s favourite storyteller. A moving story of a brother, a sister and a swallow, and how all are in some way victims of the horrors of landmines. Olly’s brother Matt wants to go and work with children who have been made orphans, through war, in Africa. He wants to be a clown and make them laugh. His mother and sister want him to stay in England and go to university.
Hero, a swallow, has a journey to make too. He must fly to Africa for the winter to join all the other swallows. His journey is difficult and fraught with danger. Three separate stories are woven into one powerful and moving novel whose central theme not only exposes the horrors of war and of landmines, but also the endurance of the human spirit.”

The Amazing Story of Adolphus Tips

Highlights:

“A heart-warming tale of courage and warmth, set against the backdrop of the second world war, about an abandoned village, a lifelong friendship and one very adventurous cat!
“”Something’s up. Something big too, very big. At school, in the village, whoever you meet, it’s all anyone talks about. It’s like a sudden curse has come down on us all. It makes me wonder if we’ll ever see the sun again.”” It’s 1943, and Lily Tregenze lives on a farm, in the idyllic seaside village of Slapton. Apart from her father being away, and the ‘townie’ evacuees at school, her life is scarcely touched by the war. Until one day, Lily and her family, along with 3000 other villagers, are told to move out of their homes – lock, stock and barrel.”

රාවණ ශිෂ්ටාචාරය

Highlights:

දෙස් විදෙස් විද්වතුන්ගේ සම්භාවනාවට පාත්‍ර වු ආචාර්ය මිරැන්ඩෝ ඔබේසේකර ලියා පල කළ 52 වැනි ශාස්ත්‍රීය ග්‍රන්ථය “රාවණ ශිෂ්ටාචාරය” යි. ඇමෙරිකා මහද්වීපයේ සහ යුරෝපයේ, ශ්‍රි ලංකාවෙන් සංක්‍රමණය වු යක්ෂ ගෝත්‍රිකයන්(හෙළයන්) අද දක්වා උසස් සමාජ තලයේ ජිවත් වන බැව් ඉතා පැහැදිලි ලෙස මෙම ග්‍රන්ථයේ සඳහන් වේ.

හෙළදිවෙහි වසර එකොළහක්

Highlights:
මෙම කෘතිය තුළින් මේජර් ෆෝබ්ස් වෑයම් කොට ඇත්තේ ලංකාවේ පැරණි ඉතිහාසය පුළුල් ලෙස විස්තර කිරීමට යි. ඒ නිසා ම ඔහු දැනුවත් ගවේෂණාත්මක කාර්යයක යෙදී සිට ඇත.ඒ අතරේ ඔහු අලි දඩයමට ද එක්ව තිබේ.මේ කෘතිය ඉවසිල්ලෙන් කියවන පාඨකයෙකුට ලංකා ඉතිහාසය පිළිබඳ මහත් දැනුමක් මෙන්ම සතුටක් ද ලැබෙනු ඇත.

කන්ද උඩරට සමාජ සංවිධානය සහ ප්‍රභූවරු

Highlights:

වත්මන් ලෝකයේ ඉතාමත් ම පැරැණි රටක් වු ශ්‍රි ලංකාව නම් හැත්තෑපහකට අධික ප්‍රමාණයකින් හැඳින්වීම එහි ශ්‍රේෂ්ඨ අතීතය තහවුරු කරන සාධකයකි.ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ සිට අප රටේ උසස් සංස්කෘතියක් තිබුණ බවට කදිම සාධකයකි වාල්මිකී ගේ රාමායණ ය.

යක්ෂ ගෝත්‍රික සෙල් ලිපි සහ අනාවැකි

Highlights:

තරු දොරටුව (ස්ටාර් ගේට් – Star Gate) නමින් හඳුන්වන රන්මසු උයනේ ගුහා සටහනින් පෙන්නුම් කෙරෙන්නේ මේ ලෝකය ගෝලාකාර වස්තුවක් බවයි. ලෝකය ගෝලාකාර වස්තුවක් බව මුලින්ම හඳුනාගෙන ඇත්තේ ශ්‍රි ලාංකික සෘෂිවරුන් විසිනි.ලෝකය ගෝලාකාර බව සත්‍ය ලෙසම තේරුම් ගැනීමට නම් අභ්‍යවකාශයේ සිට නැරඹිය යුතුය. මෙය ගගනගාමියෙකුට මිස වෙනත් අයෙකුට කළ නොහැකි කාර්යයකි. නැතිනම් වෙනත් ග්‍රහලෝක සමීපව බලාගත හැකි උපකරණ භාවිතා කළ යුතු වන්නේ ය.එවැනි උපකරණ භාවිත කළ බවට කිසිඳු සාක්ෂියක් දැනට සොයා ගැනීමට නොහැකි වුනත් ජේතවන,අභයගිරි වැනි ස්ථාන සතුරු ග්‍රහණයට හසුවන සෑම අවස්ථාවකම එවැනි උපකරණ විනාශ වන්නට ඇත.

ලංකාධිපති ශ්‍රී රාවණ

Highlights:

රාවණො විදිතො මයිහං – ලංකාවාස්‍ය මහාපුරි

දෘෂ්ටා පාරෙ සමුද්‍රස්‍ය – ත්‍රීකුටගිරිකන්දරෙ ( මහා භාරතය )

සමුද්‍රයෙන් එපිට ත්‍රීකුට ගිරිකන්දරයේ ලංකාපුරයෙහි

වාසය කරන රාවණ ගැන දනිමි.

මහා භාරතය සදහන් කළ

මේ ත්‍රීකූටගිරිකන්දරය

ලකේගල තුන්හිස්ගල

(තුන්කුළු පව්ව) නොවන්නේ ද ?

දමරඣ

Highlights:

ශම්මික යනු අරලියගහ මන්දිරයේ කටයුතු වලට මෙන්ම විපක්ෂනායක නිල නිවසේ කටයුතු වලට පවා නිරන්තරයෙන් ඇරයුම් ලබන්නෙකි.දෙපාර්ශවයෙම ප්‍රභුන් බොහෝමයක් හඳුනන්නෙකි.සියලු දෙනාට මූල්‍යමය අතින් උදව් කරන්නෙකි. කොටින්ම කිව හොත් ලංකාවේ වත්මන් දේශපාලනයම ශම්මික ඇතුලු කිහිප දෙනෙකුගේ සාක්කුවල පැවතුණු දෙයකි.කාළ වර්ණ වූ මෙම පුරුෂයා යක්ෂ ගෝත්‍රිකයන්ගේ නියම සංකේතාත්මක නියෝජනයක් යැයි කිව හැකිය.මැදි වියද ඉක්මවා සිටි ඔහුගේ නළල් පට අතරින් විසිරී ගිය ඇතැම් කෙස් රැළි ශ්වේත වර්ණ වී තිබුම හැරෙන්නට වයස ගැන තතු දක්වන කිසිඳු සලකුණක් ඔහු වෙතින් දක්නට නොලැබිණි.වෙනත් සිවිල් වැසියෙකුට මෙවන් තත්වයක්උදා වූයේ නම් ඔහු හෝ ඇය මල් කලඹ ඉතා සතුටින් බාරගනු ඇත. ආරක්ෂක අංශයක අයෙකුට මෙවැන්නක් වූයේ නම් ,සැක සිතා බෝම්බ නිශ්ක්‍රිය අංශයට හෝ අමතනු ඇත. නමුත් චානා ඒ් දෙකොසටම අයත් නොවූ නිසා ප්‍රශ්නය තමා විසින්ම විසඳාගත යුතුව ඇත.

කාල

Highlights:
සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් පවත්වන ලද අත්පිටපත් තරගාවලියේ 2015 වසරේ හොඳම නවකතාව,ප්‍රථම ස්ථානය.

කලා ඓතිහාසික වෘත්තාන්තය වූ කලී ධාතුසේන රජ සමයේ සිදු වූවා යැයි සැලකෙන ජනප්‍රවාද ගත සිදුවීම් මාලාවක විදහා දැක්වීමකි.කඩවර දෙවි ලෙස දේවත්වයෙන් පිදුම් ලැබූ හීන්කුරුට්ටා යන කල්පිත චරිතය කතා නායකයා කර ගත් මෙම වෘතාන්තයෙන් දිග හැරෙනුයේ හිංකුරුට්ටා ගේ පුත් ‘කාල’ නමැති තම පියා හා තම භූමිය ජීවිතය කරගත් අපූර්ව කොලුගැටයා පිළිබඳ සංවේදනාත්මක පුරාවෘත්තයයි.

Family of Liars

Highlights:
The instant New York Times bestseller and prequel to the TikTok phenomenon We Were Liars. Return to the story of another summer, another generation, and the secrets that will haunt them for decades to come. A windswept private island off the coast of Massachusetts. A hungry ocean, churning with secrets and sorrow. A fiery, addicted heiress. An irresistible, unpredictable boy. A summer of unforgivable betrayal and terrible mistakes. Welcome back to the Sinclair family. They were always liars.

Little House on the Prairie

Highlights:

Classic tales by Laura Ingalls Wilder about life on the frontier and America’s best-loved pioneer family.The sun-kissed prairie stretches out around the Ingalls family, smiling its welcome after their long, hard journey across America. But looks can be deceiving and they soon find that they must share the land with wild bears and Indians. Will there be enough land for all of them?The timeless stories that inspired a TV series can now be read by a new generation of children. Readers who loved Anne of Green Gables, Little Women, and Heidi will be swept up by this timeless rural coming of age saga. Perfect escapism for readers aged 8+. Beautifully illustrated by Garth Williams.Have you collected all the Little House books?Little House in the Big WoodsLittle House on the Prairie On the Banks of Plum CreekBy the Shores of Silver LakeThe Long WinterLittle Town on the PrairieThese Happy Golden YearsLaura Ingalls Wilder was born in Wisconsin in 1867. She recorded her adventurous nomadic childhood with her pioneer family in a collection of books that have become beloved classics of American literature. The Little House on the Prairie television series ran for 9 seasons from 1974-1983.

Little House in the Big Woods

Highlights:

Classic tales by Laura Ingalls Wilder about life on the frontier and America’s best-loved pioneer family.

Inside the little house in the Big Woods live the Ingalls family: Ma, Pa, Mary, Laura and baby Carrie. Outside the little house are the wild animals: the bears and the bees, the deer and the wolves. This is the classic tale of how they live together, in harmony mostly, but sometimes in fear . . .

The timeless stories that inspired a TV series can now be read by a new generation of children. Readers who loved Anne of Green Gables, Little Women, and Heidi will be swept up by this timeless rural coming of age saga. Perfect escapism for readers aged 8+. Beautifully illustrated by Garth Williams.

On the Banks of Plum Creek

Highlights:

For the first time in the history of the Little House books, this new edition features Garth Williams’ interior art in vibrant, full color, as well as a beautifully redesigned cover. The adventures of Laura Ingalls and her family continue as they leave their little house on the prairie and travel in their covered wagon to Minnesota. Here they settle in a little house made of sod beside the banks of beautiful Plum Creek. Soon Pa builds a wonderful new little house with real glass windows and a hinged door. Laura and her sister Mary go to school, help with the chores, and fish in the creek. At night everyone listens to the merry music of Pa’s fiddle. Misfortunes come in the form of a grasshopper plague and a terrible blizzard, but the pioneer family works hard together to overcome these troubles. And so continues Laura Ingalls Wilder’s beloved story of a pioneer girl and her family. The nine Little House books have been cherished by generations of readers as both a unique glimpse into America’s frontier past and a heartwarming, unforgettable story.

These Happy Golden Years

Highlights:

Classic tales by Laura Ingalls Wilder about life on the frontier and America’s best-loved pioneer family. Teaching at the Brewster settlement, miles away from her family, isn’t as exciting as Laura Ingalls had hoped and she is very homesick. The winter passes slowly and she has only rare drives in Almanzo Wilder’s new pony trap to look forward to. As Laura leaves her childhood behind and turns to the responsibilities of earning her keep, her friendship with Almanzo blossoms into love and we say goodbye to the Ingalls family with a wedding. The timeless stories that inspired a TV series can now be read by a new generation of children. Readers who loved Anne of Green Gables, Little Women, and Heidi will be swept up by this timeless rural coming of age saga. Perfect escapism for readers aged 8+. Beautifully illustrated by Garth Williams.

උරුමය 2 – වැවේ වගතුග

Highlights:

වැව ශ්‍රී ලාංකික වාරි සංස්කෘතියේ හදවත යි. එම හදවතේ ස්පන්දනය අනුව වාපී සංස්කෘතියේ නාඩි වැටෙයි. එහෙත්, අද දවසේ ජීවත්වන අපේ දූ දරුවන්ට ඒ පිළිබඳ ඇති අවබෝධය අඩුයි.

“වැවේ වගතුග” මගින් එම අතීත උරුමයේ හෘද ස්පන්දනය කෙසේ ක්‍රියා කළේ දැයි වටහා දීමට වෑයම් කළෙමු. මෙහි සඳහන් වන්නේ අදින් අඩසියවසකට පමණ පෙරාතුව රජරට හා හත් කෝරලයේ වාපී සංස්කෘතියේ මූලික තොරතුරු ය.

 

උරුමය 1- ගමේ වගතුග

Highlights:

ශ්‍රී ලාංකික අපි, ගොවි සංස්කෘතියකට උරුමකම් කියන්නෙමු. එහෙත්, එම අතීත උරුමය අද දවසේ දී හඳුනාගැනීමට නො හැකි වී සිටින්නෙමු. මෙයට කළ යුතු හොඳම පිළියම වන්නේ, අතීත උරුමය පිළිබඳ තොරතුරු ගවේෂණය කිරීම යැයි අපි සිතමු.

“ගමේ වගතුග” මැයෙන් රචනා කර ඇති මෙම කුඩා පොත් පිංච මගින් දෙවන ලෝක යුද සමයට පෙරාතුව රජරට හා හත් කෝරලයේ සාම්ප්‍රදායිකව ගමක චර්යා පද්ධතිය පිළිබඳ මූලික තොරතුරු රැසක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.

 

ශ්‍රී ලංකා රාවණ රාජධානිය සහ සීගිරි පුරාණය

Highlights:

“රාවණ සමය” සෙල්ලිපි හා පුරාවස්තු ආශ්‍රයෙන් ම උපුටා ගත් කරුණු ස්වල්පයක් පාධ්කයා වෙත ඉදිරිපත් කිරිම මාගේ ප්‍රයත්නයයි. මා දක්වන සධක හා ඊට දැක්විය හැකි විරෝධාභාෂා යටතේ විනිශ්චයකට එළැඹීම පාධකයා සතු කාර්යයකි

උන්මාත

Highlights:

එය ලාංකේය ඉතිහාසයේ අදුරුතම පරිච්ඡේදයක් විය.යක්ෂයෝ දෙරණ අරා සිටියෝය. මූසල නිහැඬියාවකින් රටම වෙළී තිබිණි. වෙනදා දෙනෝදාහක් සෙනග ගැවසෙන්නා වූ විදි ජනශුතාව තිබුණි. උන්මාද ඝාතකයෝ නිදැල්ලේ සැරිසරති. හදවන උගුළා දැමෙන ලද යුවතියන්ගේ නිරුවත් මළ සිරුරු කොළඹ පුරා හමු වෙයි. ඔවුන්ගේ රුධිරය ධරණිතලය පොඟවමින් තිබිණ. ආත්ම යුක්තිය ඉල්ලමින් පරිසරය සිසාරා මොරදෙමින් තිබිණ.ඉදින් මේ යක්ෂයාගේ හෝරාව නොවන්නේද?විලියම්ස් ඉස්පැක්ටර් සමගින් පුවත්පත් වාර්තාකරු ෆ්‍රැන්සිස් අබිරහසේ පැටලුම් අතර සැරිසරති නමුත්,ඝාතකයා හමුවෙයිද?ඉතිහාසය නැවත නැවතත් එකම ලෙසින් ලියවෙයි. වීරයෝ  තැනෙති. දුෂ්ටයෝ තැනෙති. මහා පාවාදීම් සිදු වෙයි.එකල්හි, ශුද්ධවන්තයෝ, සිංහලයාගේ භූමිය වෙනුවෙන් සටන් කරති.ඔවුහු අරගල කරන්නෝය කැරලි ගසන්නෝය සිංහලයාගෙන් උදුරාගත් භූමියේ අයිතිය වෙනුවෙන් විරුවන් තනන්නෝය සටන් කරන්නෝය.ඔවුන් තම මාතෘ භූමියේ අයිතිය නැවත දිනාගනීද?මෙකී අඳුරු කාල පරිච්ඡේදය පිළිබඳ ලියැවුණු කඩදාසි දවා හළුකර දමා ඇත.කාලයාගේ ඇවෑමෙන් සැගවි ගියා වූත් බලහත්කාරයෙන් මකා දමන ලද්දා වූත් ලාංකේය ඉතිහාසයේ අඳුරුතම කාල පරිච්ඡේදයේ කතන්දරය මෙයයි.ඉදින් මේ එකම එක සාක්ෂියයි.

Three Sisters

Highlights:

Three Sisters is a beautiful story of hope in the hardest of times and of finding love after loss. Heather Morris is the global bestselling author of The Tattooist of Auschwitz and Cilka’s Journey, which have sold eight million copies worldwide. Three Sisters is her third novel, and the final piece in the phenomenon that is the Tattooist of Auschwitz series.

Cloud Cuckoo Land

Highlights:

Fifteenth-century Constantinople. Present day Idaho. The future, and humanity’s last hope.

Across time and space, five young dreamers are bound by a single ancient text. Together, they tell a story of a world in peril; of the power of words, of resilience, and of hope against all odds.

The Pulitzer Prize-winning author of All the Light We Cannot See returns with a heart-breaking, magnificent epic of human connection and a love letter to storytelling itself.

The Tattooist of Auschwitz

Highlights:

In 1942, Lale Sokolov arrived in Auschwitz-Birkenau. He was given the job of tattooing the prisoners marked for survival – scratching numbers into his fellow victims’ arms in indelible ink to create what would become one of the most potent symbols of the Holocaust. Waiting in line to be tattooed, terrified and shaking, was a young girl. For Lale – a dandy, a jack-the-lad, a bit of a chancer – it was love at first sight. And he was determined not only to survive himself, but to ensure this woman, Gita, did, too. So begins one of the most life-affirming, courageous, unforgettable and human stories of the Holocaust: the love story of the tattooist of Auschwitz.

All The Light We Cannot See

Highlights:

Open your eyes and see what you can with them before they close forever.’

For Marie-Laure, blind since the age of six, the world is full of mazes. The miniature of a Paris neighbourhood, made by her father to teach her the way home. The microscopic layers within the invaluable diamond that her father guards in the Museum of Natural History. The walled city by the sea, where father and daughter take refuge when the Nazis invade Paris. And a future which draws her ever closer to Werner, a German orphan, destined to labour in the mines until a broken radio fills his life with possibility and brings him to the notice of the Hitler Youth.

In this magnificent, deeply moving novel, the stories of
Marie-Laure and Werner illuminate the ways, against all odds, people try to be good to one another.

Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping