Grades 12

Grades 12

Showing all 32 results

Show:

12 ශ්‍රේණිය උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Highlights:

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂයට අදාලව නවතම විෂය නිර්දේශයානුකූලව විධිමත්, අභ්‍යාස පාඩම් සහිතව රචිත එකම සහ පළමු අංග සම්පූර්ණ පාඨ ග්‍රන්ථය වනුයේ මෙයයි. අදාල විෂයය පිළිබඳව ලබාගන්නා ප්‍රායෝගික පුහුණුව වඩාත් අර්ථාන්විත සහ විස්තරාත්මකව තේරුම් ගැනීමට, විමර්ශනය කර නව දැනුමක් බවට පත්කර ගැනීමට මෙම කෘතිය මහෝපකාරි වේ.

My Tutor Grade 12 Business Studies Revision Book

Highlights:
Buy Grade 12 Business Studies revision exercises book with Lesson exercises, Past Papers, and Term Test Questions papers including answers.

12 ශ්‍රේණිය ආර්ථික විද්‍යාව II පත්‍රය

Highlights:
  • උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව II පත්‍රය සඳහා 12 ශ්‍රේණිය විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරමින් මෙම කෘතිය සම්පාදනය කර ඇත.
  • 12 ශ්‍රේණිය ආර්ථික විද්‍යා විෂය නිර්දේශයට අදාළ මාතෘකා අනුපිළිවෙලින් පෙළ ගස්වා එම විෂය කරුණු වලට අදාළ ප්‍රශ්න ද ඊට අදාළ පිළිතුරු ද මෙහි අඩංගු කර ඇත.

12 ශ්‍රේණිය නූතන ලෝකය ඉතිහාසය පාඩම් සාරංශ

Highlights:

නූතන ලෝකය ඉතිහාසය පාඩම් සාරංශ
Lesson Summaries (කෙටි සටහන්)

12 ශ්‍රේණිය සිංහල පාඩම් සාරාංශ

Highlights:

අ.පො.ස උ/පෙළ සිංහල පාඩම් සාරාංශ (කෙටි සටහන්)

 

12 ශ්‍රේණිය ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව

Highlights:
  • විෂය නිර්දේශය ආවරණ ප්‍රශ්න මඟින් පාඩමට අත්වැලක්
  • ආදර්ශ ප්‍රශ්න
  • බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) තර්ක ශාස්ත්‍රය

Highlights:

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) තර්ක ශාස්ත්‍රය ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 සහ 11

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත්කළ 2019 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය.
2019 හා ඉන් පසු නව නිර්දේශිත ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු.
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා විස්තරාත්මක පිළිතුරු

BIOLOGY – Answers with Explanations

Highlights:

Contains collection of past examination papers (2011 to up-to-date) of G.C.E Advanced Level examination with step-by-step answers and covers marking scheme specification supplied by the Department of Examination, Sri Lanka.

This book is a guidance for every students on how to practice for the G.C.E Advanced Level Biology Examination. All the answers are written in a format that all students should be able to understand them easily and can be used as a Student Workbook and a Teacher Resource Book to be used in the classroom to facilitate learning teaching process. Its unique design and approach gives more practice on original previous examination questions.

අකුර – A /L බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය පාඩම් සාරාංශ

Highlights:

තාර්කීකරණය කරන ලද නව විෂය නිර්දේශයන්හි
මූලික අරමුණු වන්නේ ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන
රටාවක් හා වඩාත් ක්‍රියාකාරකම් මත පදනම් වූ
අධ්‍යාපන රටාවක් මඟින් වැඩ ලෝකයට අවශ්‍ය
වන්නා වූ නිපුණතා සහ කුසලතාවයන්ගෙන් යුක්ත
මානව සම්පතක් බවට ශිෂ්‍ය ප්‍රඡාව සංවර්ධනය
කිරීමයි .

මෙම ක්‍රියාවලියේ දී සියලුම විශයන්ගේ නිපුණතා මට්ටම්
ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශනය
හා දැනුම ශිෂ්‍යාට මෙන් ම පන්ති කාමරය තුළ විෂය
දැනුම බෙදන ගුරු භවතුන්ට ද ලබා දීම අධ්‍යාපන
ප්‍රකාශන ආයතනයක ප්‍රමුඛ කාර්ය භාර්ය විය යුතු ය .

එම කාර්ය භාරය අනූව යමින් පන්ති කාමරය තුළ දී
ශිෂ්‍ය‍යෙකු ලෙස ඔබ ලබන දැනුම වඩාත් නිරවුල් ව
මනසට ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහාත්,අවබෝධයෙන්
යුතුව විෂය කරුණු මතක තබා ගැනීම සඳහාත්
“Akura Pilot පාඩම් සාරාංශ”කෙටි සටහන් පොත්
පෙළ ඔබ අතට පත් කිරීමේ මුලික අරමුණ විය

සිංහල රචනාදර්ශ-උසස් පෙළ සහ උසස් විභාග සඳහා

Highlights:
උසස් පෙළ සහ උසස් විභාග සඳහා රචනා ලිවීම පිළිබඳ උපදෙස් සහිත විශේෂ ලිපියක්ද ඇතුළත්ය.

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍ය‍යනය 2 ( 2018 විෂය නිර්දේශය )

Highlights:

මෙම පොත ලිවීමේ දී හුදු දැනුම ළමුන්ගේ හිස මතට පැටවීම නොව ජාතික අධ්‍යාපන අරමුණු සාක්ෂාත් වන පරිදි දරුවන්ගේ ආකල්ප හා කුසලතා කෙරෙහි උත්තේජනයක් ඇති වන පරිදි විෂය කරුණු පෙළ ගස්වා ඇත. ගුරුඅත්පොතට එම අරමුණ මගහැරි තිබුණි. එහෙත් හැකි උපරිම ලෙස ජාතික අධ්‍යාපන අරමුණු සාක්ෂාත් වන සේ මෙම පොත ඉදිරිපත් කරන්නට උත්සාහ කර ඇත.

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය – 2018 විෂය නිර්දේශය – 1

Highlights:

 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය – 2018 විෂය නිර්දේශය – 1

රසායන විද්‍යාව රචනා (1980 -2021) වර්ගීකරණය කල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න අ . පො.ස උසස් පෙළ

Highlights:

රසායන විද්‍යාව රචනා වර්ගීකරණය කල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න අ . පො.ස උසස් පෙළ වර්ගීකරණය කල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න

Information and Communication Technology G. C. E Advanced Level Grade 13 Resourse Book for Teachers

Highlights:

Information and Communication Technology G. C. E Advanced Level Grade 13 Resourse Book for Teachers

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව පරිශීලන ග්‍රන්ථය ( 12 ශ්‍රේණිය)

Highlights:

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව පරිශීලන ග්‍රන්ථය ( 12 ශ්‍රේණිය)  2017 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන විෂය නිර්දේශය සඳහා

භෞතික විද්‍යාව සම්පත් පොත ඒකකය 10 පදාර්ථයේ යාන්ත්‍රික ගුණ 13 ශ්‍රේණිය

Highlights:

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) භෞතික විද්‍යාව සම්පත් පොත ඒකකය 10 පදාර්ථයේ යාන්ත්‍රික ගුණ 13 ශ්‍රේණිය

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සංග්‍රහය ( 12 ශ්‍රේණිය )

Highlights:

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සංග්‍රහය අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර ( උසස් පෙළ 12 ශ්‍රේණිය )

බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය 12 වසර ( නව නිර්දේශිත )

Highlights:

බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය 12 වසර ( නව නිර්දේශිත )

කෘෂි විද්‍යාව ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සංග්‍රහය ( 2017 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක වේ. )

Highlights:

කෘෂි විද්‍යාව ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සංග්‍රහය ( 2017 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක වේ. ) අධ්‍ය‍යන පොදු සහතික පත්‍ර ( උසස් පෙළ )

සිංහල ලේඛන රීතිය

Highlights:

සිංහල ලේඛන රීතිය

උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය 12 ශ්‍රේණිය 2 කොටස

Highlights:

උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය (නව නිර්දේශය) 12 ශ්‍රේණිය 2 කොටස

ව්‍යාපාර අධ්‍ය‍යනය 12 ශ්‍රේණිය 1 පත්‍රය (බහුවරණ) ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

Highlights:

ව්‍යාපාර අධ්‍ය‍යනය 12 ශ්‍රේණිය i පත්‍රය (බහුවරණ) ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය 12 ශ්‍රේණිය (නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සම්පාදිත)

Highlights:

උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය 12 ශ්‍රේණිය (නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සම්පාදිත)

සාමන්‍ය පොදු පරික්ෂණය අ. පො.ස (උසස් පෙළ) පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර

Highlights:

2000 වසරේ සිට අ.පො.ස (උසස් පෙළ) විභාගය සඳහා නව නිර්දේශය යටතේ හදුන්වා දුන් ඉතා වැදගත් විෂයකි. අපේක්ෂිත ජාතික පොදු අරමුණු සපුරා ගැනීමටත්, පොදු නිපුණතා වර්ධනයටත්  මෙම විෂය උපකාරී වේයැය’ යි බලාපොරොත්තු වේ.

25% DISCOUNTSold Out

වර්ග සමීකරණ – Gunasena Q Bank G.C.E Advanced Level COMBINED MATHS

Highlights:

වර්ග සමීකරණ – Gunasena Q Bank G.C.E Advanced Level COMBINED MATHS

රු300.00
25% DISCOUNTSold Out

සමතුලිතතාව – Gunasena Q Bank G.C.E Advanced Level COMBINED MATHS

Highlights:

සමතුලිතතාව – Gunasena Q Bank G.C.E Advanced Level COMBINED MATHS

රු300.00

ශ්‍රිත – Gunasena Q Bank G.C.E Advanced Level COMBINED MATHS

Highlights:

ශ්‍රිත – Gunasena Q Bank G.C.E Advanced Level COMBINED MATHS

25% DISCOUNTSold Out

Gunasena Q Bank G.C.E Advanced Level COMBINED MATHS – ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්තාර හා ප්‍රක්ෂිප්ත

Highlights:

Gunasena Q Bank G.C.E Advanced Level COMBINED MATHS – ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්තාර හා ප්‍රක්ෂිප්ත

රු300.00
25% DISCOUNTSold Out

Gunasena Q Bank G.C.E Advanced Level COMBINED MATHS – අසමානතා

Highlights:

Gunasena Q Bank G.C.E Advanced Level COMBINED MATHS – අසමානතා

රු300.00
25% DISCOUNTSold Out

Gunasena Q Bank G.C.E Advanced Level COMBINED MATHS – ඝර්ෂණය

Highlights:

Gunasena Q Bank G.C.E Advanced Level COMBINED MATHS – ඝර්ෂණය

රු300.00

CHEMISTRY (ADVANCED LEVEL) CLASSIFIED PAST PAPERS MCQ ENGLISH MEDIUM (1990-2020)

Highlights:

CHEMISTRY (ADVANCED LEVEL) CLASSIFIED PAST PAPERS MCQ ENGLISH MEDIUM (1990-2020)

රසායන විද්‍යා ධාරණ සිතියම් – රසායන විද්‍යාව මතක තබාගැනීමේ අතිප්‍රබල ක්‍රම

Highlights:

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයට අයත් වන අත්‍යවශ්‍ය විෂය කරුණු සියල්ල, එනම් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තබා ගත යුතු විෂය කරුණු සියල්ල ඉතා ප්‍රබල ලෙස මතක තබා ගැනීමට ආධාර වන සුපිරි මතක සංකීර්ණ මූලධර්මවලට අනුව සකස් කළ ධාරණ සිතියම් එකතුවකි.

Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping

Decoration sticker
Decoration sticker
Decoration sticker