Grades 13

Grades 13

Showing all 19 results

Show:

13 ශ්‍රේණිය ප්‍රායෝගික භෞතික විද්‍යාව

Highlights:

අන්තර්ගතය

  1. වියැලි කෝෂයක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය සහ විද්‍යුත් ගාමක බලය සෙවීම
  2. මීටර සේතුව භාවිතා කරමින් ප්‍රතිරෝධ දෙකක් සැසඳිම
  3. මීටර සේතුව භාවිතයෙන් ලෝහයක් ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණක සෙවීම
  4. මීටර සේතුව භාවිත කර කම්බියක ආකාරයෙන් ඇති ද්‍රව්‍ය‍යක ප්‍රතිරෝධකතාව සෙවීම….

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) තර්ක ශාස්ත්‍රය

Highlights:

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) තර්ක ශාස්ත්‍රය ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 සහ 11

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත්කළ 2019 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය.
2019 හා ඉන් පසු නව නිර්දේශිත ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු.
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා විස්තරාත්මක පිළිතුරු

උසස් පෙළ බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය 13 – ශ්‍රේණිය

Highlights:

මානව ගුණ ධර්ම වර්ධනය කර ගනිමින් යහපත් මිනිසෙකුගේ භූමිකාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමේ මහඟු ඉඩකඩක් බුදු දහමින් උදාකරගත හැකිය. එය ඔබට දැනී ගියහොත් විභාග ජයක්, ජීවන ගමනේදී එළඹිය හැකි ජයත්, ලැබීමෙන් ඔබටම සාර්ථක විය හැකිය. එම නිසා හැකිතාක් දහම පරිශීලනය කරන්න.

උසස් පෙළ බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය 2018 සිට ක්‍රියාත්මක විය යුතු 13 ශ්‍රේණියේ එම විෂය පථයට හසුවන නිර්දේශිත පාඩම් ඇතුළත් ග්‍රන්ථයකි.

BIOLOGY – Answers with Explanations

Highlights:

Contains collection of past examination papers (2011 to up-to-date) of G.C.E Advanced Level examination with step-by-step answers and covers marking scheme specification supplied by the Department of Examination, Sri Lanka.

This book is a guidance for every students on how to practice for the G.C.E Advanced Level Biology Examination. All the answers are written in a format that all students should be able to understand them easily and can be used as a Student Workbook and a Teacher Resource Book to be used in the classroom to facilitate learning teaching process. Its unique design and approach gives more practice on original previous examination questions.

අකුර – A /L බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය පාඩම් සාරාංශ

Highlights:

තාර්කීකරණය කරන ලද නව විෂය නිර්දේශයන්හි
මූලික අරමුණු වන්නේ ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන
රටාවක් හා වඩාත් ක්‍රියාකාරකම් මත පදනම් වූ
අධ්‍යාපන රටාවක් මඟින් වැඩ ලෝකයට අවශ්‍ය
වන්නා වූ නිපුණතා සහ කුසලතාවයන්ගෙන් යුක්ත
මානව සම්පතක් බවට ශිෂ්‍ය ප්‍රඡාව සංවර්ධනය
කිරීමයි .

මෙම ක්‍රියාවලියේ දී සියලුම විශයන්ගේ නිපුණතා මට්ටම්
ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශනය
හා දැනුම ශිෂ්‍යාට මෙන් ම පන්ති කාමරය තුළ විෂය
දැනුම බෙදන ගුරු භවතුන්ට ද ලබා දීම අධ්‍යාපන
ප්‍රකාශන ආයතනයක ප්‍රමුඛ කාර්ය භාර්ය විය යුතු ය .

එම කාර්ය භාරය අනූව යමින් පන්ති කාමරය තුළ දී
ශිෂ්‍ය‍යෙකු ලෙස ඔබ ලබන දැනුම වඩාත් නිරවුල් ව
මනසට ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහාත්,අවබෝධයෙන්
යුතුව විෂය කරුණු මතක තබා ගැනීම සඳහාත්
“Akura Pilot පාඩම් සාරාංශ”කෙටි සටහන් පොත්
පෙළ ඔබ අතට පත් කිරීමේ මුලික අරමුණ විය

පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් කතෝලික ධර්මය

Highlights:

ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයට නියමිත විෂය මාලාවේ නිපුණතා සාධනය.
වන අයුරින් පාඩමෙන් පාඩම ආවරණය වන සේ ක්‍රමික සැලසුමකට
වන සේ ක්‍රමික සැලසුමකට අනුව මෙම මාසික ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර
පෙළ සකස් කර තිබේ.මාසයක් තුළ දරුවා ඉගෙන ගන්නා විෂය
කරුණු නැවත පුනරීක්ෂණය කරගනිමින්. ඉලක්ක සාධන මට්ටම
වෙත ඉතා පහසුවෙන් ළඟා වෙමින්, ලකුණු මට්ටම ඉහළ නංවාගැනීමට
මෙම මාසික ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර හොඳම පෙරහුරු ආධාරකයක් ලෙස
දරුවාට උපකාරී වනු ඇත.

අකුර – 6 ශ්‍රේණිය චිත්‍ර කලාව ආදර්ශ ඇගයීම්

Highlights:

6 ශ්‍රේණියේ සිට සා/පෙළ දක්වා ශිල්ප හදාරන ලක් දූ පුතුන්ට නියමිත තර්කීකරණය කරන ලද නව විෂය මාලාවේ නිපුණතා හා කුසලතා සාධනය වන අයුරින් පාඩමෙන් පාඩම පෙළගස්වා ක්‍රමික සැලසුමකට අනුව මෙම ආදර්ශ වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර පෙළ සකස් කර තිබේ. මාසයක් තුල දරුවා ඉගෙන ගන්නා විෂය කරුණු නැවත පුනරීක්ෂණය කර ගනිමින්, ඉලක්ක සාධන මට්ටම වෙත ඉතා පහසුවෙන් ළඟා වෙමින්, ලකුණු මට්ටම ඉහළ නංවාගැනීමට මෙම ආදර්ශ වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර හොඳම පෙරහුරු ආධාරකයක් ලෙස දරුවාට උපකාරී වනු ඇත.

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍ය‍යනය 2 ( 2018 විෂය නිර්දේශය )

Highlights:

මෙම පොත ලිවීමේ දී හුදු දැනුම ළමුන්ගේ හිස මතට පැටවීම නොව ජාතික අධ්‍යාපන අරමුණු සාක්ෂාත් වන පරිදි දරුවන්ගේ ආකල්ප හා කුසලතා කෙරෙහි උත්තේජනයක් ඇති වන පරිදි විෂය කරුණු පෙළ ගස්වා ඇත. ගුරුඅත්පොතට එම අරමුණ මගහැරි තිබුණි. එහෙත් හැකි උපරිම ලෙස ජාතික අධ්‍යාපන අරමුණු සාක්ෂාත් වන සේ මෙම පොත ඉදිරිපත් කරන්නට උත්සාහ කර ඇත.

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය – 2018 විෂය නිර්දේශය – 1

Highlights:

 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය – 2018 විෂය නිර්දේශය – 1

රසායන විද්‍යාව රචනා (1980 -2021) වර්ගීකරණය කල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න අ . පො.ස උසස් පෙළ

Highlights:

රසායන විද්‍යාව රචනා වර්ගීකරණය කල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න අ . පො.ස උසස් පෙළ වර්ගීකරණය කල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න

Information and Communication Technology G. C. E Advanced Level Grade 13 Resourse Book for Teachers

Highlights:

Information and Communication Technology G. C. E Advanced Level Grade 13 Resourse Book for Teachers

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව පරිශීලන ග්‍රන්ථය ( 12 ශ්‍රේණිය)

Highlights:

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව පරිශීලන ග්‍රන්ථය ( 12 ශ්‍රේණිය)  2017 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන විෂය නිර්දේශය සඳහා

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සංග්‍රහය ( 12 ශ්‍රේණිය )

Highlights:

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සංග්‍රහය අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර ( උසස් පෙළ 12 ශ්‍රේණිය )

කෘෂි විද්‍යාව ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සංග්‍රහය ( 2017 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක වේ. )

Highlights:

කෘෂි විද්‍යාව ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සංග්‍රහය ( 2017 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක වේ. ) අධ්‍ය‍යන පොදු සහතික පත්‍ර ( උසස් පෙළ )

සිංහල ලේඛන රීතිය

Highlights:

සිංහල ලේඛන රීතිය

සාමන්‍ය පොදු පරික්ෂණය අ. පො.ස (උසස් පෙළ) පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර

Highlights:

2000 වසරේ සිට අ.පො.ස (උසස් පෙළ) විභාගය සඳහා නව නිර්දේශය යටතේ හදුන්වා දුන් ඉතා වැදගත් විෂයකි. අපේක්ෂිත ජාතික පොදු අරමුණු සපුරා ගැනීමටත්, පොදු නිපුණතා වර්ධනයටත්  මෙම විෂය උපකාරී වේයැය’ යි බලාපොරොත්තු වේ.

උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය 13 ශ්‍රේණිය – සිංහල මාධ්‍ය

Highlights:

උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය 13 ශ්‍රේණිය – සිංහල මාධ්‍ය

CHEMISTRY (ADVANCED LEVEL) CLASSIFIED PAST PAPERS MCQ ENGLISH MEDIUM (1990-2020)

Highlights:

CHEMISTRY (ADVANCED LEVEL) CLASSIFIED PAST PAPERS MCQ ENGLISH MEDIUM (1990-2020)

රසායන විද්‍යා ධාරණ සිතියම් – රසායන විද්‍යාව මතක තබාගැනීමේ අතිප්‍රබල ක්‍රම

Highlights:

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයට අයත් වන අත්‍යවශ්‍ය විෂය කරුණු සියල්ල, එනම් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තබා ගත යුතු විෂය කරුණු සියල්ල ඉතා ප්‍රබල ලෙස මතක තබා ගැනීමට ආධාර වන සුපිරි මතක සංකීර්ණ මූලධර්මවලට අනුව සකස් කළ ධාරණ සිතියම් එකතුවකි.

Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping