Happiness

Showing all 12 results

Show:

ඔබ වෙනුවෙන් තැවෙන්නේ කවුද ?

Highlights:

සතුටුදායක හා පිරිපුන් ජීවිතයක් සකස් කර ගැනීමට ඉවහල් කර ගත හැකි කරුණු කරණා ගණනකින් සමන්විත මේ පොත ධනාත්මක චින්තනයේ අග්‍ර ඵලයක් ලෙස හැඳින්විය හැක.

How to Be the Parent You Always Wanted to Be

Highlights:

How to Be the Parent You Always Wanted to Be (How To Talk) Addressing the struggles parents face every day, Adele Faber and Elaine Mazlishs down-to-earth, effective approach to parenting has improved the lives of countless families across the world. Now their wisdom and techniques are collected in this concise edition, designed for busy parents on the go. With this essential workbook and audio guide, youll learn things like: Dealing with your childrens strong emotions Setting firm limits and still maintaining goodwill Expressing your feelings without being hurtful Engaging your childrens co-operation Resolving family conflicts peacefully…

How to Talk so Kids Will Listen and Listen so Kids Will Talk

Highlights:

How to Talk so Kids Will Listen and Listen so Kids Will Talk is an amazing parenting book and guide, helping you with methods and strategies to talk to your children in an effective way and to also listen to your children so that they are more willing to share things with you and be more confident about speaking. The unique communication strategies, down-to-earth dialogues, and delightful cartoons that are the hallmark of this amazing bestseller. This book has a lot of amazing advice from the best guides, helping you to ace the process of parenting. You will learn how to – Cope up with your child’s negative feelings, express your anger without being hurtful, engage your child’s willing cooperation, set firm limits, and still maintain goodwill, use alternatives to punishment, resolve family conflicts peacefully. The book will help you maintain a peaceful environment with your family and children. It provides an insight into a child’s mind and shows ways in which we can reach out to them more effectively.

How to Talk so Teens will Listen & Listen so Teens will Talk

Highlights:

From the widely-acclaimed How to Talk series, discover the tools to combat the often stormy years of adolescence.

Packed with practical, accessible advice and guidelines, both parents and teens will learn how to: Engage cooperation; Take appropriate action; Avoid lectures; Express your feelings and understand each other; Work out solutions together.

How To Ikigai

Highlights:
URPOSE IS YOUR SUPERPOWER How often have you wondered about your lifes purpose? Beyond the path laid out for most of usfrom birth to retirementhow can you find room for joy? Tim Tamashiros How to Ikigai describes the ancient and time-tested wisdom of the people of Okinawa, Japan, and how their lifestyle of Ikigai, or living with a focus on ones purpose, provides a model for a long and fulfilling life. Read the stories of happy and fulfilled Ikigai practitioners. Learn how to navigate your way past roadblocks that may be keeping you from reaching self-actualization. Use How to Ikigais clear blueprint for living a purposeful and serendipitous life fueled by your own unique gifts. How to Ikigai will help you: Do what you love Do what youre good at Do what the world needs Do what you can be rewarded for

The Golden Louise Hay Collection

Highlights:

Internationally bestselling author Louise L. Hay is a metaphysical lecturer and teacher with more than 60 million books sold worldwide. For more than 25 years, Louise has helped people throughout the world discover and implement the full potential of their own creative powers for personal growth and self-healing. The Golden Louise L. Hay collection is an omnibus of her most loved books – you can heal your life, heal your body and the power is within you. You can heal your life is a new York Times bestseller with over 39 million copies sold worldwide.
louise’s key message in this powerful work is that ‘if we are willing to do the mental work, almost anything can be healed.’ she explains how limiting beliefs and ideas are often the cause of illness, and how you can change your thinking and improve the quality of your life. In heal your body, Louise describes the methods she used to cure herself of cancer more than 20 years ago. Using her simple and practical techniques, you will be surprised to discover patterns in your own ailments that reveal a lot about yourself. This handy ‘little Blue book’ offers positive new thought patterns to replace negative emotions, an alphabetical chart of physical ailments with their probable causes as well as healing affirmations to help you eliminate old patterns. The power is within you expands on
Louise’s philosophy of ‘loving the self’ and shows you how to overcome emotional barriers through learning to listen to your inner voice, loving the child within and letting your true feelings surface. Focusing on building emotional and mental immune systems, she encourages the reader to think of themselves positively and be more accepting and grateful for who they are. The Golden Louise L. Hay collection is the perfect read for those seeking insights to the mind body connection and the miraculous benefits of this dynamic as well as for those who want the pleasure of knowing that their favorite Louise Hay books are finally together in one place.

අප්‍රමාණ ජීවිතයකට

Highlights:

මානසික වෙහෙස ඉවත් කර ගැනීමේ පළමු පියවර නම් නිදහසේ පහළ වන ඔබේ සියලු ම සිතුවිලි පාලනය කර ගැනීමයි. මනසේ ධනාත්මක ඒවා දැයි පරීක්ෂාකාරී වන්න. විනය ගරුක වීමේ පුරුද්ද භාවිතයට ගෙන ඔබ සතුව විශ්වාස කළ නොහැකී බල සංචිතයක් ඇති බව ද, ඒ මගින් සුබවාදී ධනාත්මක සිතුවිලි පමණක් නිපදවිය හැකි බව ද සිතන්න.

How To Talk: Siblings Without Rivalry

Highlights:
From the widely acclaimed HOW TO TALK series, discover how to cope with – and deflect – sibling rivalry. Full of humour and compassion, SIBLINGS WITHOUT RIVALRY challenges the idea that constant conflict between siblings is natural and unavoidable. With this book, you’ll learn how to: Avoid comparisons and the perils of equality. Intervene helpfully and step away at the right time. Encourage good feeling between your children.
13% DISCOUNT

රෝස පාට හීන

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:

මනෝ අධ්‍යාපනික කරුණු (Psycho-education) අන්තර්ගත මෙම කෘතිය තුළ පුද්ගල ජීවන අත්දැකීම් තුළින් හා සිද්ධි අධ්‍යයනය තුළින් නව මානයකින් ජීවිතය දෙස බැලීමට අත්වැල් සපයයි. ඕනෑම පුද්ගලයෙකු දැන සිටිය යුතු මනෝ අධ්‍යාපනික කරුණු වෙත පාඨක අවධානය යොමු කරවන අතර පුද්ගලයා තුළ මානසික වශයෙන් ඔරොත්තු දීමේ ශක්තිය දියුණු කරලීමට දායක වන කරුණු ඇතුළත් ග්‍රන්ථයකි.

රු656.25

සතුට විතරයි සතුට උතුරයි

Highlights:

සම්මානනීය ඉන්දීය ලේඛිකාවක වන සෝනියා මැක්වානි විසින් ලියන ලද Everyone Can Heal  කෘතිය  ‘සතුට විතරයි – සතුට උතුරයි’ නමින් සිංහල බසට පරිවර්තනය වී තිබේ. හෂාන් රන්දික ඩයස් විසින් පරිවර්තනය කරන ලද මේ කෘතියෙන් විස්තර වන්නේ විශ්ව ශක්තිය, ආධ්‍යාත්මික ක්‍රම ඔස්සේ ගත සහ සිත සුවපත් කරගන්නා ආකාරය පිළිබඳවය. පරිපූර්ණ ජීවිතයක් හිමිකරගනිමින් ජීවිතය සතුටින් ගතකරන්නට මේ කෘතිය මහඟු අත්වැලක් සපයයි.

සතුටින් දිවි ගෙවන මග – 2

Highlights:

Dale Carnagie විසින් ලියු තවත් අගනා ග්‍රන්ථයකි.How to Stop
Worrying and Start Living ග්‍රන්ථයේ සිංහල පරිවර්තනයයි. කවර අයෙකුට

සතුටින් දිවි ගෙවන මග – 1

Highlights:

Dale Carnagie විසින් ලියු තවත් අගනා ග්‍රන්ථයකි.How to Stop
Worrying and Start Living ග්‍රන්ථයේ සිංහල පරිවර්තනයයි. කවර අයෙකුට

Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping