Product Tag: Fiction Crime Books

Fiction Crime Books

Showing all 8 results

Show:

කළුගල වීදිය

Highlights:
සුසාන භූමියෙන් එළියට පැමිණ ජයසුන්දර මහතා හා නන්දාවතී සිය වාහනයට නැග නිවස බලා යාමට සැරසෙත්ම ජයසුන්දර මහතා නැවතත් කටහඩ අවදි කළේය.
“නන්දා, අර මාර ගහ ළග තමයි කාර් එක ගිනිගත්තේ.”
‘ඒ කියන්නේ හරියටම අපේ ඉඩම ඉස්සරහ කිව්ව කතාව එහෙනම්.’
“ඔව්, ඒ කතාව හරි නන්දා..”
නන්දාවතී ඒ දෙසත්, තම ඉඩම දෙසත්, සොහොන් භූමිය දෙසත් බලා සිටියේ දුක්මුසුවය. ජයසුන්දර මහතාද මෝටර් රථය පණගන්වමින් ඉදිරියට ගමන් කළේ මේ සියලු දේ ගැනම සිතමින්‍ ය.

මිනී තුනයි පෙට්ටි දෙකයි

Highlights:

අතුරුදන් වූ මල් ශාලා හිමියෙක් !

ඔහුගේ අතුරුදන් වීමත් සමග ඇරඹෙන

අභිරහස් සිදුවිම් මාලාවක්.

504

Highlights:

අපරාධකරුවකුගේ වසර ගණනක

සැලසුම් සියල්ල විනාශ වන්නේ එක්

මුග්ධ සිතුවිල්ලක් හේතුවෙන්ද? සුරූපී

යුවතියගේ ඝාතනය සිදුවන්නේ කුමන

අරමුණකින්ද?

බෙල්ල කපාපු හන්දිය

Highlights:

සියල්ල සිදුවන්නේ

ලොව නිදි ගත් අදුරු නිසල රාත්‍රියේදීය.

මෙම අද්භූත බිහිසුණු දාම ඝාතකයා ගේ

මෙම ක්‍රියාවලියේ සැබෑ අරමුණ කුමක්ද ?

Death Sets Sail

Highlights:

The ninth and final novel in the bestselling, award-winning Murder Most Unladylike series.

Daisy Wells and Hazel Wong are in Egypt, taking a cruise along the Nile. They are hoping to see some ancient temples and a mummy or two; what they get, instead, is murder.

Also travelling on the SS Hatshepsut is a mysterious society called the Breath of Life: a group of genteel English ladies and gentlemen, who believe themselves to be reincarnations of the ancient pharaohs. Three days into the cruise their leader is found dead in her cabin, stabbed during the night.

It soon becomes clear to Daisy and Hazel that the victim’s timid daughter is being framed – and they begin to investigate their most difficult case yet.

But there is danger all around, and only one of the Detective Society will make it home alive…

Top Marks For Murder

Highlights:

The brilliant new mystery from the bestselling, award-winning author of Murder Most Unladylike.

Daisy and Hazel are finally back at Deepdean, and the school is preparing for a most exciting event: the fiftieth Anniversary.

Plans for a weekend of celebrations are in full swing. But all is not well, for in the detectives’ long absence, Deepdean has changed. Daisy has lost her crown to a fascinating new girl – and many of the Detective Society’s old allies are now their sworn enemies.

Then the girls witness a shocking incident in the woods close by – a crime that they’re sure is linked to the Anniversary. As parents descend upon Deepdean, decades-old grudges, rivalries and secrets begin to surface, and soon Deepdean’s future is at stake.

Can the girls solve the case – and save their home?

Killer in the Kremlin

Highlights:

A gripping and explosive account of Vladimir Putin’s tyranny, charting his rise from spy to tsar, exposing the events that led to his invasion of Ukraine and his assault on Europe. In Killer in the Kremlin, award-winning journalist John Sweeney takes readers from the heart of Putin’s Russia to the killing fields of Chechnya, to the embattled cities of an invaded Ukraine. In a disturbing exposé of Putin’s sinister ambition, Sweeney draws on thirty years of his own reporting – from the Moscow apartment bombings to the atrocities committed by the Russian Army in Chechnya, to the annexation of Crimea and a confrontation with Putin over the shooting down of flight MH17 – to understand the true extent of Putin’s long war. Drawing on eyewitness accounts and compelling testimony from those who have suffered at Putin’s hand, we see the heroism of the Russian opposition, the bravery of the Ukrainian resistance, and the brutality with which the Kremlin responds to such acts of defiance, assassinating or locking away its critics, and stopping at nothing to achieve its imperialist aims.

The Canterville Ghost

Highlights:
Despite the repeated warnings of Lord Canterville, the Otis family is moving to Canterville Chase―an ancient, sprawling mansion that is believed to be haunted by a ruthless English nobleman who murdered his wife. All this is a bunch of hokum to the Otises, who don’t believe in ghosts. What happens when the family spots reappearing bloodstains and hears chains clanking in the night? They still aren’t petrified! Now, the ghost’s pride is hurt. Will he keep on attempting to scare the living daylights out of people that refuse to be frightened? Or will he finally give up?
Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping