පාළි සිංහල මහා සතිපට්ඪාන සූත්‍ර දේශනාව

රු600.00

Close
Price Summary
  • රු600.00
  • රු600.00
  • රු600.00
Out of Stock
Highlights:

ඒවං මේ සුතං: ඒකං සමයං භගවා කුරූසු විහරති කම්මාස්සදම්මං නාම කුරූනං නිගමෝ. තත්‍ර ඛෝ භගවා භික්ඛූ ආමන්තේසි, භික්ඛවෝ’ති. භදන්තේ’ති තේ භික්ඛූ භගවතෝ පච්චස්සෝසුං. භගවා ඒතදවෝච:

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයක භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කුරු ජනපදයෙහි කම්මාස්සදම්ම නම් වූ කුඩා නගරයෙහි වෙහෙරක වැඩවසන සේක. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‘පින්වත් මහණෙනි’යි කියා භික්ෂු සංඝයා අමතා වදාළ සේක. ‘පින්වතාණන් වහන්සැ’යි කියා ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිළිතුරු දුන්නාහුය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සතිපට්ඨාන සද්ධර්ම දේශනය වදාළ සේක.

ඒකායනෝ අයං භික්ඛවේ, මග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධියා සෝකපරිද්දවානං සමතික්කමාය දුක්ඛදෝමනස්සානං අත්ථංගමාය ඤායස්ස අධිගමාය නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය යදිදං චත්තාරෝ සතිපට්ඨානා. කතමේ චත්තාරෝ?

පින්වත් මහණෙනි, සතර සතිපට්ඨාන යනුවෙන් යම් මේ ධර්මයක් ඇද්ද මෙය වනාහී සත්වයන්ගේ පිරිසිදු බව පිණිස ද, සෝක වැලපීම් ඉක්මවා යාම පිණිස ද, කායික මානසික දුක් දොම්නස් නැතිවීම පිණිස ද, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පැමිණීම පිණිස ද, අමා මහ නිවන සාක්ෂාත් කිරීම පිණිස ද පවතින්නා වූ ඒකායන විමුක්ති මාර්ගය යි. ඒ සතර සතිපට්ඨානය කුමක් ද?

Notify me when item is back in stock.

Additional information
Authors

Cover

Soft Cover

ISBN

978-955-53185-2-5

Language

Sinhala

Publishers

Source

LOCAL

Template

BOOKS

Reviews (0)
0 ★
0 Ratings
5 ★
0
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “පාළි සිංහල මහා සතිපට්ඪාන සූත්‍ර දේශනාව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll To Top
Close
Home
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping