ශිෂ්‍යත්ව පෙරහුරු කට්ටලය – 3,4,5 ශ්‍රේණිය සඳහා

රු1,638.00

10% DISCOUNT
Close
Price Summary
  • රු1,820.00
  • රු1,638.00
  • 10%
  • රු1,638.00
  • Overall you save රු182.00 (10%) on this product
In Stock
Highlights:

මේ සුවිශේෂී කට්ටලය 3,4,5 ශ්‍රේණිවල සිසුන්ට අභියෝගාත්මක ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වීම සඳහා ඉතාමත් සුදුසු ය. මේ කට්ටලයේ අන්තර්ගතය ඔබේ දරුවන්ට මේ විභාගය ඉතා සැහැල්ලුවෙන් සමත් වීමට උපකාරී වේ.

3,4,5 ශ්‍රේණි ගණිත ගැටලු විසඳීමේ කෙටි ක්‍රම, 3,4,5 ශ්‍රේණි සඳහා උපකාරක පද පොත, 3,4,5 ශ්‍රේණි සඳහා රචනා ශතකය, 3,4,5 සඳහා පරිසර දැනුම මිහිර

Description

මේ සුවිශේෂී කට්ටලය 3,4,5 ශ්‍රේණිවල සිසුන්ට අභියෝගාත්මක ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වීම සඳහා ඉතාමත් සුදුසු ය. මේ කට්ටලයේ අන්තර්ගතය ඔබේ දරුවන්ට මේ විභාගය ඉතා සැහැල්ලුවෙන් සමත් වීමට උපකාරී වේ.

3,4,5 ශ්‍රේණි ගණිත ගැටලු විසඳීමේ කෙටි ක්‍රම,
3,4,5 ශ්‍රේණි සඳහා උපකාරක පද පොත,
3,4,5 ශ්‍රේණි සඳහා රචනා ශතකය,
 3,4,5 සඳහා පරිසර දැනුම මිහිර
Reviews (0)
0 ★
0 Ratings
5 ★
0
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “ශිෂ්‍යත්ව පෙරහුරු කට්ටලය – 3,4,5 ශ්‍රේණිය සඳහා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

Scroll To Top
Close
Home
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping