ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව

Showing the single result

Show:

ශිෂ්‍යත්ව ජයමග 2022 ( පුoචි අපේ නැණ මිහිර )

Highlights:

Nena Mihira  paper set by Sri Lanka Rupavahini Corporation is based on a TV program which is an educational support program for students Who are sitting for the Grade 5 Scholarship Examination.

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව විසින් සකස් කරන ලද නැණ මිහිර ප්‍රශ්න පත්‍රය 5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා අධ්‍යාපනික ආධාරක වැඩසටහනක් වන රූපවාහිනී වැඩසටහනක් මත පදනම් වේ.

Scroll To Top
Close
Home
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping