Biographic Educational Publishers

Biographic Educational Publishers

Showing all 20 results

Show:

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව කාබනික රසායනය පරිවර්තනය

Highlights:

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව කාබනික රසායනය පරිවර්තනය

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව රසායනික ගණනය

Highlights:

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව රසායනික ගණනය

තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව ගණිතය උසස් පෙළ I කොටස

Highlights:

තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව ගණිතය උසස් පෙළ I කොටස

තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව (උ/පෙළ ) ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය II භෞතික විද්‍යාව

Highlights:

තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව (උ/පෙළ ) ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය II භෞතික විද්‍යාව

තාක්ෂණවේදය සදහා භෞතික විද්‍යාව III

Highlights:

තාක්ෂණවේදය සදහා භෞතික විද්‍යාව III

තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව 1 කොටස

Highlights:

තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව 1 කොටස

තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව අ.පො.ස (උ/පෙළ )

Highlights:

තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව අ.පො.ස (උ/පෙළ )

තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව 2 කොටස (උ/පෙළ )

Highlights:

තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව 2 කොටස (උ/පෙළ )

තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව 1

Highlights:

තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව 1

සිවිල් තාක්ෂණවේදය (12,13 ශ්‍රේණි)

Highlights:

සිවිල් තාක්ෂණවේදය (12,13 ශ්‍රේණි)

ශාක ආකාරය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය ශ්‍රීඝ්‍ර පුනරීක්ෂණ

Highlights:

ශාක ආකාරය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය ශ්‍රීඝ්‍ර පුනරීක්ෂණ

ශාක ආකාරය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය ජීව විද්‍යා උ/පෙළ

Highlights:

ශාක ආකාරය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය ජීව විද්‍යා උ/පෙළ

පරිණාමය සහ ජීවීන්ගේ විවිධත්වය ශ්‍රීඝ්‍ර පුනරීක්ෂණ අ.පො.ස උ/පෙළ

Highlights:

පරිණාමය සහ ජීවීන්ගේ විවිධත්වය ශ්‍රීඝ්‍ර පුනරීක්ෂණ අ.පො.ස උ/පෙළ

ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව උසස් පෙළ

Highlights:

ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව උසස් පෙළ

ජීවයේ රසායනික සහ සෛලයේ පදනම 12,13 ශ්‍රේණි

Highlights:

ජීවයේ රසායනික සහ සෛලයේ පදනම 12,13 ශ්‍රේණි

ජීව විද්‍යාව සත්ත්ව ආකාරය සහා ක්‍රියාකාරිත්වය ශ්‍රීඝ්‍ර පුනරීක්ෂණ II කොටස (උසස් පෙළ)

Highlights:

ජීව විද්‍යාව සත්ත්ව ආකාරය සහා ක්‍රියාකාරිත්වය ශ්‍රීඝ්‍ර පුනරීක්ෂණ II කොටස (උසස් පෙළ)

ජීව විද්‍යාව සත්ත්ව ආකාරය හා ක්‍රියාකාරිත්වය ශ්‍රීඝ්‍ර පුනරීක්ෂණ I (උසස් පෙළ)

Highlights:

ජීව විද්‍යාව සත්ත්ව ආකාරය හා ක්‍රියාකාරිත්වය ශ්‍රීඝ්‍ර පුනරීක්ෂණ I (උසස් පෙළ)

ජීව විද්‍යාව ප්‍රවේනිය උසස් පෙළ

Highlights:

ජීව විද්‍යාව ප්‍රවේනිය උසස් පෙළ

ජීව විද්‍යාව ප්‍රවේනිය ශ්‍රීඝ්‍ර පුනරීක්ෂණ (උසස් පෙළ)

Highlights:

ජීව විද්‍යාව ප්‍රවේනිය ශ්‍රීඝ්‍ර පුනරීක්ෂණ (උසස් පෙළ)

අනුක ජීව විද්‍යාව සහ ප්‍රතිසංයෝජිත ඩී එන් ඒ තාක්ෂණය ශ්‍රීඝ්‍ර පුනරීක්ෂණය (උසස් පෙළ)

Highlights:

අනුක ජීව විද්‍යාව සහ ප්‍රතිසංයෝජිත ඩී එන් ඒ තාක්ෂණය ශ්‍රීඝ්‍ර පුනරීක්ෂණය (උසස් පෙළ)

Scroll To Top
Close
Home
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping