Pesuru Publication

Pesuru Publication

Showing all 29 results

Show:

ගිණුම්කරණය අ.පො.ස උ/පෙළ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න 2 කොටස

Highlights:

ගිණුම්කරණය අ.පො.ස උ/පෙළ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න 2 කොටස

ගිණුම්කරණය 1985-2019 පාඩම් අනුව වර්ගීකරණය කල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න (උසස් පෙළ)

Highlights:

ගිණුම්කරණය 1985-2019 පාඩම් අනුව වර්ගීකරණය කල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න (උසස් පෙළ)

රසායන විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න (1980-2020)

Highlights:

රසායන විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න (1980-2019)

රසායන විද්‍යාව (උ/පෙ) වර්ගීකරණය කල ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න (1980-2020)

Highlights:

රසායන විද්‍යාව (උ/පෙ) වර්ගීකරණය කල ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න (1980-2019)

ගණිතය (ස/පෙ) වර්ගීකරණය කල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න 1 කොටස (1976-2019)

Highlights:

ගණිතය (ස/පෙ) වර්ගීකරණය කල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න 1 කොටස (1976-2019)

ගණිතය (ස/පෙ) වර්ගීකරණය කල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න 2 කොටස (1976-2019)

Highlights:

ගණිතය (ස/පෙ) වර්ගීකරණය කල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න 2 කොටස (1976-2019)

රසායන විද්‍යාව (උසස් /පෙළ ) රසායනික ගණනය කිරීම් ගැටළු විසදුම් විග්‍රහය

Highlights:

රසායන විද්‍යාව (උසස් /පෙළ ) රසායනික ගණනය කිරීම් ගැටළු විසදුම් විග්‍රහය

විද්‍යාව වර්ග කල පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු 11 ශ්‍රේණිය 2 කොටස (1982-2018)

Highlights:

විද්‍යාව වර්ග කල පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු 11 ශ්‍රේණිය 2 කොටස (1982-2018)

විද්‍යාව වර්ග කල පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු 10 ශ්‍රේණිය 1 කොටස (1982-2018)

Highlights:

විද්‍යාව වර්ග කල පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු 10 ශ්‍රේණිය 1 කොටස (1982-2018)

කෘෂි විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න 2000-2019(උසස් පෙළ)

Highlights:

කෘෂි විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න 2000-2019(උසස් පෙළ)

සංයුක්ත ගණිතය අ.පො.ස උසස් /පෙළ වර්ගීකරණය කල ප්‍රශ්න සදහා පිළිතුරු 1976-2018

Highlights:

සංයුක්ත ගණිතය අ.පො.ස උසස් /පෙළ වර්ගීකරණය කල ප්‍රශ්න සදහා පිළිතුරු 1976-2018

රසායන විද්‍යාව (උ/පෙළ)රචනා වර්ගීකරණය කල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න (1980-2020)

Highlights:

රසායන විද්‍යාව (උ/පෙළ)රචනා වර්ගීකරණය කල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න (1980-2019)

භෞතික විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා අ.පො.ස උ/පෙළ 1980-2017 වැඩ පොත ආදර්ශ පිළිතුරු සමග

Highlights:

භෞතික විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා අ.පො.ස උ/පෙළ 1980-2017 වැඩ පොත ආදර්ශ පිළිතුරු සමග

සංයුක්ත ගණිතය අ.පො.ස උ/පෙළ වර්ගීකරණය කල පසුගිය ප්‍රශ්න 2018 දක්වා

Highlights:

සංයුක්ත ගණිතය අ.පො.ස උ/පෙළ වර්ගීකරණය කල පසුගිය ප්‍රශ්න 2018 දක්වා

විද්‍යාව 10,11 ශ්‍රේණි 1982-2019 2 කොටස පසු/ප්‍රශ්න

Highlights:

විද්‍යාව 10,11 ශ්‍රේණි 1982-2019 2 කොටස පසු/ප්‍රශ්න

රසායන විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා 12,13 ශ්‍රේණිය

Highlights:

රසායන විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා 12,13 ශ්‍රේණිය

විද්‍යාව 10,11 ශ්‍රේණි 1982-2019 1 කොටස පසු/ප්‍රශ්න

Highlights:

විද්‍යාව 10,11 ශ්‍රේණි 1982-2019 1 කොටස පසු/ප්‍රශ්න

ගණිතය 10,11 ශ්‍රේණි 1975-2017 1 කොටස පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

Highlights:

ගණිතය 10,11 ශ්‍රේණි 1975-2017 1 කොටස පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

ගණිතය 10,11 ශ්‍රේණි 1975-2017 2 කොටස පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

Highlights:

ගණිතය 10,11 ශ්‍රේණි 1975-2017 2 කොටස පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

භෞතික විද්‍යාව (උ /පෙළ) රචනා වර්ගීකරණය කල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න (1981-2020)

Highlights:

භෞතික විද්‍යාව (උ /පෙළ) රචනා වර්ගීකරණය කල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න (1981-2019)

ජීව විද්‍යාව 1985-2020 ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු (උසස් පෙළ )

Highlights:

ජීව විද්‍යාව 1985-2020 ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු (උසස් පෙළ )

කෘෂි විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න 2000-2017 -වර්ගීකරණ බහුවරණ ප්‍රශ්නෝත්තර

Highlights:

කෘෂි විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න 2000-2017 -වර්ගීකරණ බහුවරණ ප්‍රශ්නෝත්තර

රසායන විද්‍යාව වර්ගීකරණය කළ පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර බහුවරණ පොත 1

Highlights:

රසායන විද්‍යාව වර්ගීකරණය කළ පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර බහුවරණ පොත 1

භෞතික විද්‍යා වර්ගීකරණය කළ පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර බහුවරණ ක්ෂේත්‍රය

Highlights:

භෞතික විද්‍යා වර්ගීකරණය කළ පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර බහුවරණ ක්ෂේත්‍රය

සංයුක්ත ගණිතය 12,13 ශ්‍රේණි 1976 වර්ගීකරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර

Highlights:

සංයුක්ත ගණිතය 12,13 ශ්‍රේණි 1976 වර්ගීකරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර

ජීව විද්‍යාව බහුවරණ 1985-2020 (උසස් /පෙළ)

Highlights:

ජීව විද්‍යාව බහුවරණ 1985-2020 (උසස් /පෙළ)

රසායන විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා අ.පො.ස උ/පෙළ 1980 සිට

Highlights:

රසායන විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා අ.පො.ස උ/පෙළ 1980 සිට

රසායන විද්‍යාව බහුවරණ 1982 සිට 2018

Highlights:

රසායන විද්‍යාව බහුවරණ 1982 සිට 2018

භෞතික විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න (1982 සිට 2018 දක්වා)

Highlights:

භෞතික විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න (1982 සිට 2018 දක්වා)

Scroll To Top
Close
Home
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping