Ordinary Level (O/L)

Ordinary Level (O/L)

(Showing 1 – 60 products of 101 products)

Show:

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) ඉතිහාසය ප්‍රශ්න පත්‍ර I, II සහ පිළිතුරු (මයි ටියුටර්)

Highlights:
  • විභාග දේපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ මුලකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය
  • නව නිර්දේශිත ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා සවිස්තරාත්මක පිළිතුරු
  • නව නිර්දේශියට අදාළ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු

අධ්‍ය‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය බුද්ධ ධර්මය 2012-2021

Highlights:

අධ්‍ය‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය බුද්ධ ධර්මය 2012-2021 පසුගිය වසර 10ක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු මෙහි ඇතුළත් වේ.

අ.පො.ස (සා.පෙළ) විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර I,II සහ පිළිතුරු (මයි ටියුටර්)

Highlights:
  • විභාග දේපාර්තමේන්තුව නිකුත් කල ප්‍රශ්න පත්‍රය
  • නව නිර්දේශිත ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා සවිස්තරාත්මක පිළිතුරු
  • නව නිර්දේශයට අදාල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු
  • 2025 දක්වා අනුමත නව නිර්දේශයට අනුකූලව සකස් කර ඇත.

ඉතිහාසය I – II

Highlights:

(අ.පො.ස.(සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර 2012 සිට

විකෘති

Highlights:

විකෘති නාට්‍ය පිටපත බිහි වන්නේ සෝමලතා සුබ සිංහයන් වසර 19 ක් පුරා දහය, එකොළහ සහ දොළහා ශ්‍රේණි සඳහා අර්ථ ශාස්ත්‍රය සහ සිංහල සාහිත්‍යය් ඉගැන්වීමේ දී ලද අත්දැකීම් අසුරිනි.

මෙමගින් විවරණය වන්නේ වැඩිහිටි අපගේ අපේක්ෂාවන් මුදුන් පමුණුවා ගැනීම සඳහා බාල පරපුර සතු සිතුම් පැතුම්, අපේක්ෂා සහ හැකියාවක් බිලි දෙන ආකාරයයි.

අ.පො.ස. / සා.පෙළ ජ්‍යාමිතිය ( ප්‍රමේයන් / සාධනයන් සහිතයි )

Highlights:

ඉතා තරඟකාරි වන අ.පො.ස. /සා.පෙළ විභාගයේදී ගණිතය යනු ප්‍රධානතම විෂයයි. මෙම ගණිතය විෂය නිවැරදිව හැදෑරීමට ඉතා කෙටි ක්‍රම භාවිතා කළ හැකි අවස්ථා බොහොමයක් ඇත. එහිදි ජ්‍යාමිතිය යනු බොහෝ දරුවන් අපහසු යැයි කියන පාඩමකි. ජ්‍යාමිතිය පාඩමට අදාළව නියමයන් සහ එහි සාධනයන් සරලව ඔබට මෙම කෘතියෙන් ඔබට පැහැදිලිකර ඇත.

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍ය‍යනය – 11 ශ්‍රේණිය

Highlights:

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍ය‍යනය විෂය ඉගැන්වීම කාර්යයෙහි නිරත ගුරුවරුන්ට මෙන්ම මෙම විෂය ඉගෙන ගන්නා දරු දැරියන්ට ද මෙම පොත උපකාරක පොතක් වනු ඇත

ව්‍යවහාරික ගණිතය

Highlights:

සිසුනට ස්වයං අධ්‍යයනයෙන් ව්‍යවහාරික ගණිතය පිළිබඳ මූලික දැනුම ලබාගත හැකි වන අයුරින් මෙම පොත සකස් කොට ඇත. මෙම ගැටලු හැකි තරම් විසඳීමෙන් ලැබෙන අත්දැකීම, වඩාත් දුෂ්කර උසස් පෙළ ව්‍යවහාරික ගණිත ගැටලු විසඳීම සඳහා යොදා ගත හැකි ය.

English Essay Writing Level 2 (O/L)

Highlights:

This book; Level two is specially focused to grade 10 & 11 students. If the student finds any difficulty to follow this, s/he may follow the Level 1 this series first. The essay is a collection of sentences which are lined up in an organized and meaningful way. If the student has exercised the competency of writing accurate sentences, s/he has to go a little ahead to write an effective essay. This book will help and accompany her or him to achieve that target.

සිංහල ආදර්ශ රචනා

Highlights:

අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ හා අ.පො.ස උසස් පෙළට මෙන්ම පාසලේ බොහෝ පන්තිවල විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවල විශේෂයෙන් සිංහල භාෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න පත්‍රයට රචනය අනිවාර්ය වී තිබේ. මෙම කෘතියේ වැඩි අවධානය යොමු කරනුයේ සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ රචනා ප්‍රශ්නය කෙරෙහිය. එබැවින් සාර්ථක විභාග ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලියන ආකාරය පිළිබඳව- මෙම පරිච්ජේදයේ දී උපදෙස් සපයනු ලැබේ.

අ.පො.ස ( සා. පෙළ ) ක්‍රිස්‍තියානි ධර්මය

Highlights:

අ.පො.ස ( සා. පෙළ ) ක්‍රිස්‍තියානි ධර්මය ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 සහ 11

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත්කළ 2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය.
2016 හා ඉන් පසු නිර්දේශිත 2025 දක්වා අනුමත ආදර්ශ
ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු.පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා විස්තරාත්මක පිළිතුරු.

English Literature A Practical Approach To Drama – G.C.E O/Level – 2016 – New Syllabus

Highlights:

This book is a practical approach to G.C.E O/L English Literature covering all essential components related to drama. The students can use this book as an extra self-study guide. All the lessons in this book are designed in such a manner that the students do not need to always depend on teacher.

Citizenship Education – G.C.E.(O.Level)

Highlights:

Citizenship Education – G.C.E.(O.Level) – My Tutor

11 ශ්‍රේණිය සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍ය‍යනය

Highlights:

*පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
*වාර විභාග ප්‍රශ්න ප්ත්‍ර
*පිළිතුරු ඇතුළත් ය.
11 ශ්‍රේණිය සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍ය‍යනය
පංති වැඩ පොත.
පෙළ පොතේ සෑම පාඩමක ම ප්‍රශ්න පත්‍ර පළමු වැනි,
දෙවැනි හා තෙවැනි වාර පරික්ෂණ පිළීතුරු ඇතුළත් ය.

Akura Grade 11 Biology Lesson Summaries

Highlights:

The ” Akura Pilot Lesson
Summaries” has been published
with the purpose of better clarifying
the subject matters learnt in the
class room and to make students
memorize the concepts and knowledge
with a better understanding.

O Level A Guide To Prescribed Novels : Bringing Tony Home

Highlights:

G.C.E. (Ordinary Level) Examination – Appreciation of English Literary works

A Guide To Prescribed Fiction The Prince And The Panper

Highlights:

G.C.E. (Ordinary Level) Examination – Appreciation of English Literary works

අකුර – 11 ශ්‍රේණිය ගණිතය [වාර ඇගයීම්]

Highlights:

6 ශ්‍රේණියේ සිට සා/පෙළ දක්වා ශිල්ප හදාරන ලක් දූ පුතුන්ට නියමිත විෂය මාලාවේ නිපුණතා සාධනය වන අයුරින් පාඩමෙන් පාඩම ආවරණය වන සේ ක්‍රමික සැලසුමකට අනුව මෙම වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර පෙළ සකස් කර තිබේ. වාරයක් තුල දරුවා ඉගෙන ගන්නා විෂය කරුණු නැවත පුනරීක්ෂණය කර ගනිමින්, ඉලක්ක සාධන මට්ටම වෙත ඉතා පහසුවෙන් ළඟා වෙමින්, ලකුණු මට්ටම ඉහළ නංවාගැනීමට මෙම වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර හොඳම පෙරහුරු ආධාරකයක් ලෙස දරුවාට උපකාරී වනු ඇත.

11 English Monthly Evaluation

Highlights:

AKURA EDITORIAL BOARD

These monthly evaluation test papers have
been prepared to cover lesson to lesson in a
commute plan for the students in the Island from
grade 6 to O/L to develop their knowledge in the
selected subject line. By reviewing the lessons
your child can learn monthly and reach the desired
score efficiently, these monthly basis evaluation
papers will help your child immensely to achieve
the highest grades.

10 ශ්‍රේණිය ගණිතය ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර කට්ටලය අංක 02 (2017 නව විෂය නිර්දේශය)

Highlights:

10 ශ්‍රේණිය ගණිතය ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර කට්ටලය අංක 02 (2017 නව විෂය නිර්දේශය)

අ පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය විද්‍යව 2021/2022

Highlights:

විෂය නිර්දේශයට අනුකූල ව ප්‍රවීණ ඇදුරු මඩුල්ලක් විසින් සම්පාදනය කරනු ලබන අධ්‍යාපනික අත්වැල

සිංහල 10 ශ්‍රේණිය මාසික වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු NEW SYLLABUS (පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විභාග සදහා සම්පාදිතයි)

Highlights:

10 ශ්‍රේණිය මාසික වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු NEW SYLLABUS (පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විභාග සදහා සම්පාදිතයි)

Business & Accounting Studies – O/L Past Papers With Answers From 2008 (English Medium)

Highlights:

Business & Accounting Studies – O/L Past Papers With Answers From 2008 (English Medium)

සංගීතය – ගුණසේන Q & A 2016 – 2017 සාමාන්‍ය පෙළ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර

Highlights:

Gunasena Q & A G.C.E (O/L) Past Papers –  සංගීතය 2016 – 2017  සාමාන්‍ය පෙළ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර

ගණිතය 1976 – 2020 අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ නව විෂය නිර්දේශය වර්ගිකරණය කළ පසුගිය විබාග ප්‍රශ්න සමග ආදර්ශ පිළිතුරු පොත් කට්ටලය 1

Highlights:

ගණිතය 1976 – 2020 අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ නව විෂය නිර්දේශය වර්ගිකරණය කළ පසුගිය විබාග ප්‍රශ්න සමග ආදර්ශ පිළිතුරු පොත් කට්ටලය 1

Gunasena Q & A G.C.E (O/L) Past Papers – Mathematics

Highlights:

Gunasena Q & A G.C.E (O/L) Past Papers – Mathematics  2016 – 2017 G.C.E (O/L) Past Papers

Gunasena Q & A G.C.E (O/L) Past Papers – තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Highlights:

Gunasena Q & A G.C.E (O/L) Past Papers – තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය 2016 – 2017  සාමාන්‍ය පෙළ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර

Gunasena Q & A G.C.E (O/L) Past Papers – පුරවැසි අධ්‍යපනය

Highlights:

Gunasena Q & A G.C.E (O/L) Past Papers – පුරවැසි අධ්‍යපනය 2016 – 2017  සාමාන්‍ය පෙළ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර

Gunasena Q & A G.C.E (O/L) Past Papers – චිත්‍ර

Highlights:

Gunasena Q & A G.C.E (O/L) Past Papers – චිත්‍ර 2016 – 2017 සාමාන්‍ය පෙළ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර

Gunasena Q & A G.C.E (O/L) Past Papers – නැටුම්

Highlights:

Gunasena Q & A G.C.E (O/L) Past Papers – නැටුම්  2016 – 2017  සාමාන්‍ය පෙළ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර

Gunasena Q & A G.C.E (O/L) Past Papers – නාට්‍ය හා රංග කලාව

Highlights:

Gunasena Q & A G.C.E (O/L) Past Papers – නාට්‍ය හා රංග කලාව 2016 – 2017  සාමාන්‍ය පෙළ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර

ඉතිහාසය – ගුණසේන Q & A 2016 – 2017 O/L PAST PAPERS

Highlights:

ඉතිහාසය – ගුණසේන Q & A 2016 – 2017 O/L PAST PAPERS

ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව – ගුණසේන Q & A 2016 – 2017 O/L PAST PAPERS

Highlights:

ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව – ගුණසේන Q & A 2016 – 2017 O/L PAST PAPERS

ගණිතය 1986 සිට පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර (අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ)

Highlights:

ගණිතය 1986 සිට පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර (අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ)

ඉතිහාසය (11 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

Highlights:

ඉතිහාසය (11 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

මව්බස (11 ශ්‍රේණිය) පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණය – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

මව්බස (11 ශ්‍රේණිය) පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණය – Akura Pilot Revision Papers

විද්‍යාව පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ ( 10 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

විද්‍යාව පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ ( 10 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

25% DISCOUNT

මකරට

Highlights:

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ නාට්‍ය හා රංග කලාව පිළිබඳ කථිකාචාර්යවරයකු වන චාමික හත්ලහවත්ත විසින් රචනා කොට නිර්මාණය කරන ලද ‘මකරට’ නාට්‍යයේ නාට්‍ය පිටපත මෙසේ කෘතියක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්ව තිබේ. මේ නාට්‍යය 2014 වසරේ රාජ්‍ය නාට්‍ය සම්මාන උළෙලේ දී හොඳම නාට්‍යයට හිමි සම්මානය ඇතුළු තවත් සම්මාන නවයක් දිනාගන්නට සමත් විය.

රු206.30

සරල වියරණ දැනුම

Highlights:

1997 වසරේ සිට 2017 වසර දක්වා පැවති අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගවල සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය විෂයට අයත් සියලුම ව්‍යාකරණ ප්‍රශ්න සහ ඊට අදාළ පිළිතුරු කැටිකරගත් ඉතා අගනා කෘතියකි. මෙය විභාගයේදී ඉහළ සාමාර්ථ්‍ය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නිවැරදි මග පෙන්වීම සිදු කරයි.

9,10,11 ශ්‍රේණි සහ උසස් විභාග සඳහා රචනා

Highlights:

9, 10, 11 ශ්‍රේණි සහ උසස් විභාග සඳහා රචනා’ නමැති කෘතිය අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සහ ඉදිරි විභාගවලට පෙනී සිටින සිසුන්ට සහාය වන ග්‍රන්ථයකි. ව්‍යුහගත ඡේදයන්ට අනුව තෝරාගත් මාතෘකාවක් යටතේ ලිවිය යුතු රචනා උදෙසා මෙය උපකාරක කෘතියකි.

BUY EBOOK VERSION

පාසල් ශිෂ්‍යයින් සහ කාර්යාලීය ප්‍රයෝජනය සඳහා අක්ෂර වින්‍යාසය

Highlights:

අක්ෂර වින්‍යාශය නිවැරදිව හැදෑරීම සඳහා සම්පාදනය කරන ලද පොතකි. පාසල් සිසුන්ට මෙන්ම පොදුවේ ඕනෑම අයෙකුට භාවිත කළ හැකි අයුරින් සරල බසින් ලියැවී තිබේ.

කුමාර රචනය 10-11 ශ්‍රේණිය

Highlights:

ඒ. ඊ. ඇස්. දසනායක මහතා විසින් සම්පාදිත කුමාර රචනය පොත් පෙළ මගින් සිංහල භාෂාව, එහි අක්ෂර වින්‍යාසය, ව්‍යාකරණය, වාග් කෝෂය හා භාවිතය පිළිබඳව දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ලෙහි ශ්‍රී ලාංකේය දූ දරුවන්ට මාර්ගෝපදේශකත්වයක් සැලසෙයි. කාලීන අවශ්‍යතාවලට අනුරූප වන ආකාරයෙන් මහාචාර්ය කුසුමා කරුණාරත්න සහ මහාචාර්ය රත්න විජේතුංග විසින් සංස්කරණය කරන ලද මේ පොත් පෙළේ අටවැන්න මනා නිමාවකින් යුක්තව මෙසේ එළිදැක්වෙයි.

BUY EBOOK VERSION

සිංහල සාහිත්‍ය රසාස්වාදනය හා විචාරය

2 ★
2 ★
1 Rating
5 ★
0
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
1
1 ★
0
Highlights:

10-11 ශ්‍රේණිවල ඉගෙනුම සිසු දරු දැරියන් දෙවන කාණ්ඩයේ අතිරේක විෂයයක් ලෙස තෝරා ගන්නා සිංහල සාහිත්‍ය රසාස්වාදය යන විෂයය වෙනුවෙන් ලියැවුණු කෘතියකි. සාහිත්‍ය නිර්මාණයන් රස වින්දනය කිරීමෙන් පුද්ගලයා තුළ යහපත් ආකල්ප හා බුද්ධිය ද වර්ධනය වෙයි. මෙම විෂය දරුවන් අතර ප්‍රචලිත කිරීමේ අරමුණ ද මෙයයි.

BUY EBOOK VERSION

10-11 ශ්‍රේණි සඳහා සිංහල සාහිත්‍ය සංග්‍රහය

Highlights:

පළපුරුදු සිංහල ගුරුවරයකු වූ දීප්ත සුදේශ් රණසිංහ විසින් සම්පාදනය කරන ලද මේ කෘතිය 10 – 11 ශ්‍රේණිවල ඉගෙනුම ලබන සිසුසිසුවියන්ට සිංහල සාහිත්‍යය ආශ්‍රයෙන් ඇති කෙටි ප්‍රශ්න 500 කට පිළිතුරු සපයයි.

සාමාන්‍ය පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර – තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Highlights:

2016 වසරේ හඳුන්වා දුන් නව විෂය නිර්දේශයට අනුව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයය සඳහා විද්‍යාත්මකව සම්පාදනය කරන ලද ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු පත්‍ර 6ක් මෙහි අන්තර්ගත වේ. මේ කෘතිය ප්‍රවීණ ගුරු උපදේශක උපුල් දයාරත්න මහතා විසින් සම්පාදනය කොට තිබේ.

ගුණසේන Q & A – සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

Highlights:

2016 වසරේදී අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විෂය නිර්දේශය වෙනස් විය. ඒ අනුව විභාගයේදී ලැබෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ රිද්මය සහ හැඩය ද වෙනස් විය. ගුණසේන Q&A මැයින් පළ කෙරෙන මෙම සුවිශේෂ ආදර්ශ විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර පොත් පෙළ බිහිවන්නේ ඒ වෙනුවෙනි. දිවයිනේ ප්‍රකට විද්වතුන් අතින් මහත් සැලකිල්ලකින් සැකසුණු මේ පොත් පෙළ අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන්ට මෙන්ම පාසල්වල අදාළ විෂය භාර ගුරුභවතුන්ට ද එක් සේ ප්‍රයෝජනවත් වනු නිසැකය.

සාමාන්‍ය පෙළ සිංහල සාහිත්‍ය විචාරය – නව විෂය නිර්දේශය 2016

Highlights:

සාමාන්‍ය පෙළ සාහිත්‍ය විචාර සඳහා අත්වැලක් සැපයීම සඳහා මේ කෘතිය සම්පාදනය කොට තිබේ. දරුවන්ට තම ඉලක්ක ජය ගත හැකි මාවතකට පෙළඹවීමක් ඇති කරවමින් සාහිත්‍ය ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු මේ කෘතිය තුළින් ඉදිරිපත් කොට ඇත. උම්මග්ග ජාතකයෙන්, ගුත්තිල කාව්‍යයෙන්, හංස සංදේශයෙන්, නූතන පද්‍ය ඇසුරින් හා ජන කවියෙන්, කෙටි කතාවෙන් සිදු වී ඇති සමාජ සංස්කෘතික මෙහෙය එළිදක්වමින් සිසු මනස පුබුදුවාලන්නට කතුවරයා දැඩි මෙහෙවරක් දරා තිබේ.

BUY EBOOK VERSION

Gunasena Q & A G.C.E (O/L) Model Papers – Information & Communication Technology

Highlights:

According to the new syllabus introduced in 2016, it contains 6 model question papers and answers prepared scientifically for the subject of Information and Communication Technology. This book has been compiled by veteran teacher advisor Upul Dayaratne.

ගුණසේන Q & A – සංගීතය (පෙරදිග)

Highlights:

2016 වසරේදී අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විෂය නිර්දේශය වෙනස් විය. ඒ අනුව විභාගයේදී ලැබෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ රිද්මය සහ හැඩය ද වෙනස් විය. ගුණසේන Q&A මැයින් පළ කෙරෙන මෙම සුවිශේෂ ආදර්ශ විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර පොත් පෙළ බිහිවන්නේ ඒ වෙනුවෙනි. දිවයිනේ ප්‍රකට විද්වතුන් අතින් මහත් සැලකිල්ලකින් සැකසුණු මේ පොත් පෙළ අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන්ට මෙන්ම පාසල්වල අදාළ විෂය භාර ගුරුභවතුන්ට ද එක් සේ ප්‍රයෝජනවත් වනු නිසැකය.

10-11 ශ්‍රේණි සඳහා සාහිත්‍ය විචාර සංග්‍රහය

Highlights:

සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ පෙළ පංති සඳහා ක්‍රමානුකූලව සහ සරලව සාහිත්‍ය කෘති විචාරය කරන ආකාරය ඉගෙන ගැනීම සඳහා මෙම කෘතිය සම්පාදනය කොට තිබේ.

25% DISCOUNT

10,11,12,13 ශ්‍රේණි සඳහා සිංහල ව්‍යාකරණ වැඩපොත

Highlights:

සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ පෙළ පංති සඳහා ක්‍රමාණුකූලව සහ සරලව සිංහල ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගැනීම සඳහා මෙම කෘතිය සම්පාදනය කොට තිබේ. ‍

රු187.50

ගුණසේන Q & A – විද්‍යාව

Highlights:

2016 වසරේදී අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විෂය නිර්දේශය වෙනස් විය. ඒ අනුව විභාගයේදී ලැබෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ රිද්මය සහ හැඩය ද වෙනස් විය. ගුණසේන Q&A මැයින් පළ කෙරෙන මෙම සුවිශේෂ ආදර්ශ විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර පොත් පෙළ බිහිවන්නේ ඒ වෙනුවෙනි. දිවයිනේ ප්‍රකට විද්වතුන් අතින් මහත් සැලකිල්ලකින් සැකසුණු මේ පොත් පෙළ අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන්ට මෙන්ම පාසල්වල අදාළ විෂය භාර ගුරුභවතුන්ට ද එක් සේ ප්‍රයෝජනවත් වනු නිසැකය.

ව්‍යාකරණ ගුරුවරයා – විභක්ති

Highlights:

ව්‍යාකරණ ගුරුවරයා නමින් එළිදැක්වෙන පොත් මාලාවේ විභක්ති පිළිබඳ දැනුවත්කිරීම සඳහා සම්පාදනය කරන ලද කෘතිය මෙය වේ.

ව්‍යාකරණ ගුරුවරයා – අක්ෂර වින්‍යාශය

Highlights:

ව්‍යාකරණ ගුරුවරයා කෘති මාලාවට අයත් මේ කෘතිය පාසල් දූ දරුවන්ට අක්ෂර වින්‍යාශය පිළිබඳ හුරුව ඉතා සරලව ලබා දෙයි.

ව්‍යාකරණ ගුරුවරයා – ක්‍රියා පද

Highlights:

ව්‍යාකරණ ගුරුවරයා කෘති මාලාවට අයත් මේ කෘතිය පාසල් දූ දරුවන්ට ක්‍රියා ලද පිළිබඳ හුරුව ඉතා සරලව ලබා දෙයි.

ව්‍යාකරණ ගුරුවරයා – අව්‍ය පද

Highlights:

ව්‍යාකරණ ගුරුවරයා කෘති මාලාවට අයත් මේ කෘතිය පාසල් දූ දරුවන්ට අව්‍ය පද පිළිබඳ හුරුව ඉතා සරලව ලබා දෙයි.

ව්‍යාකරණ ගුරුවරයා – වාක්‍ය ලිවීම

Highlights:

ව්‍යාකරණ ගුරුවරයා කෘති මාලාවට අයත් මේ කෘතිය පාසල් දූ දරුවන්ට වාක්‍ය ලිවීම පිළිබඳ හුරුව ඉතා සරලව ලබා දෙයි.

1 2
Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping

Decoration sticker
Decoration sticker
Decoration sticker