Preschool

Preschool

(Showing 1 – 60 products of 106 products)

Show:

පෙර පාසල් දරුවන්ගේ වැඩපොත

Highlights:

ශ්‍රී ලංකාවේ පෙර පාසල් සඳහා හඳුන්වා දී ඇති මුල් ළමා විය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සඳහා ඉගෙනුම් අත්දැකීම් සංග්‍රහය අනුව සකස් කර ඇත.

පෙර පාසල් වියේ සිටින දරුවාගේ සියලු දක්ෂතාවන් ඉස්මතු කෙරෙන ආකාරයට මේ පොතේ අභ්‍යාස නිර්මාණය කර ඇත.

My Writing Book Simple Letters and Capital Letters

Highlights:

My Writing Book Simple Letters and Capital Letters

පෙර පාසල් ගණිත හුරුව වැඩපොත

Highlights:

පෙර පාසල් දූ දරුවන් සඳහා මූලික ගණිත සංකල්ප ඉතා සරල ලෙස මෙම ග්‍රන්ථයේ ඉදිරිපත් කර ඇත.

මොන්ටිසෝරි වැඩ පොත

Highlights:

පෙර පාසල් දූ පුතුන්ගේ මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය සඳහා අලංකාර සිතුවමින් සකසා ඇත.

My Favourite Activity Book Of Numbers (Agasara)

Highlights:
Numbers & Counting Practice Lessons.

My Favourite Book Of Tamil Alphabet Writing (Agasara)

Highlights:
Beginning Writing Skills Tamil Letters.

My Favourite Number Writing Book (Agasara)

Highlights:
Writing Of Numbers & Counting Practice.

My Favourite Activity Book Of Alphabet (Agasara)

Highlights:
Learn The Alphabet With Fun Activities.

සිංහල අකුරු ක්‍රියාකාරකම්

Highlights:
  • රූපයට අදාළ අකුර තෝරන්න
  • එක සමාන අකුරු යා කරන්න
  • ඉදිරියෙන් ඇති රූපයට අදාළ වචනය රවුම් කරන්න
  • මුලින් ඇති අකුරෙන් පටන් ගන්නා රූපය පාට කරන්න
  • රූපයේ ඇති අකුරු සොයා හිස් කොටුවල ලියන්න … යනාදි ක්‍රියාකාරකම් රැසක් මෙම පොත් පිංචෙහි ඇතුළත් වේ.

පෙර පාසල් පළමු ශ්‍රේණිය – ඉලක්කම් හුරුව

Highlights:

පෙර පාසල් හා  1 ශ්‍රේණිය දරුවන් සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කර ඇත.

අකුරෙන් අකුර – ලස්සන ලස්සන අකුරු ලියමු

Highlights:

නිවැරදිව හා ක්‍රමවත්ව සිංහල අක්ෂර ලිවීමට දූ දරුවන්ට නිසි මග පෙන්වීමක් ලබා දෙන කෘතියකි.

My Home Workbook Of The Alphabet

Highlights:
English Workbook For Pre School Children (Ages 3-6) & Grade 1 Students.

Pre School Activity Work Book 2

Highlights:
Pre School Activity Work Book 2 ( For Montessori Classes)

බබාගෙ මොන්ටිසෝරි පොත

Highlights:

පෙර පාසලේ අධ්‍යාපනය සඳහා ලිය වීඇති පොත්පත් බොහෝ ඇතත් නිවැරදි ව ළමුන්ගේ නිර්මාණාත්මක සංකල්ප සහ ගණිතමය සංකල්ප වර්ධනය කිරීමට සමත් හොඳ පොතපත විරල ය.

පොතේ පෙළගැස්ම

  1. කැමැති විදිහට මේ පිටුවේ ඉරි අඳින්න
  2. කඩ ඉරි මත අඳිමු
  3. කඩ ඉරි මත අඳිමින් සතාට යන්න පාර සොයා දෙන්න
  4. කඩ ඉරි මත අඳිමින් සමාන පින්තූර සොයන්න… යනාදිය..

Numbers 1-100 (Trace And Learn)

Highlights:
Numbers 1-100 (Trace And Learn)

Alphabet Capital Letters (Trace And Learn)

Highlights:

Alphabet Capital Letters (Trace And Learn)

My First Board Books (Gift Pack) Set of 5 Books

Highlights:
The perfect starter books for early learning! This delightful box is a set of 5 board books that are easy-to-carry and fun-to-read. The books are made of study board with rounded corners.

My First Activity Book – Macmillan Education

Highlights:
My First, Second, Third Activity Books have been designed to encourage children to think, analyse, deduce, and learn basic language and mathematical concepts..

The Buddhist Way Of Life ( For Pre- School and Year 1 Students)

Highlights:

ToDay our Children are open to all from of
unwholesome influences.children particularly
are vulnerable to such negative influences
and if they are not guided away from those,
it could have a deleterious effect on future
society.Buddhist values and practices which
we have treasured and upheld over time immemorial
can be a strong protective shield for the tender
aged innocent minds against this onslaught of
negative influences in our present day society.

අකුරු ලියන්නට අතහුරු කරගනිමු

Highlights:

කුඩා දරුවන් සදහා අකුරු ලිවීම හුරු කරන්නට විවිධ ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළත් වැඩ පොතකි.

සුසර මගේ පෙර පාසල් වැඩ පොත

Highlights:
වසර දෙකක් පෙර පාසල් යන දරුවන් වෙනුවෙන් සකස් කර ඇත.

පොඩිත්තන්ට ඉලක්කම් වැඩපොත

Highlights:
පෙර පාසල් ළමුන් සදහා ඉලක්කම් හදුනා ගැනීම සම්බන්ධව විවිධ ක්‍රියාකරකම් ඇතුළත් කර මෙය නිර්මාණය කර ඇත.

සිඟිති සතුට – පෙර පාසල් වැඩපොත

Highlights:
2016 වසරේ හදුන්වා දුන් මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය උදෙසා සකස් කළ නව නිර්දේශන්ට අනුව සකසා ඇත.

Phonics Enrichment Book – A For preschoolers

Highlights:

PHONICS PROVIDES A SOLID FOUNDATION FOR CHILDREN IN THEIR QUEST OF ACHIEVING GOOD READING PROFICIENCY. PHONICS DEVELOPS CHILDREN’S SKILLS IN DECODING WORDS THROUGH SOUNDING OUT LETTERS AND LETTER COMBINATIONS

My First Writing Book Beginning Writing Skills

Highlights:

My First Writing Book Beginning Writing Skills

VIKAS NUMBERS (writing practice) 1 to 10

Highlights:

NUMBERS WRITING PRACTICE VIKAS NUMBERS 1 TO 10

Sinhala Hodiya (Sybil Weththasinghege Sithuwam Sahitha)

Highlights:

ලෝක ප්‍රකට ළමා කතා රචිකාවියක සහ සිතුවම් ශිල්පිනියක වූ සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ සිතුවම් සහිතව සම්පාදනය කරන ලද සිංහල හෝඩි පොත මෙසේ එළිදැක්වෙයි.

LADYBIRD TALES – The Three Little Pigs

Highlights:

This beautiful hardback Ladybird edition of The Three Little Pigs is a perfect first illustrated introduction to this classic fairy tale for young readers from 5+. Ladybird Tales are based on the original Ladybird retellings by Vera Southgate, with beautiful pictures of the kind children like best – full of richness and detail.

Princess Copy Colour – Snow White

Highlights:

Princess Copy Colour – Snow White ( Brown Watson )

SAMANALA Colouring Book 2

Highlights:

සිතුවම් වර්ණ ගැන්වීම සඳහා කුඩා දරුවන් තුළ පවතින හැකියාවන් තවදුරටත් ඔප මට්ටම් කරනු පිණිස සම්පාදනය කරන ලද පොත් මාලාවකට අයත් එක් පොතකි. වර්ණ ගන්වන අතරේ, වර්ණ ගැන්වීම සඳහා ඉදිරිපත් කොට ඇති පින්තූර සහ ඒවාට ඉංග්‍රීසි බසින් හඳුන්වනු ලබන වචන ආදිය පිළිබඳව ද දරුවන් තුළ යම් අවබෝධයක් ඇති වේ.

SAMANALA Colouring Book 1

Highlights:

සිතුවම් වර්ණ ගැන්වීම සඳහා කුඩා දරුවන් තුළ පවතින හැකියාවන් තවදුරටත් ඔප මට්ටම් කරනු පිණිස සම්පාදනය කරන ලද පොත් මාලාවකට අයත් එක් පොතකි. වර්ණ ගන්වන අතරේ, වර්ණ ගැන්වීම සඳහා ඉදිරිපත් කොට ඇති පින්තූර සහ ඒවාට ඉංග්‍රීසි බසින් හඳුන්වනු ලබන වචන ආදිය පිළිබඳව ද දරුවන් තුළ යම් අවබෝධයක් ඇති වේ.

Let`S Learn Alphabet (Sybil Weththasinghe)

Highlights:

සිබිල් වෙත්තසිංහයන් ගුණසේන සමාගම වෙනුවෙන් කළ අවසන් නිර්මාණය Let’s Learn Alphabet  කෘතියයි. වෛවර්ණ, ආකර්ෂණීය සිතුවම් සහිත මෙය කුඩා දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ඉගැන්වීම සඳහා නිර්මාණය කොට තිබේ.

රූප බලා අකුරු කියමු

Highlights:

පළමුවන ශ්‍රේණිය නව විෂය නිර්දේශයේ ගුරු මාර්ගෝපදේශයට අනුව සිංහල වර්ණ මාලාවේ ඉගැන්වීමට නියමිත අක්ෂර 36ක් මෙහි අන්තර්ගත කර ඇත. එක් එක් අක්ෂරය සඳහා පින්තූර සහිත වචන 04ක් ඇතුළත් කර ඇති අතර එම අක්ෂරය පස් රූලෙහි නිවැරදිව ලිවිය යුතු ආකාරය ද දක්වා ඇත.

Gunasena Picture Book of Vehicles

4 ★
4 ★
1 Rating
5 ★
0
4 ★
1
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:

දරුවන් වෙනුවෙන් අප සමාගම විසින් අලුතින් ම ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද පින්තූර පොත් මාලාවේ වාහන සම්බන්ධ පොත මෙයයි. වාහනවල වෛවර්ණ, විශාල පින්තූර ඇතුළත් කොට ඇති මෙහි අදාළ වාහනවල නම් සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා තුනෙන් ම දක්වා තිබේ. ප්‍රාථමික පන්තිවල දරු දැරියන්ට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් ය.

Gunasena Picture Book of Fruits

Highlights:

දරුවන් වෙනුවෙන් අප සමාගම විසින් අලුතින් ම ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද පින්තූර පොත් මාලාවේ පලතුරු සම්බන්ධ පොත මෙයයි. පලතුරුවල වෛවර්ණ, විශාල පින්තූර ඇතුළත් කොට ඇති මෙහි අදාළ පලතුරුවල නම් සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා තුනෙන් ම දක්වා තිබේ. ප්‍රාථමික පන්තිවල දරු දැරියන්ට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් ය.

Gunasena Picture Book of Birds

Highlights:

දරුවන් වෙනුවෙන් අප සමාගම විසින් අලුතින් ම ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද පින්තූර පොත් මාලාවේ පක්ෂීන් සම්බන්ධ පොත මෙයයි. පක්ෂීන්ගේ වෛවර්ණ, විශාල පින්තූර ඇතුළත් කොට ඇති මෙහි අදාළ පක්ෂීන්ගේ නම් සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා තුනෙන් ම දක්වා තිබේ. ප්‍රාථමික පන්තිවල දරු දැරියන්ට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් ය.

Gunasena Picture Book of Vegetables

Highlights:

දරුවන් වෙනුවෙන් අප සමාගම විසින් අලුතින් ම ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද පින්තූර පොත් මාලාවේ එළවලු සම්බන්ධ පොත මෙයයි. එළවලුවල වෛවර්ණ, විශාල පින්තූර ඇතුළත් කොට ඇති මෙහි අදාළ එළවලුවල නම් සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා තුනෙන් ම දක්වා තිබේ. ප්‍රාථමික පන්තිවල දරු දැරියන්ට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් ය.

Gunasena Picture Book of Flowers

Highlights:

දරුවන් වෙනුවෙන් අප සමාගම විසින් අලුතින් ම ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද පින්තූර පොත් මාලාවේ මල් සම්බන්ධ පොත මෙයයි. මල්වල වෛවර්ණ, විශාල පින්තූර ඇතුළත් කොට ඇති මෙහි අදාළ මල්වල නම් සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා තුනෙන් ම දක්වා තිබේ. ප්‍රාථමික පන්තිවල දරු දැරියන්ට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් ය.

Gunasena Picture Book of Animals

Highlights:

දරුවන් වෙනුවෙන් අප සමාගම විසින් අලුතින් ම ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද පින්තූර පොත් මාලාවේ සතුන් සම්බන්ධ පොත මෙයයි. සතුන්ගේ වෛවර්ණ, විශාල පින්තූර ඇතුළත් කොට ඇති මෙහි අදාළ සතුන්ගේ නම් සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා තුනෙන් ම දක්වා තිබේ. ප්‍රාථමික පන්තිවල දරු දැරියන්ට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් ය.

1 ශ්‍රේණිය පස්රූලේ හැඩට ලියමු

Highlights:

නව විෂය නිර්දේශයට අනුගතව රූල් පහ තුළ දරුවන්ට අක්ෂර ලිවීමේ හුරුව ලබාදීමේ මූලික අරමුණෙන් ක්‍රමවත්ව හා විධිමත්ව මෙම කෘතිය සම්පාදනය වී ඇත. එසේම වර්ණවත් සිතුවම් හා සරල අභ්‍යාස දරුවාගේ ලිවීමේ රුචිය වර්ධනය කරවයි.

Flip – Flap Fun – Amazing Animals & Their Babies

Highlights:

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කෙරුණු මේ පොත් මාළාව අපූරු අත්දැකීමක් ලබා දෙයි. මේ පොතෙන් ලබා දෙන්නේ සතුන් සහ පැටව් පිළිබඳ මූලික දැනුමකි. මෙහි සෑම පිටුවක්ම දෙකට නැවිය හැකි ආකාරයෙන් සකස් කොට ඇති අතර එය දිග හැරිය විට එක් ආකාරයක තොරතුරුත්, නැවූ විට තවත් ආකාරයක තොරතුරුත් දරුවන්ට ලබා දෙයි. එහි යම් ක්‍රියාකාරකමක් ඇති නිසා කුඩා දරුවන් මේ පොත් කෙරෙහි වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි. එමෙන්ම සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ත්‍රිත්වයම ඇතුළත් වීම ද විශේෂත්වයකි.

Flip – Flap Fun – Amazing Opposites

Highlights:

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කෙරුණු මේ පොත් මාළාව අපූරු අත්දැකීමක් ලබා දෙයි. මේ පොතෙන් ලබා දෙන්නේ විරුද්ධ පද පිළිබඳ මූලික දැනුමකි. මෙහි සෑම පිටුවක්ම දෙකට නැවිය හැකි ආකාරයෙන් සකස් කොට ඇති අතර එය දිග හැරිය විට එක් ආකාරයක තොරතුරුත්, නැවූ විට තවත් ආකාරයක තොරතුරුත් දරුවන්ට ලබා දෙයි. එහි යම් ක්‍රියාකාරකමක් ඇති නිසා කුඩා දරුවන් මේ පොත් කෙරෙහි වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි. එමෙන්ම සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ත්‍රිත්වයම ඇතුළත් වීම ද විශේෂත්වයකි.

Flip – Flap Fun – Amazing Vehicle

Highlights:

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කෙරුණු මේ පොත් මාළාව අපූරු අත්දැකීමක් ලබා දෙයි. මේ පොතෙන් ලබා දෙන්නේ වාහන පිළිබඳ මූලික දැනුමකි. මෙහි සෑම පිටුවක්ම දෙකට නැවිය හැකි ආකාරයෙන් සකස් කොට ඇති අතර එය දිග හැරිය විට එක් ආකාරයක තොරතුරුත්, නැවූ විට තවත් ආකාරයක තොරතුරුත් දරුවන්ට ලබා දෙයි. එහි යම් ක්‍රියාකාරකමක් ඇති නිසා කුඩා දරුවන් මේ පොත් කෙරෙහි වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි. එමෙන්ම සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ත්‍රිත්වයම ඇතුළත් වීම ද විශේෂත්වයකි.

Flip – Flap Fun – Amazing Colours & Shapes

Highlights:

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කෙරුණු මේ පොත් මාළාව අපූරු අත්දැකීමක් ලබා දෙයි. මේ පොතෙන් ලබා දෙන්නේ වර්ණ සහ හැඩතල පිළිබඳ මූලික දැනුමකි. මෙහි සෑම පිටුවක්ම දෙකට නැවිය හැකි ආකාරයෙන් සකස් කොට ඇති අතර එය දිග හැරිය විට එක් ආකාරයක තොරතුරුත්, නැවූ විට තවත් ආකාරයක තොරතුරුත් දරුවන්ට ලබා දෙයි. එහි යම් ක්‍රියාකාරකමක් ඇති නිසා කුඩා දරුවන් මේ පොත් කෙරෙහි වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි. එමෙන්ම සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ත්‍රිත්වයම ඇතුළත් වීම ද විශේෂත්වයකි.

Flip – Flap Fun – Amazing Action Words

Highlights:

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කෙරුණු මේ පොත් මාළාව අපූරු අත්දැකීමක් ලබා දෙයි. මේ පොතෙන් ලබා දෙන්නේ ක්‍රියා පද පිළිබඳ මූලික දැනුමකි. මෙහි සෑම පිටුවක්ම දෙකට නැවිය හැකි ආකාරයෙන් සකස් කොට ඇති අතර එය දිග හැරිය විට එක් ආකාරයක තොරතුරුත්, නැවූ විට තවත් ආකාරයක තොරතුරුත් දරුවන්ට ලබා දෙයි. එහි යම් ක්‍රියාකාරකමක් ඇති නිසා කුඩා දරුවන් මේ පොත් කෙරෙහි වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි. එමෙන්ම සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ත්‍රිත්වයම ඇතුළත් වීම ද විශේෂත්වයකි.

Flip – Flap Fun – Amazing Numbers

Highlights:

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කෙරුණු මේ පොත් මාළාව අපූරු අත්දැකීමක් ලබා දෙයි. මේ පොතෙන් ලබා දෙන්නේ ඉළක්කම් පිළිබඳ මූලික දැනුමකි. මෙහි සෑම පිටුවක්ම දෙකට නැවිය හැකි ආකාරයෙන් සකස් කොට ඇති අතර එය දිග හැරිය විට එක් ආකාරයක තොරතුරුත්, නැවූ විට තවත් ආකාරයක තොරතුරුත් දරුවන්ට ලබා දෙයි. එහි යම් ක්‍රියාකාරකමක් ඇති නිසා කුඩා දරුවන් මේ පොත් කෙරෙහි වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි. එමෙන්ම සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ත්‍රිත්වයම ඇතුළත් වීම ද විශේෂත්වයකි.

Flip – Flap Fun – Amazing Community Helpers

Highlights:

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කෙරුණු මේ පොත් මාළාව අපූරු අත්දැකීමක් ලබා දෙයි. මේ පොතෙන් ලබා දෙන්නේ අපට උදව් කරන අය පිළිබඳ මූලික දැනුමකි. මෙහි සෑම පිටුවක්ම දෙකට නැවිය හැකි ආකාරයෙන් සකස් කොට ඇති අතර එය දිග හැරිය විට එක් ආකාරයක තොරතුරුත්, නැවූ විට තවත් ආකාරයක තොරතුරුත් දරුවන්ට ලබා දෙයි. එහි යම් ක්‍රියාකාරකමක් ඇති නිසා කුඩා දරුවන් මේ පොත් කෙරෙහි වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි. එමෙන්ම සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ත්‍රිත්වයම ඇතුළත් වීම ද විශේෂත්වයකි.

Let’s Count 1 – 10

Highlights:

This book is designed to teach young children to count from 1 to 10.

Let’s Count 1 – 20

Highlights:

This book is designed to teach young children to count from 1 to 20.

M.D. Gunasena English Copy Book 1

Highlights:

Prior to this, M.D. Gunasena Company has compiled three English copy books of the same name and has published it in a different format as a new book for writing simple letters.

Numbers 1 to 25 Wipe & Clean Practice Book

Highlights:

Published in the English language as ‘Numbers 1 to 25’
of the ‘Wipe & Clean Practice Book Series’, this book has been compiled to teach young children numbers 1 to 25. Children are taught to count in a number of ways, such as introducing numbers, practicing how to write numbers, and giving them the opportunity to count pictures according to numbers. This book is printed on glossy, thick paper with a ‘whiteboard marker’ pen so you can practice deleting and rewriting them.

Let’s Learn Phonics Book 2

Highlights:

Pronouncing words according to the sound is the method used to teach English today. This is the second in a series of books created by MD Gunasena to meet that need.

Let’s Learn Phonics Book 1

Highlights:

Pronouncing words according to the sound is the method used to teach English today. This is the first in a series of books created by MD Gunasena to meet that need.

M.D. Gunasena English Copy Book 2

Highlights:

Prior to this, M.D. Gunasena Company has compiled three English copy books of the same name, which have been published in a different format as a new book for capital letters.

Beginning to Read

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:

A picture book with full colour pictures specially designed for teaching of English. Children in their early ages would find this book helpful in learning under the supervision of a teacher.

BUY EBOOK VERSION

Animal Tales – I am a Zebra

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:

Animal Tales is a series of children’s books in English with simple descriptions of the animals we often see. This is designed so that an animal can tell the details of itself to another person. At the end of the book, some important information about each animal is included. This book provides a description of the zeebra.

Animal Tales – I am a Sheep

Highlights:

Animal Tales is a series of children’s books in English with simple descriptions of the animals we often see. This is designed so that an animal can tell the details of itself to another person. At the end of the book, some important information about each animal is included. This book provides a description of the sheep.

Animal Tales – I am a Rabbit

Highlights:

Animal Tales is a series of children’s books in English with simple descriptions of the animals we often see. This is designed so that an animal can tell the details of itself to another person. At the end of the book, some important information about each animal is included. This book provides a description of the rabbit.

Animal Tales – I am a Pig

Highlights:

Animal Tales is a series of children’s books in English with simple descriptions of the animals we often see. This is designed so that an animal can tell the details of itself to another person. At the end of the book, some important information about each animal is included. This book provides a description of the pig.

1 2
Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping