Health Family & Lifestyle

Health Family & Lifestyle

(Showing 1 – 60 products of 79 products)

Show:

Preparation For Marriage With Love

Highlights:
A Psychological Guide For a Meaningful Marriage

වකුගඩු බද්ධල ඔබට ඔවදන්

Highlights:

කෘතියේ අන්තර්ගතය

 1. වකුගඩු බද්ධ කිරීම
 2. වකුගඩු බද්ධ කිරීමෙන් පසු ඇතුවන සංකූලතා
 3. වකුගඩු බද්ධ කිරීමෙන් පසු ලිංගිකත්වය
 4. එන්නත්
 5. ඖෂධ
 6. වකුගඩු බද්ධයෙන් පසු ආහාර පාලනය හා පෝෂණය
 7. වකුගඩු බද්ධයෙන් පසු ඇල්කොහොල් භාවිතය….

First Aid Manual 11th Edition

Highlights:

About First Aid Manual 11th Edition
The UK’s only fully authorised first aid guide, this book is used as the official training manual for the UK’s leading first aid organisations’ courses.

This updated manual covers all aspects of first aid at work, home, and in the field. Using clear, up-to-date information, step-by-step photography, and simplified diagrams, anyone can be prepared for any medical emergency.

This essential manual was written and endorsed by all three of the UK’s leading first aid providers – St John Ambulance, St Andrew’s Ambulance Association, and British Red Cross. Inside, you will discover:

– Quick-reference emergency first aid section
– Learn every life-saving technique you need to know
– Clear anatomy and physiology sections help the reader understand treatment priorities
– Every condition clearly explained with causes, symptoms, and signs (how to recognise the condition), as well as step-by-step action plans
– Informative photography throughout shows the reader exactly what to do in any situation and new simple, accessible illustrations that clearly show vital information
– How to manage first aid in pandemic conditions, what to do in a terrorist incident as well as the latest guidelines on resuscitation, and delivering first aid for patients during a mental health crisis

The 11th edition of this essential first aid guide provides expert advice on how to treat a wide range of medical issues, including how to treat babies and children. First aiders will learn how to attend to over 100 different conditions from splinters, sprained ankles to unresponsive casualties, and how to use essential equipment.

Discover the best ways to manage a situation safely and how to assess sick and injured people effectively. This first aid book is set up with easy-to-understand anatomy sections that explain the risks involved with particular injuries or conditions. Discover every life-saving technique you need to know with step-by-step photography, all shot in-situ to reflect real-life situations. It also includes updated illustrations redrawn in the simplest, clearest style to focus on the vital information you need to know in a crisis.

පුරාණ රහස් ක්‍රම සහිත පවුලේ අත්වෙද පොත

Highlights:

කෘතියේ අන්තර්ගතය

 1. උණ
 2. උණේ උපද්‍රවනට
 3. අතීසාරය
 4. අතීසාරයේ උපද්‍රවනට
 5. ප්‍රතීශ්‍යාව
 6. පීනසට….යනාදිය..

ප්‍රත්‍යක්ෂ පාරම්පරික අත් බෙහෙත්

Highlights:

මෙහි සඳහන් වන්නේ සියළුම ආකාරයේ අක්ෂි රෝග සඳහා ප්‍රත්‍යක්ෂ පාරම්පරික ඖෂධ වට්ටෝරු රාශියකි.

පාරම්පරික පුස්කොළ පොතෙන් 1 දේශීය වෛද්‍ය ග්‍රන්ථය

Highlights:

මෙම පුස්කොළ පොතෙන් 1 දේශීය වෛද්‍ය ග්‍රන්ථය මෙයට ශත වර්ෂ තුනක්ට ආසන්න කාලයකට පෙර අප පාරම්පරික වෙද ඉසිවරයෙකු විසින් සටහන් කොට තබන ලද පුස්කොළ ග්‍රන්ථයකින් උපුටා ගන්නා ලද්දකි.

භග්න චිකිත්සා හෙවත් පුරාණ හන්දි වෙද පොත

Highlights:

පෙළගැස්ම

 1. බුන්නාට පිළියම්
 2. තැල්මට පිළියම්
 3. ගසින් වැටුණු අයට පිළියම්
 4. අවහන්දියට පේන්දුවට පිළියම්
 5. තුවාලවලට පිළියම්
 6. සතුන් කෑවාට පිළියම්…යනාදිය

පුරාණ යෝගමාලාව (පැරණි පාරම්පරික අත්පිටපතකි)

Highlights:

මේ අප වෙද පරපුරේ පරම්පරා කිහිපයකම ආදි පුරුෂයන් භාවිතා කරගෙන ආ සිංහල චිකිත්සා ක්‍රම ඇතුළත් අත් පිටපතෙකි. එහි අවසානයේ සකු හෙළ දෙමළ භාෂා දැන උගත් මිදෙල්ලව කෝරාළ නම් කිවියකු විසින් කවිකරන ලද බව සඳහන්ව ඇත.

පුරාණ රහස් තෙල් බෙහෙත් පොත

Highlights:

පෙළගැස්ම

 1. බ්‍රහ්ම සරස්වතී තෛලය /1
 2. චන්ද්‍ර සරස්වතී තෛලය /3
 3. අග්නි සරස්වතී තෛලය /7
 4. මහා සරස්වතී තෛලය /8
 5. සරස්වතී තෛලය (3) /10, 11
 6. ශ්‍රීවර්ධන තෛලය /12

පැරැණි ගුප්ත කිරුම් ශාස්ත්‍රය හා සර්ව විෂ විනෝදනී

Highlights:

ඔත්තේ නාරදය ඉරත්තේ කාමර                දන්නේ

ඉරත්තේ කිරා කැවුනොත් නපුරයි              දන්නේ

ඔත්තේ කිරා දෙනු විස දුරුවී                      යන්නේ

සත්තේ බොරු නොවෙයි වෙද කිරලා         දීපන්නේ

කාමෞෂධ සංග්‍රහව

Highlights:

පෙළගැස්ම

 1. පද්මිනී, චිත්‍රිණී, ශඞඛිනී සහ හසතිනී ස්ත්‍රී ලක්ෂණ /2-3
 2. ඒ ඒ ස්ත්‍රීන් සම්භොගයට කැමැති දින /3
 3. ඒ ඒ ස්ත්‍රීන් සම්භොගයට කැමැති වේලාවල් /3
 4. කාමොද්දීපක තිථි චක්‍රය /4
 5. චන්ද්‍ර කලාව හා කාමොද්දීපනය, පද්මශ්‍රී සහ කෝක මත /4…

රාවණගේ කුමාරතන්‍ත්‍රය

Highlights:

පෙළගැස්ම

 1. මාතෘකාග්‍රහණය හෙවත් බාලගිරි යක්ෂණී දෝෂය
 2. ළදරු රෝග හේතු /29
 3. වයස අනුව ඖෂධ මාත්‍රාව /32
 4. බාලරෝග ලක්ෂණ සහ ප්‍රතිකාර
 5. ජ්වර චිකතිත්සා /45
 6. අතීසාර චිකිත්සා /57…

දේශීය ඇස්වෙදකම

Highlights:

පෙළගැස්ම

 1. ඇස හා එහි නිර්මාණය /1
 2. ඇස් රෝග /9
 3. සෑම රෝගයට පළමුව කටයුතු දෑ /15
 4. දෘෂ්ටි මණ්ඩලගත රෝග ලක්ෂණ හා ඊට ප්‍රතිකාර /27…

රාජෞෂධසාරය

Highlights:

හෙළදිව්හි පැරැණි වෛද්‍ය පරම්පරාවල ආ මහඟු බෙහෙත් වට්ටෝරු පොත් බොහෝ ඇත. සබරගමුවේ වට්ටෝරු වෙද පොතත්, සිංහලේ අත්වෙද පොතත් මෙයට පළමු පළ කැරැවූම්හ. මේ රාජෞෂධසාරය තෙ වැන්නය.

සරස්වතී නිඝණ්ඩුව

Highlights:

සෑම පැරණි වෙද පරපුරක  ම හා පැරණි පන්සල්වලත් අතින් අත ලියාගෙන ආ මෙහි පුස්කොල පිටපත් ඇති හෙයින් අන් සියලු නිඝණ්ඩුවලට වැඩියෙන් ලංකාවේ වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය හැදෑරුවන් බහුල වශයෙන් මෙය භාවිතා කළ බව ප්‍රකටය.

වනවාස නිඝණ්ඩුව

Highlights:

වනවාස නිඝණ්ඩුව සාහිත්‍ය ශාසත්‍රාදිය දියුණු යුගයට නොව පිරිහුණු සෙංකඩගල යුගයට අයත් බව එහි සවරූපයෙන් පෙනේ. මෙහි අවසන් පැදියට කතුවරයාගේ නමද ඇතුළත් වී ඇති හෙයින් සිප්පුකුලමේ දීපඞකර නම් යතිතුමකු විසින් කරන ලද බව පෙනේ. උන්වහන්සේ සකු තැනෙක සඳහන් වී නොමැත.

ඖෂධ පැළැටී – 1

Highlights:

ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේදී ඉහළම ලකුණු ලබාගැනීමට උත්සාහ දරන ඔබට ඖෂධ පැළැටී හඳුනාගෙන නම් කිරීමේ හැකියාව තිබිය යුතුය. ක්‍රි.ව. 2003 – ක්‍රි.ව. 2007 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව විභාගවල ප්‍රශ්න පත්‍රවලට පැමිනි ඖෂධ පැළැටී ගැන විස්තර මෙම කෘතියේ සදහන් වේ.

කෘතීම බුද්ධිය සහ මානව පැවැත්ම

Highlights:

එළැඹෙන වසර 30 තුළ කෘත්‍රීම බුද්ධියේ උච්ඡතම සංවර්ධනය පිළිබඳ කතා පුවත ලොවට අනාවරණය වනු ඇත. මේවන විටත් ජංගම දුරකථන සමඟ බුද්ධිමය සංවාදයන්හි යෙදීමේ හැකියාව ඔබ සතු ය. මීළඟ වර්ෂ කිහිපය තුළ දී කෘත්‍රීම බුද්ධිය මගින් භෞතික ලෝකය වෙනස් කිරීමේ කාර්යය පුළුල් ලෙස ආරම්භ කෙරෙනු ඇත.

සුරතල් සතුන්ගේ රෝග

Highlights:
ශ්‍රි ලංකාවේ නිවෙස් තුල සුරතල් සතුන් ලෙස වැඩිපුර ම ඇති කරන්නේ සුනඛයින් සහ බළලුන් ය.යහපත් සෞඛ්‍යයෙන් හෙබි සුරතල් සතෙකු නිවසක වාසය කරන්නේ නම් එම සත්වයාගේ අයිතිකරුත්,සත්ත්වයාත් අතර මනා සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙයි.තමන්ගේ සතුන්ට වැලඳිය හැකි රෝග පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇති සත්ව අයිතිකරුවන් සිටියහොත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න සුරතල් සත්ත්ව ප්‍රජාවක් ගොඩනගා ගැනීම අසීරු නොවේ.එවැනි වගකීම් සහගත සත්ව අයිතිකරුවන් බිහි කිරිමේ අරමුණින් ලියැවුණු මේ කෘතිය සුරතල් සතුන් හට රෝග වැලදීම වළක්වා ගැනීමත්, වැළඳුණුු රෝග සුව කර ගැනීමත් පිළිබඳ වැදගත් මඟ පෙන්වීමක් ලබා දෙයි.

පිළිකාවක් සමග තෙවසරක්

Highlights:

මාරාන්තික රුධිර පිළිකා රෝගියෙකුගේ සත්‍ය ජීවිත අත්දැකීම් ඇතුළත් කර නිර්මාණය කර ඇත.

දෙපලු වන බුද්ධ බීජය

Highlights:

“දෙපලු වන බුද්ධ බීජය” අප තුළ සැඟව පවතින ප්‍රඥාව සොයා ගැනීමට පවතින මාර්ගය මෙහි සඳහන්ග බුදු දහම ඇතුලාන්ත දහම බුද්ධියෙන් දකින්නට උත්සාහ දරන ඔබ වෙනුවෙන්.

අප තුළ සැඟව පවතින ප්‍රඥාව සොයා ගැනීමට පවතින මාර්ගය මෙහි සඳහන්. බුදු දහම ඇසුරින් තමන්ගේ අවබෝධය සොයා යන මග මඟ පෙන්වීමට ගත් උත්සාහයක්.

ආතතියෙන් මිදී සැහැල්ලු වෙමු

Highlights:

“ආතතියෙන් මිදී සැහැල්ලු වෙමු”ජීවිතයට සැහැල්ලුව හරිම අවශ්‍යයි. නමුත් අද බොහෝ දෙනෙකුට නැති වෙලා තියෙන්නෙත් ඒකම තමයි. මේ පොතේ තියෙන්නේ තමන්ට අවශ්‍ය සැහැල්ලු වීම ලබාගන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික ක්‍රම රැසක්. ඒ වගේම ඔබට ඔබ ගැනම දැනගන්නට, තමන්ටම ලියන්න පුළුවන් අභ්‍යාස ගණනාවක් තිබේ.

යවෝරියේ දින සටහන්

Highlights:

වර්තමානයේදී සතිමත් බව පුහුණු කිරීමට ලොව පුරාම ඇත්තේ උද්‍යෝගිමත් නැඹුරුවකි. ඒ වෙනයම් දෙයක් නිසා නොව ප්‍රතිඵලය මේ මොහොතේදීම ලැබෙන බැවිනි. මේ කතා එකතුව සතිමත්ව වෙසෙන්නන් තම දිවි ගමනේදී ලබන ප්‍රයෝජන ගැන විස්තර කිරීමට ගත් උත්සාහයකි.

ඇලන් කාර් නිකොටින් ලෝලිත්වය සුවකිරීමේ පහසු මග

Highlights:

දුම්පානය කරන්නන් ඉන් අත්මුදවා ගැනීමට ඇලන් කාර් දරන උත්සාහයට සහයෝගය දීමට බොහෝමයක් සායන ඔහුගේ ක්‍රම වේදයන් උපයෝගී කරගනිති. නමුත් එවැනි සාර්ථක පැකේජයක් භාවිතා කරන පිරිස සාපේක්ෂව ප්‍රමාණවත් නොවේ. පශ්චාත් උපාධිධාරි මනෝවිද්‍යාඥයින් හා මනෝ චිකිත්සකයන් අසීමිත ගණනක් සිටියත් ඒ කිසිම කෙනෙකුට දුම්පානය නැවැත්වීමට මෙවැනි සරල හා කාර්යක්ෂම ක්‍රමවේදයක් සොයා ගැනීමට නොහැකිය විය. චර්යා වෙනස් කිරීම්හිලා වෘත්තීමය ප්‍රවීණයකු නොවුණ ඇලන් කාර්ගේම මෙම ස්වාධීන ප්‍රවේශය සාර්ථක වී තිබීම පුදුමාකාර කරුණකි.

තාරුණ්‍යයේ අභියෝග හා මනෝවිද්‍යාත්මක උපදේශනය

Highlights:

දරුවෙකුගේ මානසික වර්ධනයටත් පෞරුෂ වර්ධනයත් මවගෙන් මෙන්ම පියාගෙන් ද ලැබෙන උදවු උපකාර සුළුපටු නොවෙයි. සමබර පෞරුෂයකින් යුත් දරුවෙකු ලොවට දායාද කිරීමේදී මව්පියන් සතුවන වගකීම අති විශාලය. සියලු දේ අභිබවමින් මුදල් රජකරවන ලොවක මව්පියෝද අතරමං වී සිටිති. අධ්‍යාපනය සාර්ථක කරගත් පමණින් පුද්ගයෙකුට සමබර පෞරුෂයක් හිමිනොවේ. ළමාවිය. පවුල් පසුබිම සහ සමාජය නිසා පීඩාවට පත් තරුණ තරුණියෝ බොහෝ සිටිති. මෙම කෘතිය බෙහෙවින් සංකීර්ණ ජීවිතයක් ගත කරන ශ්‍රී ලංකික තරුණ පරපුරට ඉතා වැදගත් ග්‍රන්ථයක් වේ.

සුරාධුර්ත්වය (මත්පැනට ඇබ්බැහි වීම)

Highlights:

මධ්‍යසාර භාවිත ආබාධය හෙවත් සුරාධුර්ත්වය,
කෙනෙක් මධ්‍යසාරය භාවිත කරන ලීලාව මගින් ද.
ඒ හා බැඳුණු මානසික හා කායික ක්‍රියාදාමයන්
මගින් ද හඳුනාගත හැකි ය.සුරාධුර්ත්වය හා සමීපව
බැඳුුණු රෝග ලක්ෂණ කිහිපයකි. තමාගේ මධ්‍යසාර
භාවිතය පාලනය කරගත නොහැකි වීම ඉන් එකකි.
බීමට පටන් ගත් විට දින ගණනක් එකදිගට බීම
සුරාසොඬාගේ ගතියකි. මධ්‍යසාර ඔහුගේ ජීවිතයේ
ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවයක් බවට පත් වී තිබෙන අතර,
ඔහු හෝ ඇය නිතර ම ඒ ගැන සිතයි.

මත්පැනට ඇබ්බැහි වීම එය හඳුනා ගැනීම, ඒ හා
බැඳි රෝග ලක්ෂණ හා ඒවායෙන් සිදුවන කායික
හා මානසික බලපෑම් මෙම කෘතියෙන් ඉතා සරලව
විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කර ඇත.

නිරෝගී දිවියකට අක්මා බද්ධය සඳහා අත්වැලක්

Highlights:

උතුරු කොළඹ අක්මා බද්ධ කිරීමේ අංශයේ වෛද්‍යවරුන් විසින් රචිත මෙම ග්‍රන්ථය අක්මාවේ සිරෝසිස් හෝ අනෙක් රෝග තත්ත්ව ඇති රෝගීන් සඳහා රචිත මෙම කෘතිය ඔස්සේ අක්මාව අශ්‍රිතව වැළඳෙන රෝග පිලිබඳ රෝගීන් හට අක්මා බද්ධ කිරීමට පෙර සහ පසුව අවශ්‍ය වන තොරතුරු දිර්ඝ වශයෙන් සඳහන් කර ඇත. මෙම කෘතිය රෝගීන්ට පමණක් නොව, ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ටත් වෛද්‍ය සේවා සපයන පාර්ශවයන්ටත්, වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන්ටත්, උසස්පෙළ ජීව විද්‍යාව හදාරන සිසුන් හා සාමාන්‍ය ජනතාවට අත්වැලක් වනු ඇත.

දත් සුරකිමු

Highlights:

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ වර්තමාන මුඛ සෞඛ්‍ය
තත්ත්වය අනුව වඩාත්ම ඛෙදනීය ප්‍රතිඵලය
අත්විඳින්නේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි කණ්ඩායමයි. වයස
කුමක් වුවද මිනිසකු ලෙස නීරෝගි දිවියක් ගෙවීම
සඳහා අවම ලෙස දත් 20ක් අවශ්‍ය වුවද, අපේ
රටේ අවුරුදු 65 වයසට පැමිණෙන විට සාමාන්‍ය
අගයක් ලෙස කෙනෙකුට ඇත්තේ දත් 13ක් පමණි.
සාමාන්‍ය අගය එය වුවද කටේ එක් දතක් වත් නැති
අයගේ ප්‍රතිශතය 22%කි. ඒ හේයින්ම වෛද්‍ය මාරසිංහයන්
මෙහිදී සිය මාධ්‍ය භාවිතය හසුරවන්නේ ගැබිනි මව
සිය දරුවා ඉපදෙන්නට පෙර සිටම ජීවිතය හැඩගස්වාගත
යුතු තැනින් පටන් ගෙන, උපදින දරුවා දිවිය පුරා හැසිරිය
යුතු ආකාරයද කියා දෙමිනි.

විෂ වෛද්‍ය ප්‍රකරණය

Highlights:
 ” විෂ වෛද්‍ය ප්‍රකරණය” නම් වූ මෙය විෂ චිකිත්සාව පිළිබදව මෙතෙක් පළ වූ  ග්‍රන්ථවලින් විශිෂ්ට ග්‍රන්ථයකි.

රාවණාගේ කුමාරතන්ත්‍රය

Highlights:
“රාවණාගේ කුමාරතන්ත්‍රය” නාගර ග්‍රන්ථයේ සිංහල අනුවාදයයි.

ද්‍රව්‍යගුණ දර්පණය

Highlights:
ද්‍රව්‍යගුණ දර්පණය නමැති මේ සංස්කෘත ග්‍රන්ථය අවුරුදු සිය ගණනක සිට මෙරට වෛදයවරුන් තම ශිෂයනට උගැන්වීමට අතින් අත ලියාගෙන එන්නකි. මෙහි අග මුල කොතැනකවත් රචකයාගේ නම සදහන් වී නොමැති නිසා කිනම් කාලයක කවුරුන් විසින් කරන ලද ද යනු නොදනිමි. මෙය දඹදිවි වැසි බ්‍රාහ්මණ පඩිවරයෙකු විසින් ලියන ලදැයි යෙති. අවුරුදු සියයකට පෙර වරක් මෙය මුද්‍රණය වූ බවක් ද ඇසීම්. අපට දකින්නට ලැබුණු අත් පිටපත් කිහිපයෙකි. ඒ සියල්ලෙහිම ශ්ලෝකාංක අවුල් සහිතය. අපගේ සංස්කරණෙහි ද ද්‍රව්‍යගුණ ප්‍රකාශයට මුල් තැන දුන්නා විනා අංක අවුල නිරාකූල කිරීමෙහි තැනක් දරා නැත. පොත භාවිතා කරන්නවුන්ට පහසුවෙන් සොයා ගන්නට හැකිවන පරිද්දෙන් ද්‍රව්‍යයනට මුල් තැන දී මෙය සකසා ඇත.

යොවුන් වියට ලිංගික අධ්‍යාපනය

Highlights:

ජීවිතය පිළිබඳ නිවැරදි දැනුවත් බවක් ඇතිවිට ජීවත් වීම
පහසුය.එවැනි පසුබිමකදී කිසිවකුගේ ජීවිතයට අනවශ්‍ය
ගැටලු මතුවන්නේ නැත. යෞවනය පමණක් නොව, ඉන්
ඉදිරියට ගත වන තාරුණ්‍ය‍යේදීද මේ සියලු තත්ව සර්ව
සාධාරණය.

සිරුර මෙන්ම මනසද අලුත් වෙනසකට ලක්වන්
යෞවනයේදීකළ යුතු, නොකළ යුතු දේ හරි හැටි වටහා
ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය‍ය.”යොවුන් වියට ලිංගික අධ්‍යාපනය”
කෘතිය මෙලෙස නිර්මාණය වන්නේ මේ වෙනස ප්‍රමාණාත්මකව
හැඳිනීමටත්, අනාගතය ඵලදායක ලෙස සැකසීමටත් වන
උපකාරයක් වශයෙනි.

ඇදුම හා ශ්වසන රෝග වළක්වාගනිමු

Highlights:

නුතන වෛද්‍ය විද්‍යාව කොතරම් දියුණු
තත්ත්වයක පැවතුණත් මරණය කවදා
කෙසේ කොතනකදී සිදු වේදැයි කිසිවකුට
කිව නොහැකිය.එතෙක් නීරෝගිමත්ව සිටීම
ඕනෑම කෙනෙකුට කළ හැකි අතර,ඒ සඳහා
අවශ්‍ය වන්නේ දැනුම, අවබෝධය හා ඒ
අනුව ජීවන රටාව හැඩගස්වාගැනීමේ
අවශ්‍යතාව පමණි.

මෙම පොත් පෙළ ප්‍රකාශනය කිරිමේ ප්‍රධාන
අරමුණ වන්නේ ජීවිතයේ අවසන් මොහොත
දක්වාම ඕනෑම පුද්ගලයකුට කායික හා
මානසික වශයෙන් නීරෝගිභාවය
රැකගැනීමට අවශ්‍ය වෛද්‍ය උපදෙස් හා
කරුණු නිසි ලෙස ඔබ වෙත ලබාදීමයි.

පියයුරු පිලිකා හඳුනා ගනිමු

Highlights:

1985 සිට 2010 දක්වා ජාතික පිළිකා ලේඛනයට වාර්තා වු දක්ත විශ්ලේෂණය කිරීමේදී පියයුරු පිළිකාව වාර්තා වීම කාලයක් සමඟ පැහැදිලි වැඩි වීමක් පෙන්නුම් කරයි.කල් ඇතිව හඳුනාගැනීමෙන් සහ නිශ්චිත ප්‍රතිකාර ලබාගැනීමෙන් නියත සුවයක්ලබාගත හැකි පිළිකාවක් ලෙස පියයුරු පිළිකාව සැලකෙන බැවින් ජනතාව අතරපියයුරු පිළිකාව පිළිබඳ දැනැවත් භාවය වැඩි කිරීම සඳහාත් , කාන්තාවන් පියයුරුපිළිකාව කලින් හඳුනාගැනීමේ කටයුතු සඳහා උනන්දු කරලීමටත්, පියයුරු පිළිකාවටප්‍රතිකාර සහ පසුවිපරම් සත්කාර ගැන සරල අවබෝධයක් ලබාදීම සඳහා සරලභාෂාවෙන් ලියැවුණු ලිපි, පත්‍රිකා,පොත්වල අවශ්‍යතාවයක් ඇති අතර සරල භාෂාවෙන්ලියා ඇති ‘පියයුරු පිළිකා හඳුනාගනිමු’ නැමැති මෙම ග්‍රන්ථය එම අවශ්‍යතාවයනිසි ලෙස සපුරයි.

ආයුර්වේද ද්‍රව්‍යගුණ විඥානාර්ණවය

Highlights:

ආයුර්වේද මූල සිද්ධාන්ත අනුව ශාරීරික රෝගවලට ප්‍රධාන හේතුව වාත,
පිත්ත,කඑ විෂමතා නමින් හඳුන්වන දෝෂ කෝපය යි. විශවයේ සියල්ල
මෙන් ම ත්‍රිදෝෂ ද සෑදී ඇත්තේ පංචමහා භුතයන් ගෙනි. භාරතීය දර්ශනික
මත සහ ආයුර්වේද දර්ශනික මත අනුව ද මනුෂ්‍ය‍යා ඇතුළු සමස්ත
භෞතික ලෝකය ම නිර්මාණය වී ඇත්තේ පංචමහා භුතයන් ගේ
සංකලනයෙනි මනුෂ්‍ය ශරීරය පංච භෞතික යන්න පමණක් ම කීමෙන් නතර
නොවී ශරීරයෙහි දෝෂ ධාතු මලවලින් යුක්ත වන අතර ඒවා ශරීරයෙහි
සම තත්තවයෙන් තිබිය යුතු යැයි සංහිතා ග්‍රන්ථවල දැක්වේ.

එදිනෙදා දිවියට ප්‍රථමාධාර

Highlights:

ගෝලීය ආර්ථික රටාවක් ඔස්සේ ජීවත් වන්නා වු මිනිසා එදිනෙදා ක්‍රියාකාරකම්වල දී විවිධ අනතුරු වලට මුහුණපායි.

එවැනි අවස්ථාවක දී ප්‍රථමයෙන් අපට සිහියට නැගෙනුයේ ප්‍රථමාධාර පිළිබඳවයි.අද අප රටේ දවසකට සිදුවන්නා වු අනතුරු බෙහෙවින් ඉහළ යාමේ ප්‍රවණතාවක් දක්නට ලැබේ. රිය අනතුරු මෙන්ම විදුලි අනතුරු ද බහුලව දක්නට ලැබේ.

මදුරු උවදුරෙන් ආරක්ෂා වෙමු

Highlights:
ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව පීඩාවට පත් කරන මදුරු රෝග පිළිබදවද
මදුරුවන්ගේ ජීවන චක්‍රය හා වයාප්තිය පිළිබදවද මේ පොතෙන්
ඔබ දැනුවත් කෙරෙයි.

සිංහලේ අත්වෙද පොත හෙවත් වෛද්‍යක හස්තසාරය

Highlights:

මහවලතැන්න මැතිඳුන්ගෙ පුස්තකාලයෙහි තිබු අත්පොතකි. සබරගමුවේ පැරැණි ග්‍රන්ථයෙකි

පාරම්පරික කෂාය ප්‍රකරණය

Highlights:

විමසිලිමත්ව සොයා බලා දේශිය දේ කෙරෙහි විශ්වාසය තබන එයින් ප්‍රයොජන ගන්නා විශාල පිරිසකට අවශ්‍යව තිබු අඩුපාඩුවක් සපුරා ලීමේ පරමාධ්‍යශයෙන් පාරම්පරික කෂාය ප්‍රකරණය නම් වු මෙම ග්‍රන්ථය එළිදක්වන ලදි. බුද්ධිමත් ජනතාව මෙහි ඇතුළත් ඖෂධ ක්‍රම රෝග ව්‍යපශමනයෙහි තම තමන් පාවිච්චිකර බලා අත්දැකීමෙන් ම ප්‍රත්‍යක්ෂකර ගනිත්වා!

ආසව -අරිෂ්ට විඥානය බස්න හා රසායන සහිත යි

Highlights:

ආසව අරිෂ්ට බස්න සම්පාදනයේ දී වස විෂ වර්ග ද ගැනේ. වෛද්‍යවරු නම් විෂහරණ විධි දනිති. එක නමට ඇති ඖෂධ වර්ග ගණනාවක් ඇති තැන යෝගයට සුදුසු ඖෂධය තෝරා ගැනීමට ද කෘතහස්ත උගත් වෛද්‍යවරු දනිති. ඔවුන් ගේ ඒ ක්‍රියාව ලොවට වැඩද්‍රයක ය.

වෛද්‍ය ජිවනය

Highlights:

වෛද්‍ය ජිවනය ලෝලිම්බරාජ පඬිවරයාගේ නාගර ග්‍රන්ථයේ සිංහල අනුවාදය

පැරණි පීනස වෙද පොත

Highlights:

පැරණි පීනස් වෙද පොත : පහතරට පැවිදි වෙද පරපුරක වට්ටෝරු ඇතුලත් උපග්‍රන්ථයක් සහිතයි

අතිසාර චිකිත්සා

Highlights:

මේ පැරණි අත්පිටපත බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය නාහිමියන් වහන්සේගේ පුස්‍තකාලයෙ අති ශ්‍රේෂ්ඨ වටිනා වෛද්‍ය ග්‍රන්ථයකි.

සබරගමුවේ වට්‍ටෝරු වෙදපොත

Highlights:

මහවලතැන්නෙ මැතිදුන්ගෙ පුස්තකාලයෙහි තුබු අත්පොතකි.

රෝස පාට හීන

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:

මනෝ අධ්‍යාපනික කරුණු (Psycho-education) අන්තර්ගත මෙම කෘතිය තුළ පුද්ගල ජීවන අත්දැකීම් තුළින් හා සිද්ධි අධ්‍යයනය තුළින් නව මානයකින් ජීවිතය දෙස බැලීමට අත්වැල් සපයයි. ඕනෑම පුද්ගලයෙකු දැන සිටිය යුතු මනෝ අධ්‍යාපනික කරුණු වෙත පාඨක අවධානය යොමු කරවන අතර පුද්ගලයා තුළ මානසික වශයෙන් ඔරොත්තු දීමේ ශක්තිය දියුණු කරලීමට දායක වන කරුණු ඇතුළත් ග්‍රන්ථයකි.

බුද්ධිමත් දරුවෙකුගේ වාසනාවන්ත උරුමය

Highlights:

දරුවෙකු මේ ලෝකයට දායාද කිරීමට වාසනාව උදා වී ඇති ඔබ දෙපල ඉතාම වාසනාවන්ත යුවලකි. ලොව උත්තරීතම පදවි දෙක වන මව් පදවිය හා පිය පදවිය තව නොබෝ දිනකින් ඔබ දෙපළට උරුම වනු ඇත.
ලොව බිහිවූ සෑම ශේෂ්ඨ මිනිසෙකුම ඔබගේ සහකරු වැනි පියෙකුට දාව, ඔබවන් මවකගේ මව් කුසින් මෙලොවට බිහි වී දැවැන්ත මිනිස්සු බවට පත් වූහ. එවන් මහා මිනිසුන් බිහි කළ මෑණිවරුන් හා පියවරුන් සියල්ලන්ගේම ගෞරව ආදරයට පත්වූවා පමණක් නොව වන්දනාමානයට පවා ලක් විය.

எளிமையே ஆனந்தம் – Minimalism

Highlights:

This book presents clearly and simply how people who are tired of the limitless needs of life can spend their lives with the minimum necessities and the least goods. This is based on the concept of minimalism which has been variously put forward by a number of religious leaders. Its author, Dr. Amila de Alwis, also practiced this minimalist concept and reaped great benefits.

வரம்பற்ற வாழ்க்கைத் தேவைகளால் சோர்ந்துபோயிருக்கும் மக்கள்,  குறைந்தபட்சத் தேவைகளுடனும் தங்கள் வாழ்க்கையை எப்படி வாழ முடியும் என்பதை இந்தப் புத்தகம் தெளிவாகவும் எளிமையாகவும் முன்வைக்கிறது. இது பல்வேறு சமய அறிஞர்களால் பலவாறு முன்வைக்கப்பட்ட minimalism என்ற கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அதன் ஆசிரியரான கலாநிதி அமில டி அல்விஸ் அவர்களும் இந்த மினிமலிசம் என்ற கருத்தை நடைமுறைக்குக் கொண்டு வந்து அதிலிருந்து பெரும் பலன்களைப் பெற்றார்.

Draw Me Colour Me

Highlights:

Draw Me Colour Me  කෘතියෙහි අඩංගු වන්නේ එක්තරා ආකාරයක, වර්ණ ගැන්විය හැකි සිතුවම් විශේෂයකි. නමුත් මෙය හුදෙක් වර්ණ ගැන්වීම සඳහා දරුවන් හුරුකරවන කෘතියක් නොවේ. මේ සිතුවම්  ‘මණ්ඩලා’ යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබයි. ‘මණ්ඩලා’ යනු ‘මණ්ඩල’ යන සංස්කෘත වදනින් බිඳ ආ පදයකි. විවිධ ජ්‍යාමිතික හැඩතල සහිත සිතුවම් වන මේවා ලෝකයේ ප්‍රකට වී ඇත්තේ Mandala Art  නමිනි. මේවා බැලූ බැල්මට අපට වර්ණ ගැන්විය හැකි ආකාරයෙන් නිර්මාණය කරන ලද සමමිතික රටාවන් සේ පෙනුන ද එය තුළ එයට වඩා ගැඹුරක් ගැබ් ව තිබේ. මේ සිතුවම් රටා තුළ ඇති චක්‍ර ඔස්සේ අපට විශ්ව ශක්තිය සමග සම්බන්ධ විය හැකි ය. මේ එක් සිතුවම් රටාවක් වර්ණ ගැනීමේ දී අපගේ මනස මෙන්ම ආත්මය ද දමනය වන බව පැවසේ. එය භාවනාවක් වැනි ක්‍රියාකාරකමක් වන අතර අප තුළ ඇති ආතතිය, තුරන් කොට මානසික සෞඛ්‍යය වර්ධනය කරවයි. Draw Me Colour Me කෘතියෙහි මෙවැනි සිතුවම් බොහෝ ගණනක් අඩංගු වේ.

How To Have The Energy: Your nine-point plan to eating smarter, improving focus and feeding your potential

Highlights:

The complete guide to eating for everyday energy Are you a regular victim of an afternoon slump? Is it a struggle to keep focused on your to-do list? Do you want to fit more into your day, but feel as if you just don’t have the energy?

Be Water, My Friend: The Teachings of Bruce Lee

Highlights:

Bruce Lee’s daughter illuminates her father’s most powerful life philosophies, and how we can apply his teachings to our daily lives’Empty your mind; be formless, shapeless like water’Bruce Lee is a cultural icon, world renowned for his martial arts and film legacy.

Reasons to Stay Alive

Highlights:

Reasons to Stay Alive, authored by novelist Matt Haig, was published on 5 March 2015. It is a memoir based on life experiences of living with depression and anxiety disorder. It was reviewed by The Sunday Times, The Daily Telegraph, The Guardian, the Star Tribune, and the Toronto Star

ThetaHealing: Introducing an Extraordinary Energy Healing Modality

Highlights:

Discover the worldwide phenomenon of ThetaHealing® and how it can help you to achieve transformational healing in this revised and updated edition of Vianna Stibal’s definitive guide.In 1995, Vianna Stibal was diagnosed with a serious health condition.

The Little Book of Hygge: THE DANISH WAY TO LIVE WELL

Highlights:

The International, New York Times and Sunday Times Bestseller, With Over a Million Copies Sold Worldwide guaranteed to Bring Warmth and Comfort into Your Life

Breath: The New Science of a Lost Art

Highlights:

Breath: The New Science of a Lost Art is a 2020 popular science book by journalist James Nestor. The book provides a historical, scientific and personal examination of breathing, with a specific interest in contrasting the differences between mouth breathing and nasal breathing

Don’t Lose Your Mind, Lose Your Weight

Highlights:

Don’t Lose Your Mind, Lose Your Weight, the country’s highest-selling diet book, has revolutionized the way Indians think about food and their eating habits.

1 2
Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping