Business & Economics

Business & Economics

(Showing 1 – 60 products of 84 products)

Show:

අසිරිමත් ව්‍යවසායකත්වය

Highlights:

සාර්තක ව්‍යවසායක ගමනකට මුලික වන්නේ වෙනත් විෂය ක්ෂේත්‍රයන් මෙන්ම ව්‍යවසායකත්වයට අදාළ මූලධර්මයන් විෂය පතයක් ලෙස හදුනාගෙන අධ්‍ය‍යනය කිරිම සහා අනුගමනය කිරීමයි.

Why We Want You to Be Rich

Highlights:

The financial entitlement mentality is epidemic. Donald Trump and Robert Kiyosaki, both successful businessmen, believe you can only solve money problems with financial education. Trump and Kiyosaki want to teach you to be rich. Their goal is to inspire the middle class to take control of their lives and choices to defy the odds and move from the middle class to the ranks of the rich.

ව්‍යවසායකත්වය (හැඳින්වීමක් සහ සිද්ධි අධ්‍ය‍යනයක් )

Highlights:

2001 වර්ෂයේ දී සහකාර කථිකාචාර්යවරයෙකු වශයෙන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙහි කළමනාකරණ හා මූල්‍ය පීඨයට අනුයුක්ත වීමට පෙර සිට ම ඔහු කළමනාකරණ අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍රයට අදාළ ග්‍රන්ථ රචනා කිරීම ආරම්භ කළේ ය. දැනට ඔහු එම ක්ෂේත්‍රයට අදාළව විවිධ විෂයන් ඔස්සේ ග්‍රන්ථ සහ දේශීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් පර්යේෂණ ලිපි සහ වාර්තා රැසක් ම රචනා කොට තිබේ. තව ද, ඔහු මෙම ක්ෂේත්‍රය තුළ උපදේශකයෙකු සහ දේශීය සහ විදේශීය පර්යේෂණ කර්තෘ මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු ලෙස ද කටයුතු කරයි.

ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර කළමනාකරණය

Highlights:

ව්‍යාපාර ලෝකය තුළ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර (Internatinoal Business) නැමැති සංකල්පයට ගෝලීයකරණය තුළින් ඉහළ වැදගත්කමක් ලබා දී තිබේ.

ආර්ථික ඝාතකයන් මැද

Highlights:

හිටපු මහ බැංකු අධිපති සහ හිටපු මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා විසින් රචිත “ආර්ථික ඝාතකයන් මැද“ කෘතිය මේ වන විට එළිදක්වා තිබේ.

“ශ්‍රී ලංකාව, රටක් ලෙස ‘බංකොලොත්භාවය‘ ලෝකයාට නිවේදනය කර හමාරයි. නිදහසින් පසු මේ රටේ සිදු වූ විශාලතම පාවාදීම එයයි. එම බංකොලොත්භාවය ප්‍රකාශ කරවීම සඳහා සතුරු බලවේග ගණනාවක්ම, කාලයක් තිස්සේ සැලසුම් සහගතව කූඪ කුමන්ත්‍රණයක යෙදුණා. ඔවුන්ගේ අරමුණ වූයේ ශ්‍රී ලංකාව කෙසේ හෝ ‘බංකොලොත්‘ කර, ‘ජාත්‍යන්තරය‘ ඉදිරියේ දණ ගැන්වීමයි“, යනුවෙන් පවසන හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටින්නේ ආර්ථික ඝාතනයේ මෙතෙක් හෙළි නොවූ රහස් රැසක් මෙම කෘතිය තුළ ඇතුළත් බවයි.

The Difference Maker

Highlights:

What can make the difference in your life today? How can two people with the same skills and abilities, in the same situation, end up with two totally different outcomes? Leadership expert John C. Maxwell says the difference maker is attitude. For those who have ever wondered what may be separating them from achieving the kind of personal and professional success they?ve always dreamt of, Dr. Maxwell has some words of insight: ?Your attitude colors every aspect of your life. It is like the mind?s paintbrush.? In The Difference Maker, Maxwell shatters common myths about attitude?what it can do for you and what it can?t. Showing you how to over come the five biggest attitude obstacles, Dr. Maxwell teaches the skills you need to make attitude your biggest asset. Most importantly, you?ll learn not only how to develop an attitude that will have a tremendous impact on career, family and daily living, but also how to maintain that attitude for the rest of your life

Rich Dads Business School For People Who Like Helping People With CD

Highlights:

In this Second Edition of his bestselling book, the author updates and expands on his original eight “hidden values” of a network marketing business (other than making money!). Robert explains that building a network marketing business… … is a revolutionary way to achieve wealth … makes it possible for anyone to acquiree great wealth … is open to anyone who has drive, determination and perseverance About The Author Robert T Kiyosaki , after retiring at the age of forty-seven, authored the bestselling Rich Dad Poor Dad series on becoming financially free. He is the co-founder of CASHLOW Technologies, Inc., as well as multi-millionaire

Life Force : How New Breakthroughs in Precision Medicine Can Transform the Quality of Your Life & Those You Love

Highlights:

What if there were scientific solutions that could wipe out your deepest fears of falling ill, receiving a life-threatening diagnosis, or feeling the effects of ageing? What if you had access to the same cutting-edge tools and technology used by peak performers and the world’s greatest athletes? In a world full of fear and uncertainty about our health, it can be difficult to know where to turn for actionable advice you can trust. Today, leading scientists and doctors in the field of regenerative medicine are developing diagnostic tools and safe and effective therapies that can free you from fear. In this book, Tony Robbins, the world’s number one life and business strategist who has coached more than fifty million people, brings you more than 100 of the world’s top medical minds and the latest research, inspiring comeback stories, and amazing advancements in precision medicine that you can apply today to help extend the length and quality of your life.

Talk Like TED

Highlights:

Talk Like TED is a smart, practical book that will teach you how to give a kick-butt presentation. But Gallo goes deeper than mere instruction. This book is ultimately about discovering what moves you and then creating the means of moving others with your vision.’ – Daniel H. Pink, No. 1 bestselling author of Drive.TED Talks have redefined the elements of a successful presentation and become the gold standard for public speaking around the world. And yet the techniques that top TED speakers use are the same ones that will make any presentation more dynamic, fire up any team, and give anyone the confidence to overcome their fear of public speaking.

ආර්ථික විද්‍යාව 1

Highlights:

උසස් පෙළ නව විෂය නිර්දේශය සදහා ආර්ථික විද්‍යාව 1

උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය 12 ශ්‍රේණිය (නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සම්පාදිත)

Highlights:

උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය 12 ශ්‍රේණිය (නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සම්පාදිත)

Beyond Entrepreneurship 2.0

Highlights:

This book is featured in our Business Books for Excellence page, a collection of the best books to help you work, communicate and manage better. Visit to see the best in business excellence.

The 48 Laws Of Power

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0

Deep Work : Rules for Focused Success in a Distracted World

Highlights:

One of the most valuable skills in our economy is becoming increasingly rare. If you master this skill, you’ll achieve extraordinary results.Deep Work is an indispensable guide to anyone seeking focused .

Amazon Unbound

Highlights:

From the bestselling author of The Everything Store, an unvarnished picture of Amazon’s unprecedented growth and its billionaire founder, Jeff Bezos, revealing the most important business story of our time.

What Color Is Your Parachute? 2021: Your Guide to a Lifetime of Meaningful Work and Career Success

Highlights:

With timeless advice, up-to-the-minute insights, and more than ten million copies sold over fifty years, the world’s most popular and best-selling career guide is fully revised and expanded for 2021.In .

New Ideas From Dead Economists : The Introduction to Modern Economic Thought

Highlights:

New Ideas from Dead Economists, written by Todd G. Buchholz, is an introduction to the history and development of modern economic thought, originally published in 1989. Since its original publication, there have been two revisions, the most recent of which was published in 2007.

Good Company: How to Build a Business without Losing Your Values

Highlights:

What a joy! Inspiring and powerful.’ — Ruby WaxIn a highly competitive world, many think business success means being ruthless: maximising short-term return for shareholders, cutting overheads, crushing competition, and expanding at an exponential pace.

Your Money or Your Life: 9 Steps to Transforming Your Relationship with Money and Achieving Financial Independence:

Highlights:

A fully revised edition of one of the most influential books ever written on personal finance with more than a million copies sold “The best book on money. Period.” –Grant Sabatier, founder of “Millennial Money,” on CNBC Make It”This is a wonderful book. It can really change your life.”

Tools of Titans : The Tactics, Routines, and Habits of Billionaires, Icons, and World-Class Performers

Highlights:

This book contains the distilled tools, tactics, and ‘inside baseball’ you won’t find anywhere else. It also includes new tips from past guests, and life lessons from new ‘guests’ you haven’t met.

ReWork : Change the Way You Work Forever

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:

From the founders of the trailblazing software company 37signals, here is a different kind of business book one that explores a new reality. Today, anyone can be in business. Tools that used to be out of reach are now easily accessible. Technology that cost thousands is now just a few bucks or even free.

Rethinking Competitive Advantage: New Rules for the Digital Age

Highlights:

How do you gain an edge in the digital world order? “Another book for the ages from a master! .

No Rules Rules : Netflix and the Culture of Reinvention

Highlights:

Shortlisted for the 2020 Financial Times & McKinsey Business Book of the Year ***It’s time to do things differently. Trust your team. Be radically honest. And never, ever try to please your boss.These are some of the ground rules if you work at Netflix.

No Filter: The Inside Story of Instagram

Highlights:

No Filter: The Inside Story of Instagram takes you behind-the-scenes of how Instagram defied the odds to become one of the most culturally defining apps of the decade.Winner of the FT Business Book of the Year Award

Never Split the Difference : Negotiating as if Your Life Depended on It

Highlights:

A former international hostage negotiator for the FBI offers a new, field-tested approach to high-stakes negotiations—whether in the boardroom or at home.After a stint policing the rough streets of

Entrepreneurship: How to Start and Grow Your Own Business

Highlights:

n this entrepreneurial age, it’s very tempting to leave your job to start your own business. Before you do, learn all you can from the best. This book is just that

Rich Dad’s Guide to Investing : What the Rich Invest In, That the Poor and Middle-Class Do Not

Highlights:

Personal finance author and lecturer Robert T. Kiyosaki developed his unique economic perspective from two very different influences – two fathers. One father (Robert’s real father) was a highly educated man but fiscally poor

The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Highlights:

The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses is a book by Eric Ries describing his proposed lean startup strategy for startup companies. Ries developed the idea for the lean startup from his experiences as a startup advisor, employee, and founder.

The Go-Giver: A Little Story About a Powerful Business Idea

Highlights:

The Go-Giver: A Little Story About a Powerful Business Idea is a business book written by Bob Burg and John D. Mann. It is a story about the power of giving. The first edition was published on December 27, 2007

The Infinite Game

Highlights:

The Infinite Game is a book by Simon Sinek published in 2019. The book is an application of ideas from James P. Carse’s similarly titled book, Finite and Infinite Games, to the domain of business and organizational structure

Find Your Why: A Practical Guide for Discovering Purpose for You and Your Team

Highlights:

Simon Sinek’s recent video on ‘The Millennial Question’ went viral with over 180 million views. Find Your Why is the follow up to Start with Why, the global bestseller and the subject of the third most

The Fail‑Safe Startup

Highlights:

Creating something from nothing is a daring act. Tom’s wisdom and encouragement will give any reader the confidence to take the leap.’ Eric Ries, bestselling author of The Lean Startup

Rich Dads Cashflow Quadrant

Highlights:

Are you tired of living paycheck to paycheck? In the sequel to Rich Dad Poor Dad, learn how the role you play in the business world affects your ability to become financially free

How To Become CEO

Highlights:

Vision, persistence, integrity, and respect for everyone in the workplace–these are all qualities of successful leaders. But Jeffrey J. Fox, the founder of a marketing consulting company, also gives these tips: never write a nasty memo, skip all office parties, and overpay your people. These are a few of his key ways to climb the corporate ladder

Money Master The Game

Highlights:

ony Robbins is one of the most revered writers and thinkers of our time. People from all over the world—from the disadvantaged to the well-heeled, from twenty-somethings to retirees—credit him for giving them the inspiration and the tools for transforming their lives. From diet and fitness, to business and leadership, to relationships and self-respect, Tony Robbins’s books have changed people in profound and lasting ways. Now, for the first time

Unshakeable

Highlights:

After interviewing fifty of the world’s greatest financial minds and penning the #1 New York Times bestseller Money: Master the Game, Tony Robbins returns with a step-by-step playbook, taking you on a journey to transform your financial life and accelerate your path to financial freedom. No matter your salary, your stage of life, or when you started, this book will provide the tools to help you achieve your financial goals more rapidly than you ever thought possible.

The Speaker`S Coach

Highlights:

Do you have a talk, speech or presentation looming? The speaker’s coach reveals the secrets of how to make it effortless. With quick-read tips, find out how to prepare what to say, deliver with confidence and leave them wanting more.

1 2
Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping