Biography

Biography

(Showing 1 – 60 products of 96 products)

Show:

The Code Breaker

Highlights:

The bestselling author of Leonardo da Vinci and Steve Jobs returns with a gripping account of how Nobel Prize winner Jennifer Doudna and her colleagues launched a revolution that will allow us to cure diseases, fend off viruses, and have healthier babies.

විස්මිත දොස්තර

Highlights:

වීදියක හැදුණු වැඩුණු දිළිඳු දරුවකුගේ සිට ලෝක ප්‍රසිද්ධ ස්නායු ශල්‍ය වෛද්‍යවරයකු දක්වා වෛද්‍ය බෙන් කාර්සන්ගේ විස්මයජනක ජීවිත කතාව

S. N. Goenka: Emissary of Insight

Highlights:

In a life that saw him evolve from a staunchly religious Hindu to an ecumenical master of Buddhist insight meditation, Satyanārāyaṇ (S. N.) Goenka (1924–2013) emerged as a leader in the spread of lay mindfulness and insight meditation practice on a global scale.

Boris Johnson: The Gambler

Highlights:

Guardian ‘literary highlights of 2020’Sunday Times ‘books to watch out for in 2020’New Statesman ‘books to read in 2020’Evening Standard ‘thirteen titles to look for in 2020’As divisive as he is beguiling, as misunderstood as he is scrutinised, Boris Johnson is a singular figure.

Healed: How Cancer Gave Me a New Life

Highlights:

Healed is the powerful, moving and deeply personal story of actor Manisha Koirala’s battle against ovarian cancer.

Promises to Keep: On Life and Politics

Highlights:

President Joe Biden tells the story of his extraordinary life and career prior to his emergence as Barack Obama’s beloved, influential vice president. ‘I remain captivated by the possibilities of politics and public service. In fact, I believe that my chosen profession is a noble calling.

The Ride of a Lifetime

Highlights:

NEW YORK TIMES BESTSELLER • A memoir of leadership and success: The executive chairman of Disney, Time’s 2019 businessperson of the year, shares the ideas and values he embraced during his fifteen

Mother Teresa

Highlights:

Mother Teresa’s name immediately conjures up a vision of a small, frail woman in a white sari, offering love and compassion to the poorest of the poor who live in the slums of Calcutta, in cardboard boxes in London, in the ghettos of New York, and in the shadow of the Vatican itself.

Indira Gandhi : A Biography

Highlights:

Indira Gandhi’s life spanned over two-thirds of a century. By the time of her brutal assassination in 1984, she had established herself as the most significant political leader India had seen since the death of her father, Jawaharlal Nehru.

Home in the World A Memoir

Highlights:

From Nobel Prize winner Amartya Sen, a long-awaited memoir about home, belonging, inequality, and identity, recounting a singular life devoted to betterment of humanity.

UNFINISHED

Highlights:

Unfinished is a 2021 memoir by Indian actress Priyanka Chopra. Described as a “collection of personal essays, stories and observations”, the book chronicles important moments in Chopra’s life and her

THE ANTHROPOCENE REVIEWED

Highlights:

A deeply moving and mind-expanding collection of personal essays in the first ever work of non-fiction from #1 internationally bestselling author John GreenThe Anthropocene is the current geological age, in which human activity has profoundly shaped the planet and its biodiversity

A LIFE ON OUR PLANET

Highlights:

In this scientifically informed account of the changes occurring in the world over the last century, award-winning broadcaster and natural historian shares a lifetime of wisdom and a hopeful vision for the future.

ELON MUSK

Highlights:

In the spirit of Steve Jobs and Moneyball, Elon Musk is both an illuminating and authorized look at the extraordinary life of one of Silicon Valley’s most exciting, unpredictable, and ambitious entrepreneurs – a real-life Tony Stark – and a fascinating exploration of the renewal of American invention and its new makers

LEONARDO DA VINCI

Highlights:

‘Walter Isaacson keeps the mortal man to the fore. For all his supernatural gifts as an artist and natural scientist.  Leonardo was resolutely human (illegitimate, vegan, in need of patrons) rather than the near deity of legend.  Isaacson is an assured guide to Leonardo’s fallibility – so many projects started, so few completed – as well as his extraordinary curiosity and his even more remarkable painterly skills that were sharpened by intense observation.’  Michael Prodger, Books of the Year

THE AUTOBIOGRAPHY OF BENJAMIN FRANKLIN

Highlights:

The Autobiography of Benjamin Franklin is the traditional name for the unfinished record of his own life written by Benjamin Franklin from 1771 to 1790; however, Franklin himself appears to have called the work his Memoirs.

UNPRECEDENTED THE MASTERS AND ME (HARD COVER)

Highlights:

Tiger Woods, then only 21, won the Masters by a historic 12 shots, which remains the widest margin of victory in the tournament’s history, making it arguably among the most seminal events in golf. He was the first African-American/Asian player to win the Masters, and this at the Augusta National Golf Club, perhaps the most exclusive club in the world, and one that had in 1990 admitted its first black member.

KP THE AUTOBIOGRAPHY (KEVIN PIETERSEN)

Highlights:

This is the fascinating life story of professional cricketer Kevin Pietersen, MBE, from his childhood in South Africa to his recent experiences as one of the leading lights in the world of international cricket. Kevin was dropped from the England squad in February 2014, seemingly calling time on an international career that began nearly 10 years earlier

ALIBABA (THE HOUSE THAT JACK MA BUILT)

Highlights:

In just a decade and half Jack Ma, a man who rose from humble beginnings and started his career as an English teacher, founded and built Alibaba into the second largest Internet company in the world. The company’s $25 billion IPO in 2014 was the world’s largest, valuing the company more than Facebook or Coca Cola. Alibaba today runs the e-commerce services that hundreds of millions of Chinese consumers depend on every day, providing employment and income for tens of millions more. A Rockefeller of his age, Jack has become an icon for the country’s booming private sector and as the face of the new, consumerist China is courted by heads of state and CEOs from around the world.

WAVE

Highlights:

WAVE: LIFE AND MEMORIES AFTER THE TSUNAMI IS A MEMOIR BY THE SRI LANKAN EDUCATOR SONALI DERANIYAGALA. THE MEMOIR IS BASED ON THE 2004 INDIAN OCEAN EARTHQUAKE AND TSUNAMI. IT WAS FIRST PUBLISHED IN 2013 BY ALFRED A. KNOPF

DEAR LIFE

Highlights:

AS A SPECIALIST IN PALLIATIVE MEDICINE, DR RACHEL CLARKE CHOOSES TO INHABIT A PLACE MANY PEOPLE WOULD FIND TOO TRAGIC TO CONTEMPLATE. EVERY DAY SHE TRIES TO BRING CARE AND COMFORT TO THOSE REACHING THE END OF THEIR LIVES AND TO HELP MAKE DYING MORE BEARABLE. RACHEL’S TRAINING WAS PUT TO THE TEST IN 2017 WHEN HER BELOVED GP FATHER WAS DIAGNOSED WITH TERMINAL CANCER. SHE LEARNED THAT NOTHING – EVEN THE BEST PALLIATIVE CARE – CAN SUGAR-COAT THE PAIN OF LOSING SOMEONE YOU LOVE.

EAT PRAY LOVE

Highlights:

IT’S 3 A.M. AND ELIZABETH GILBERT IS SOBBING ON THE BATHROOM FLOOR. SHE’S IN HER THIRTIES, SHE HAS A HUSBAND, A HOUSE, THEY’RE TRYING FOR A BABY – AND SHE DOESN’T WANT ANY OF IT. A BITTER DIVORCE AND A TURBULENT LOVE AFFAIR LATER, SHE EMERGES BATTERED AND BEWILDERED AND REALISES IT IS TIME TO PURSUE HER OWN JOURNEY IN SEARCH OF THREE THINGS SHE HAS BEEN MISSING: PLEASURE, DEVOTION AND BALANCE. SO SHE TRAVELS TO ROME, WHERE SHE LEARNS ITALIAN FROM HANDSOME,

PERMANENT RECORD

Highlights:

IN 2013, TWENTY-NINE-YEAR-OLD EDWARD SNOWDEN SHOCKED THE WORLD WHEN HE BROKE WITH THE AMERICAN INTELLIGENCE ESTABLISHMENT AND REVEALED THAT THE UNITED STATES GOVERNMENT WAS SECRETLY PURSUING THE MEANS TO COLLECT EVERY SINGLE PHONE CALL, TEXT MESSAGE, AND EMAIL. THE RESULT WOULD BE AN UNPRECEDENTED SYSTEM OF MASS SURVEILLANCE WITH THE ABILITY TO PRY INTO THE PRIVATE LIVES OF EVERY PERSON ON EARTH. SIX YEARS LATER, SNOWDEN REVEALS FOR THE VERY FIRST TIME HOW HE HELPED TO BUILD THIS SYSTEM AND WHY HE WAS MOVED TO EXPOSE IT.

BECOMING

Highlights:

n a life filled with meaning and accomplishment, Michelle Obama has emerged as one of the most iconic and compelling women of our era. As First Lady of the United States of America-the first African-American to serve in that role-she helped create the most welcoming and inclusive White House in history, while also establishing herself as a powerful advocate for women and girls in the U.S. and around the world, dramatically changing the ways that families pursue healthier and more active lives, and standing with her husband as he led America through some of its most harrowing moments. Along the way, she showed us a few dance moves, crushed Carpool Karaoke, and raised two down-to-earth daughters under an unforgiving media glare.

BORN A CRIME AND OTHER STORIES

Highlights:

ONE OF THE COMEDY WORLD’S BRIGHTEST NEW VOICES, TREVOR NOAH IS A LIGHT-FOOTED BUT SHARP-MINDED OBSERVER OF THE ABSURDITIES OF POLITICS, RACE AND IDENTITY, SHARING JOKES AND INSIGHTS DRAWN FROM THE WEALTH OF EXPERIENCE ACQUIRED IN HIS RELATIVELY YOUNG LIFE. AS HOST OF THE US HIT SHOW THE DAILY SHOW WITH TREVOR NOAH, HE PROVIDES VIEWERS AROUND THE GLOBE WITH THEIR NIGHTLY DOSE OF BITING SATIRE, BUT HERE NOAH TURNS HIS FOCUS INWARD, GIVING READERS A DEEPLY PERSONAL, HEARTFELT AND HUMOROUS LOOK AT THE WORLD THAT SHAPED HIM.

MEGHAN A HOLLYWOOD PRINCESS

Highlights:

WHEN MEGHAN MARKLE AND PRINCE HARRY WERE SET UP BY A MUTUAL FRIEND ON A BLIND DATE IN JUNE 2016, LITTLE COULD THEY KNOW THAT JUST SIXTEEN MONTHS LATER THE RESULTING WHIRLWIND ROMANCE WOULD LEAD TO THEIR ENGAGEMENT IN NOVEMBER 2017 AND MARRIAGE IN MAY 2018. SINCE THEN, OUR FASCINATION WITH THE WOMAN WHO HAS SMASHED THE ROYAL MOULD HAS ROCKETED. SO DIFFERENT TO THOSE COY BRIDES OF RECENT HISTORY, MEGHAN IS CONFIDENT, CHARISMATIC AND POISED, HER WARM AND AFFECTIONATE ENGAGEMENT INTERVIEW A STARK CONTRAST TO THE STILTED AND COLD EXCHANGE BETWEEN PRINCE CHARLES AND LADY DIANA SPENCER

THE HAPPIEST MAN ON EARTH : THE BEAUTIFUL LIFE OF AN AUSCHWITZ SURVIVOR

Highlights:

EDDIE JAKU ALWAYS CONSIDERED HIMSELF A GERMAN FIRST, A JEW SECOND. HE WAS PROUD OF HIS COUNTRY. BUT ALL OF THAT CHANGED IN NOVEMBER 1938, WHEN HE WAS BEATEN, ARRESTED AND TAKEN TO A CONCENTRATION CAMP. OVER THE NEXT SEVEN YEARS, EDDIE FACED UNIMAGINABLE HORRORS EVERY DAY, FIRST IN BUCHENWALD, THEN IN AUSCHWITZ, THEN ON A NAZI DEATH MARCH. HE LOST FAMILY, FRIENDS, HIS COUNTRY.

THE TRUTHS WE HOLD

Highlights:

Discover Vice President-elect Kamala Harris’s New York Times bestselling book about the core truths that unite us and the shared values that will see us into the future.

Bad Blood

Highlights:

IN 2014, THERANOS FOUNDER AND CEO ELIZABETH HOLMES WAS WIDELY SEEN AS THE FEMALE STEVE JOBS: A BRILLIANT STANFORD DROPOUT WHOSE STARTUP “UNICORN” PROMISED TO REVOLUTIONIZE THE MEDICAL INDUSTRY WITH A MACHINE THAT WOULD MAKE BLOOD TESTING SIGNIFICANTLY FASTER AND EASIER. BACKED BY INVESTORS SUCH AS LARRY ELLISON AND TIM DRAPER, THERANOS SOLD SHARES IN A FUNDRAISING ROUND THAT VALUED THE COMPANY AT MORE THAN $9 BILLION, PUTTING HOLMES’S WORTH AT AN ESTIMATED $4.7 BILLION. THERE WAS JUST ONE PROBLEM: THE TECHNOLOGY DIDN’T WORK.

Man Who Thought Different (Steve Jobs)

Highlights:

STEVE JOBS: THE MAN WHO THOUGHT DIFFERENT IS A BIOGRAPHY ON ONE OF THE PIONEERS OF THE TWENTY-FIRST CENTURY, WHO LIVED TO CHANGE THE WORLD AND LEFT THE WORLD TRANSFORMED. BEHIND SUCH A TRANSFORMATIVE SOUL WAS A BEREAVED CHILDHOOD AND A HARDWORKING YOUTH WHO STARTED COLOURING THE WORLD WITH HIS OWN SHADE AT THE AGE OF TWENTY AND ALMOST TOUCHED EVERY SPHERE OF HUMAN COMFORT WITH HIS DISCOVERY OF APPLE IN HIS FOSTER PARENT’S GARAGE WITH HIS FRIEND STEVE WOZNIAK. STEVE DID NOT STOP THERE, AS HE ALSO INVENTED PIXAR. THIS BIOGRAPHY OF STEVE IS UNBIASED AS BLUMENTHAL COVERS THE DARK AS WELL AS THE BRILLIANT ASPECTS OF THIS HARDWARE-SOFTWARE GURU OF ALL THE AGES.

Cristiano Ronaldo

Highlights:

IT WASN’T LONG BEFORE HE HAD THE BIGGEST CLUBS IN EUROPE KNOCKING ON HIS DOOR, BUT IT WAS MANCHESTER UNITED WHO WON THE RACE FOR HIS SIGNATURE. UNDER THE TUTELAGE OF SIR ALEX FERGUSON, RONALDO DEVELOPED INTO THE COMPLETE FOOTBALLER AND ATHLETE, WINNING THREE LEAGUE TITLES AND A CHAMPIONS LEAGUE ALONG THE WAY. HE THEN BECAME THE BIGGEST GALACTICO OF THEM ALL WHEN HE TRANSFERRED TO REAL MADRID FOR A RECORD-BREAKING FEE. UNPRECEDENTED SUCCESS IN THE CHAMPIONS LEAGUE AND A RECORD-EQUALLING FIVE BALLONS D’OR FOLLOWED, BEFORE HIS SENSATIONAL MOVE TO JUVENTUS IN THE SUMMER OF 2018.

දුටුගැමුණු රජු මළේ නැත

Highlights:

ඓතිහාසික පොත් පත් හා ජනප්‍රවාද ඇසුරෙන් දුටුගැමුණු රජතුමාගේ චරිතය පිළිබඳ නව අර්ථ කථනයක් ඉදිරිපත් කරන ඓතිහාසික නවකතාවක් ලෙස ‘දුටුගැමුණු රජු මළේ නැත‘ කෘතිය හඳුන්වා දිය හැකිය.

BUY EBOOK VERSION

සොඳුරු ප්‍රජාපතී.

Highlights:

මෙහෙණි සසුනට දොර විවර කළ මහා ප්‍රජාපතී ගෝතමී මහ රහතුන් වහන්සේගේ චරිතය අළලා ලියැවුණු කෘතියකි.

BUY EBOOK VERSION

සොඳුරු යසෝදරා

Highlights:

සිද්ධාර්ථ කුමරු සහ යසෝදරා දේවිය අතර වූ සාංසාරික ප්‍රේමය මනා සංයමයකින් යුක්තව ඉදිරිපත් කරන ලද කෘතියකි. සිද්ධාර්ථ කුමරුන්ට බුද්ධත්වය කරා ළඟා වන්නට යසෝදරා දේවිය කළ කැපවීම සෑම ගැහැනියකට ආදර්ශයක් ගත හැකි අයුරින් මෙහි අන්තර්ගත කොට තිබේ. යසෝදරා චරිතයට අදාළ ජනකවි ද මෙහි ඇතුළත් කොට තිබේ.

අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ

Highlights:

බුදුන් වහන්සේගේ චරිත කතාව කුඩා දරුවන්ගේ මනසට ගැලපෙන අයුරින් සරල බසින් සම්පාදනය කොට ඉදිරිපත් කරන ලද කෘතියකි.

BUY EBOOK VERSION

අපේ ජාතික වීරයෝ

Highlights:

වාරියපොළ සුමංගල හිමි, හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමි වැනි අප රටේ ජාතික වීරයන් 12 දෙනෙකු පිළිබඳ ලියැවුණු . මෙය පාසල් දරුවන්ට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වන කෘතියකි.  

සීමා නැති ආදරේ

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:

නික් වුයෙචිච් විසින් රචිත Love Without Limits කෘතිය ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී සමන් අතාවුදහෙට්ටි අතින් සිංහල බසට පරිවර්තනය වී ‘සීමා නැති ආදරේ‘ නමින් ප්‍රකාශයට පත් වෙයි. අත පය හතර නොමැති ආබාධිත දරුවකු ලෙස උපන් නික් ජීවිතයට ධෛර්යවන්ත ව මුහුණ දුන් අයුරු මෙයට පෙර ප්‍රකාශයට පත් වූ ‘නැවතුම් නැති ජීවිතේ‘ සහ ‘සීමා නැති ජීවිතේ‘ යන කෘති දෙකෙන් පැහැදිලි කෙරේ. ආබාධිත පුද්ගලයකු ලෙස ආදරයක බැඳීම, එය විඳ ගැනීම කුමනාකාර අත්දැකීමක් ද යන්න ‘සීමා නැති ආදරේ‘ යන මේ කෘතියෙන් පැහැදිලි කෙරේ. එමෙන්ම ආදරය නිසා ජීවිතයම අඳුරු කරගන්නා තරුණ තරුණියන්ට, ජීවිතය ජයගන්නට මෙම කෘතිය මනා අත්වැලක් ද සපයයි

ආදරණීය මාක්ස්

4 ★
4 ★
2 Ratings
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
1
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:

නදිෂ් දික්කුඹුර විසින් පුවත්පතකට ලියන ලද ලිපි මාලාවක් ඇසුරින් සම්පාදනය වී ඇති ‘ආදරණීය මාක්ස්‘ කෘතිය යනු මාක්ස් යන චරිතය සහ මාක්ස්වාදය දෙස වෙනත් දෘෂ්ටිකෝණයකින් බැලීමකි. මාක්ස්වාදයේ අනුගාමිකයන් එය ඉගෙන ගන්නවා මිසක එය අවබෝධ කර නොගන්නා බව කතුවරයා පවසයි. අද අප රටේ අසන දකින මාක්ස්වාදයට වඩා සැබෑ මාක්ස්වාදයේත් කාර්ල් මාක්ස් නම් චරිතයේත් ඇති ආදරණීය බව, රස වින්දනාත්මක බව මතු කරන්නට කතුවරයා මේ කෘතියේ ඇති ලිපි මාලාව තුළින් උත්සාහ දරයි.

BUY EBOOK VERSION

පණ්ඩුකාභය රජතුමා

Highlights:

පණ්ඩුකාභය රජතුමාගේ චරිතය ඇසුරින් නිර්මාණය කරන ලද ඓතිහාසික නවකතාවකි.

BUY EBOOK VERSION

සීමා නැති ජීවිතේ

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:

1982 වසරේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර රෝහලක දී අත පය නැති දරුවකු ලෙස නික් උපන්නේ අම්මා, තාත්තා පමණක් නොව මුළු මහත් වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයම අන්මන්ද කරවමිනි. ආබාධිත බව නිසා ම ජීවිතයේ මදිපුංචිකම්, අරියාදු, සමච්චල් හා පසුබෑම්වලට ලක් වූ නික්, මානව දයාව, භක්තිය හා විශ්වාසය ඔස්සේ ජිවිතය ජය ගත්තේ විස්මිත අයුරින්. මේ පොතේ නික් අපට ආරාධනා කරන්නේ ජීවිතය ජය ගැනීමේ මගට ඔහු සේ ම අපටත් එක්වන ලෙසටයි.

නැවතුම් නැති ජීවිතේ

4.8 ★
4.8 ★
4 Ratings
5 ★
3
4 ★
1
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:

අතපය නැතිව ඉපැදුණු නික් සිය ජීවිතය ජය ගත් අන්දම පෙන්වා දෙමින් ලියූ පළමු පොත ‘සීමා නැති ජීවිතේ‘ ලොව පුරා අළෙවි වාර්තා තැබීය. මේ ඔහුගේ දෙවැනි පොත යි. සුබවාදී ආකල්ප හා ජීවිතය ජය ගැනීමේ මග පිළිබඳව දේශන පවත්වමින්, ලොව පුරා ආදරය හා භක්තිය බෙදා හදා දෙන නික් අපේ ජීවිත ජය ගැනීම සඳහා සිය අත්දැකීම් ගණනාවක් මේ පොත ඔස්සේ අපට පෙන්වා දෙයි. නොහැකියාවන් හැකියාවන් බවට ද, අසම්පූර්ණත්වය පරිපූර්ණත්වය බවට ද, පරාජයන් ජයග්‍රහණ බවට ද හරවා ගැනීමේ සූත්‍රයයි ‘නැවතුම් නැති ජීවිතේ‘.

 

කුමරතුඟු ඇසුර

Highlights:

කුමාරතුංග මුනිදාසයන්ගේ සාහිත්‍ය මෙහෙවර පිළිබඳ බොහෝ පොත් පත් ලියැවී ඇතත්, ඔහුගේ චරිතය අලළා සවිස්තරාත්මක ව ලියැවුණු කෘති එතරම් දක්නට නො ලැබේ. මේ කෘතිය එවැන්නකි. මෙය කලකට පෙර අප සමාගම මගින් ම ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබූ කෘතියක් වන අතර කුමාරතුංග මුනිදාසයන්ගේ 75 වැනි ගුණ සමරු උළෙල සඳහා නැවත මුද්‍රණය කරන ලදී. මෙහි කර්තෘ අරීසෙන් අහුබුදු සූරීන්, කුමාරතුංග මුනිදාසයන් ඇසුරේ ගත කළ කාලයේ දී ඔහු පිළිබඳ දැන ගත් තොරතුරු මේ කෘතියේ ඇතුළත්ය. කුමාරතුංග මුනිදාසයන්ගේ චරිතය සහ ඔහුගේ විද්වත්භාවය පිළිබඳ තොරතුරු සොයන්නෙකුට මෙය ඉතා වැදගත් කෘතියක් වනු නොඅනුමානය.

BUY EBOOK VERSION

පැරණි සිංහල කතුවරු

Highlights:

පුරාතන සාහිත්‍යයට අයත් කිසිදා පැරණි නොවන කෘති රැසක් දැයට දායාද කළා වූ කතුවරුන් දසදෙනෙකු සහ ඔවුන්ගේ නිර්මාණයන් පිළිබඳ සරල බසින් රචිත කෘතියකි.

BUY EBOOK VERSION

නූතන සිංහල කතුවරු

Highlights:

නූතන සාහිත්‍යයට අයත් කෘති රැසක් දැයට දායාද කළා වූ කතුවරුන් විසිදෙනෙකු සහ ඔවුන්ගේ නිර්මාණයන් පිළිබඳ සරල බසින් රචිත කෘතියකි.   

BUY EBOOK VERSION

විදෙස් කතුවරු

Highlights:

ලෝක සාහිත්‍යයට අයත් කෘති රැසක් දැයට දායාද කළා වූ විදෙස් කතුවරුන් දහඅටදෙනෙකු සහ ඔවුන්ගේ නිර්මාණයන් පිළිබඳ සරල බසින් රචිත කෘතියකි.   

BUY EBOOK VERSION

ජාතික වීරයෝ

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:

අපගේ ජාතික වීරයන් පිළිබඳ ළමා පරපුර දැනුවත් කිරීම සඳහා ලියැවුණු කෘතියකි. මේ කෘතියෙන් ජාතික වීරයන් 15 දෙනෙකු පිළිබඳ කතා කරයි. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතුවල දී වීර චරිත කතා පිළිබඳ දැනුම අත්‍යවශ්‍ය නිසා මෙම පොත පාසල් වෙත යොමු කරවීම වඩාත් සුදුසු වේ. මෙහි කතුවර ලාල් ප්‍රේමනාත් ද මෙල් රාජ්‍ය සම්මාන දිනූ ග්‍රන්ථ කතුවරයෙකි. 

BUY EBOOK VERSION

දුටුගැමුණු රජතුමා

3 ★
3 ★
1 Rating
5 ★
0
4 ★
0
3 ★
1
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:

දුටුගැමුණු රජුගේ වීර චරිතය කුඩා දරුවන්ගේ සිතට කා වදින අන්දමින් මෙම කෘතියෙහි ගෙන හැර දක්වා තිබේ. ඉතිහාසය පිළිබඳ දැනුමක් මෙන් ම වීරත්වය, ධෛර්ය සම්පන්න බව කුඩා කල සිටම දරුවන් තුළ රෝපණය කිරීමට ද මෙම කෘතිය උපකාරී වනු ඇත. මෙහි කතුවර ලාල් ප්‍රේමනාත් ද මෙල් රාජ්‍ය සම්මාන දිනූ ග්‍රන්ථ කතුවරයෙකි

උදාර ජීවිත

Highlights:

6 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා සිංහල පෙළ පොත්වලට අදාළ ලේඛකයන් හා කවියන් පිළිබඳ කරුණු රැසක් අන්තර්ගතවන මේ කෘතිය පාසල් දූ දරුවන්ට මෙන්ම එම විෂය උගන්වන ගුරු භවතුන්ට ද අතිශයින්ම වැදගත් ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ රජවරු

5 ★
5 ★
2 Ratings
5 ★
2
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:

අප රටේ රජකම් කළ නරපතියන් කිහිප දෙනෙකුගේ තොරතුරු ඇතුළත් කරමින් චරිත කතා එකතුවක් ලෙස සම්පාදනය කළ කෘතියකි. එම රජවරුන් රජකම් කළ කාලවකවානු, ඔවුන් කළ සේවය වැනි වැදගත් තොරතුරු මේ කෘතියෙන් සංක්ෂිප්තව ඉදිරිපත් කෙරේ.

සෝමා දේවි

Highlights:

සෝමා දේවිය අප රටේ ජීවත් වූ වීර කාන්තාවකි. ඇය වීර කාන්තාවක් බවට පත්වූයේ තැනට සුදුසු නුවණත් අභීත බවත් නිසාය. සොළීන්ට එරෙහිව කරන ලද සටනින් ජය ගැනීමට ඇගේ උපක්‍රමයට හැකිවිය. ඒ රසබර කතා පුවත ළමුන්ගේ දැනුම දියුණු කරනු පිණිස මෙලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ.

BUY EBOOK VERSION

වීදිය බණ්ඩාර

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:

වීදිය බණ්ඩාර කෝට්ටේ සත්වන බුවනෙකභාහු නරේන්ද්‍රයාණන් යටතේ විසූ මහා රණශූර සිංහල සෙන්පතියෙි. කන්ද උඩරට රාජ්‍ය පාලනයට හා පෘතුගීසි පාලනයට ද තවත් සතුරු ආක්‍රමණ රැසකටද එරෙහිව සටන්වැද සම්බුද්ධ ශාසනය රැකගැනීම සඳහා ප්‍රයත්නයක යෙදුණු අභීත රණ ශූරයෙකු ගේ චරිත කතාවත් ඒ සමගම පසුබිම් වූ ඉතිහාස කථා පුවතත් මේ කෘතියෙන් ඔබ වෙත සමීප කෙරෙයි.

BUY EBOOK VERSION
1 2
Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping