Advanced Level (A/L)

Advanced Level (A/L)

(Showing 1 – 60 products of 326 products)

Show:

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) රසායන විද්‍යාව 13 ශ්‍රේණිය – සම්පත් පොත (කර්මාන්ත රසායනය සහ පරිසර දුෂණය)

Highlights:

2017 දී ක්‍රියාත්මක කරන ලද අ.පො.ස (උසස් පෙළ) නව විෂය නිර්දේශයට අනුව මේ අතිරේක සම්පත් පොත් ලියා ඇති නිසා සිසුන්ට අදාළ විෂය කරුණු පිළිබඳ අවබෝධය පුළුල් කළ හැකි අතර වඩාත් ඵලදායි ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කිරීමට ගුරුවරුන්ට මේ කෘති පරිශීලනය කළ හැකි ය.

යුරෝපයේ ඉතිහාසය

Highlights:

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) ඉතිහාසය – යුරෝපයේ ඉතිහාසය (ක්‍රි.ව. 1500 සිට 1950 දක්වා). අතිරේක කියවීම් පොත අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව.

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය – III

Highlights:

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙය අතිරේක කියවීම් පොතකි. ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය III කොටස මෙහි දී විස්තරකර ඇත.
මූලික ගොඩනැගිලි තාක්ෂණවේදය
ගෘහස්ථ ජල සම්පාදනය සහ කසළ අපවහනය

භෞතික විද්‍යා සම්පත් පොත

Highlights:

උසස්පෙළ Physics හදාරන සිසුන් සහ ගුරුවරුන් සඳහා මෙම කෘතිය වඩාත් ප‍්‍රයෝජනවත් වේ

ජීව විද්‍යාව ව්‍යුහගත හා රචනා 1985 – 2021

Highlights:

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) ජීව විද්‍යාව විෂයයෙන් ඉහළ සාමාර්ථයක් ලබා ගැනීමට මේම කෘතිය ඔබට මහගු පිටුවහලක් වේ. විෂය කරුණු අවබෝධය . නොයෙක් මාදිලියේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීම. ඒකක ව්ලට අදාල ආකෘති ප්‍රශ්න අඩංගු පොත් පරිශීලනය යුතුය.

Study Guide G.C.E (A/L) English Literature – POEMS

Highlights:

This Study Guide has been written for the students offering English Literature at the G.C.E. (A/L) Examination in August 2019.

This book consists of the actual poems, and an analysis of each poem. It also contains an Explanation of the English Literary Terms.

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය – VI කොටස ඉංජිනේරු ඇඳීම

Highlights:

2013 වර්ෂයේ සිට ආරම්භ වූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාවේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂයය හදාරන සිසුන්ගේ පරිහරණය සඳහා මෙම අතිරේක පාඨ ග්‍රන්ථය සකස් කර ඇත. 2017 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන නව විෂය නිර්දේශයට අදාළව මෙම අතිරේක පාඨ ග්‍රන්ථය සංශෝධනය කර ඇත.

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය – IV කොටස ව්‍යවසායකත්වය සහ කළමනාකරණය

Highlights:

2017 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන නව විෂය නිර්දේශයට අදාළව මෙම අතිරේක පාඨ ග්‍රන්ථය සංශෝධනය කර ඇත. පාසලේ දී ගුරුවරයා ඉදිරිපත් කරන විෂය කරුණු තවදුරටත් තහවුරු කර ගැනීමට මෙම පොත උපකාරී වනු ඇත. ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂයය සඳහා නිර්දේශිත ඒකක අතුරින් ව්‍යවසායකත්වය සහ කළමනාකරණය ඒකකය මෙහි ඇතුළත් වේ.

අ.පො.ස උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව

Highlights:

අ.පො.ස උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව විෂයයෙහි නව විෂය නිර්දේශයට අදාළ ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව පිළිබඳ පූර්ණ පාඨමාලාවක් මෙම පොතින් ඉදිරිපත් කෙරේ.

සිසු සිසුවියනට, ස්වයං අධ්‍යයනයට සුදුසු පොතක් ලෙස පරිශීලනය කිරීමට ද හැකිවන අයුරින්, පොතෙහි සියලුම විෂය කොටස් සරල ආකාරයට ඉදිරිපත් කොට ඇත. විෂය ප්‍රගුණ කිරීමට රුකුල් දීමක් වශයෙන්, විසඳූ ගැටලු ද විසඳීම සඳහා අභ්‍යාස රාශියක් ද පොතට ඇතුළත් කර ඇත.

භෞතික විද්‍යාව – තාප භෞතිකය ඒකකය 04

Highlights:

තාපයට අදාල සරල සිද්ධාන්ත මගින් ආරම්භ කර ඇති මෙම කෘතියෙහි, උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව විෂයය නිර්දේශයෙහි 4 වන ඒකකයේ තාප භෞතිකය යටතේ අපේක්ෂිත සියළු සිද්ධාන්ත සහ විෂයය කරුණු පිළිබඳ පූර්ණ පාඨමාලාවක් ඉතා සරල ලෙස මෙහි විස්තර කර ඇත.

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව – ගණිතය 1 කොටස

Highlights:

2013 වසරේ දී හඳුන්වා දුන් අ.පො.ස. (උ.පෙළ) තාක්ෂණ විෂය ධාරාව හදාරන සියලු ම සිසුන් හට අනිවාර්ය විෂයයක් වන “තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව” නැමැති විෂයයේ එක් සං‍රචකයක් වන ගණිතය විෂය නිර්දේශය පාදක කර ගෙන මෙම පොත රචනා කර ඇත. මෙහි ගණිත සංකල්ප පෙළ ගස්වා ඇත්තේ ඉතා සරල අවස්ථාවෙන් ආරම්භ කර විෂය නිර්දේශයේ අපේක්ෂිත මට්ටම තෙක් සංකීර්ණත්වය කරා යන ආකාරයට ය.

ගණිත සංකල්පවල යෙදීම් හා භාවිත පිළිබඳ අවබෝධය ලබා දීම සඳහා මෙහි අභ්‍යාස සකස් කර ඇත්තේ ගණිත සංකල්ප ප්‍රායෝගික ව යෙදෙන අවස්ථා ඇසුරෙනි.

2021 උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව

Highlights:

2021 අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයේ භෞතික විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පිළිතුරු හා එහි විශ්ලේෂණය මෙම පොත මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය පළමු කොටස අනුරාධපුර යුගය

Highlights:

අධ්‍ය‍යන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ හා වෙනත් උසස් විභාග සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය පළමු වන කොටස අනුරාධපුර යුගය.

ලංකාවේ ලිඛිත ඉතිහාසය ආරම්භ විණැයි සැලකෙන කාලයේ සිට මෑත ඉතිහාසය දක්වා සිදු වූ විවිධ ආර්ථික, සමාජ, දේශපාලන හා ඓතිහාසික සිද්ධි රාශියක් මෙම පොත මගින් අපූරුවට විස්තර කර ඇත.

සරල සංස්කෘතශික්ෂකය 2

Highlights:

සරල සංස්කෘත ශික්ෂකය 2 – මේ සරල සංස්කෘත ශික්ෂක නම් පොත් පෙලේ දෙවැන්නයි. මෙහි පළමුවන පොත හදාලහට මේ දෙවැන්න මැනවින් ඉගැන්මෙන් සකුබසෙහි මහත් නිපුණ බවක් ලැබෙනු ඇත.

ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය I කොටස

Highlights:

2017 වර්ෂයේ විෂයමාලා සංශෝධනය් අනුව නව විෂය නිර්දේශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන නිර්දේශිත ඒකක තුනක් මෙම ග්‍රන්ථයට ඇතුළත් වේ.

 • ජෛවපද්ධති ආශ්‍රිත කාලගුණික තත්ත්ව
 • ජෛවපද්ධති ආශ්‍රිත පස
 • බිම් මැනුම

නිහොං ගො දෙ හනෂිතඉ ජපන් බසින් කතා කරන්න ආසයි

Highlights:

ජපන් භාෂාව ඈත අතීතයේ දී චීනයේ සිට චීන භාෂාවෙන් පැවත ආ බව සැලකේ. එසේම අතීතයේ ජපන් ජාතිකයින් හට හෝඩියක් නොමැතිව සිටි අවස්ථාවේදී චීන වෙළෙන්දන්ගේ ව්‍යාපාර ජපානය හරහා සිදු කිරීමේදී මෙය ඇතිවිය. ජපන් භාෂාව, එම භාෂාවෙන් හඳුන්වන්නේ “නිහොන්ගො” යන නමින් ය. තවමත් චීන අක්ෂර තරමක් වෙනස් වී කන්ජි අක්ෂර ලෙස ජපන් භාෂාවේ භාවිතයේ ඇත. ඊට අමතරව හිරගන සහ කතකන යන අක්ෂර ද භාවිතා කරයි.

දේශපාලන විද්‍යාව පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර (2019/2020)

Highlights:

දේශපාලන විද්‍යාව පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර (2019/2020)

09 වැනි පාඩම – ගැටළු විසඳීමට ඇල්ගොරිතම භාවිතය සහ පයිතන් ක්‍රමලේඛ භාෂාව

Highlights:

අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයට පවතින තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයේ විෂය නිර්දේශය තුල පවතින නිපුණතාවයන් සිසු දරු දැරියන්‍ට මෙන්ම ගුරුභවතුන්ටද පහසුවෙන් අවබෝධකර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන පොත් මාලාවේ පළමු පොත මෙයයි.

මෙම පොත මගින් එම විෂය නිර්දේශයේ නව වැනි නිපුණතාවයට අදාළව ප්‍රකාශිත නිපුණතා මට්ටම් නිවැරදිව හා අනුපිළිවෙලින් මනාව වටහා ගැනීම සඳහා මෙම පොත රචනා කර ඇත.

අ. පො. ස (උ. පෙළ) ඛණ්ඩාංක ජ්‍යාමිතිය

Highlights:

අ. පො. ස (උ. පෙළ) ඛණ්ඩාංක ජ්‍යාමිතිය

සිංහල රචනය හා සාහිත්‍ය රසාස්වාදය

Highlights:

ප්‍රාචීන පණ්ඩිත ප්‍රාරම්භ විභාගයේ සිංහල විෂය නිර්දේශය යටතේ ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථයක් වශයෙන් නිර්දේශ කර ඇති මෙම ග්‍රන්ථය අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ – උසස් පෙළ සිංහල භාෂා සාහිත්‍ය විෂයයන් හදාරන්නන්ට ද බොහෝ සෙයින් ප්‍රයෝජනවත් වේ.

ආධුනික ලේඛකයන්ට මෙන්ම මාධ්‍යවේදින්ට ද මෙම පොත පරිශීලනය කිරීමෙන් බස නිවැරදිව හැසිර වීමට හා නිවැරදිව වියරණ විධි අනුගමනය කිරීමට ද ශක්තිය ලැබෙනු ඇත.

පිරිවෙන්වල උගන්නා ශිෂ්‍යයන් විසින් ද පරිශීලනය කළයුතු ග්‍රන්ථයකි.

උක්ත අනුක්ත, විභක්ති භේද, සමාන වචන, විරුද්ධ පද, රස, අලංකාර ආදී ගතයුතු හා උගැන්විය යුතු කරුණු රැසක් මෙම අගනා ග්‍රන්ථයේ අඩංගු වේ.

උසස් පෙළ සිංහල සාහිත්‍ය විචාර ප්‍රවේශය-1

Highlights:

සාහිත්‍ය විචාරයේ යෙදෙන සාහිත්‍ය ගුරු වරුන්ටත්, සිංහල සාහිත්‍ය හදාරන 12-13 ශ්‍රේණි වල ඉගෙණුම් කටයුතුවල යෙදෙන සිසු දරුවන්ටත්, නිර්මාණ ඉතා ප්‍රයෝජනවත් ලෙස මෙම කෘතිය සම්පාදනය කර ඇත.

අ.පො.ස (උ.පෙළ) ස්ථිති විද්‍යාව I

Highlights:
 1. දෛශික
 2. සම්ප්‍රයුක්ත බලය
 3. බල විභේදනය
 4. අංශූවක සමතුලිතතාව
 5. ඒකතල බල
 6. ඒකතල බල පද්ධතියක සම්ප්‍රයුක්තය
 7. සමාන්තර බල….

අ.පො.ස. උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව 2 කොටස (තුන් වන ඒකකය : රසායනික ගණනය කිරීම්)

Highlights:

ඕනෑම ආකාරයක රසායනික ගණනය කිරීමක් සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිමත් පදනමක් ඔබ තුළ බිහි කිරීම මෙම ග්‍රන්ථයේ මූලික පරමාර්ථයයි. භෞතික රාශියක් යනු කුමක් ද යන්න හඳුන්වා දීමේ සිට විෂය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ භෞතික රාශි, ඒවා අතර පවත්නා සම්බන්ධතා, රසායනික සූත්‍ර හා ප්‍රතික්‍රියා සමීකරණ යනාදිය ඔස්සේ පියවරෙන් පියවරට ඉදිරියට යමින් විවිධ ආකාරයේ ගැටලු විසඳීම සඳහා අවශ්‍ය වන නිපුණතාව සිසුන් වෙත ළඟා කර දීමට මෙම ග්‍රන්ථය මඟින් උත්සහ කෙරේ.

අ.පො.ස. උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව 7 කොටස (දහතුන් වන ඒකකය : සමතුලිතතාව)

Highlights:

මෙම ග්‍රන්ථය පරිච්ඡේද නවයකින් යුක්ත වේ. සමතුලිතතාව යන සංකල්පය, ඕනෑම සංවෘත ගතික පද්ධතියකට යෙදිය හැකි පොදු සංකල්පයක් බව තේරුම් කිරීමට ග්‍රන්ථය පුරාම මහත් පරිශ්‍රමයක් දරා ඇත. භෞතික හා රසායනික වශයෙන් එකිනෙකට වෙනස් සමතුලිත පද්ධති පිළිබඳ සවිස්තර විෂය කරුණු ඒවාට අදාළ පරිච්ඡේදවල වෙන වෙන ම ඇතුළත් කොට ඇත.

අ.පො.ස. උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව 6 කොටස (චාලක රසායනය)

Highlights:

මෙම ග්‍රන්ථය පරිච්ඡේද නවයකින් යුක්ත වේ. මෙහි මුල් පරිච්ඡේද අට අදාළ සෛද්ධාන්තික විෂය කරුණුවලින් සමන්විත වනු ඇත. අ.පො.ස උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශය යටතට ගැනෙන ප්‍රායෝගික කටයුතු සවිස්තරාත්මක ලෙස විස්තර කර දීම සඳහා නව වන පරිච්ඡේදය වෙන් කොට ඇත.

අ.පො.ස. උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව 9 කොටස (කර්මාන්ත රසායනය සහ පාරිසරික රසායනය)

Highlights:

අ.පො.ස. උසස් පෙළ පැරණි හා නව රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශ දෙකෙහි ම කාර්මික රසායනය හා පාරිසරික රසායනය යටතට ගැනෙන විෂය කරුණු සියල්ල ම මෙම ග්‍රන්ථයේ අඩංගු වේ.

අ.පො.ස. උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව 8 කොටස (දහහතර වන ඒකකය : විද්‍යුත්රසායනය)

Highlights:

විද්‍යුතය සන්නයනය කරන්නා වූ මාධ්‍යවල රසායනික ස්වභාවය හා ඒවා ආශ්‍රිත භෞතික හා රසායනික සංසිද්ධි පිළිබඳවත් විද්‍යුත් ශක්තිය හා රසායනික ශක්තිය අතර සිදු වන ශක්ති හුවමාරුව පිළිබඳවත් කරනු ලබන අධ්‍ය‍යනය විද්‍යුත්රසායනයේ විෂය ක්ෂේත්‍රයට අයත් වේ.

සමාගම් ගිණුම්කරණය

Highlights:

මෙම ග්‍රන්ථය අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය සඳහා ඉලක්ක කර නිර්මාණය කර ඇති නමුත්, ඒ හා සමාන්තර අනෙකුත් විභාග හඳාරන දරු දැරියන්ගේද ප්‍රයෝජනය සඳහා අවශ්‍ය වන විෂය කරුණුද ඇතුළත් කර ඇත. එමනිසා, උසස් පෙළ විභාගය හඳාරන දරු දැරියන් මෙම ග්‍රන්ථයෙහි අන්තර්ගත විෂය කරුණු හැදැරීමෙදී තම විෂය නිර්දේශය තුළ ඇතුළත්දෑ සඳහා පමණක් අවධානය කරමින් මෙම ග්‍රන්ථය පරිශීලනය කළ යුතුවේ.

අ.පො.ස. උසස් පෙළ ( GIT ) සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය (2007-2017)

Highlights:

අ.පො.ස. උසස් පෙළ ( GIT ) සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය (2007-2017)

ව්‍යාපාර අධ්‍ය‍යනය III කොටස

Highlights:

උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍ය‍යනය නව විෂය නිර්දේශය III කොටස

2017 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක වන නව විෂය නිර්දේශය අලලා අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) ව්‍යාපාර අධ්‍ය‍යනය විෂය ආශ්‍රිතව 13 ශේණියට විෂය ඒකක 12-15 දක්වා කොටස් ආවරණය වන ආකාරයට මෙම සිද්ධාන්ත ග්‍රන්ථය සකස් කර ඇත.

ව්‍යාපාර අධ්‍ය‍යනය II කොටස

Highlights:

උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍ය‍යනය නව විෂය නිර්දේශය ස්ව අධ්‍ය‍යන ගැටළු විසඳුම් II කොටස

උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍ය‍යනය නව විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකස් කර ඇති ව්‍යාපාර අධ්‍ය‍යනය ස්ව අධ්‍ය‍යන ගැටළු විසඳුම් I කොටස නමැති මෙම ග්‍රන්ථය තුළ විෂය නිර්දේශයේ 12 ශ්‍රේණියට අදාළ පළමු විෂය ඒකක 6 ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු ස්වරූපයෙන් සියළු විෂය කරුණු ආවරණය කර ඇත.

ව්‍යාපාර අධ්‍ය‍යනය 1 කොටස

Highlights:

උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍ය‍යනය නව විෂය නිර්දේශය ස්ව අධ්‍ය‍යන ගැටළු විසඳුම් I කොටස

උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍ය‍යනය නව විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකස් කර ඇති ව්‍යාපාර අධ්‍ය‍යනය ස්ව අධ්‍ය‍යන ගැටළු විසඳුම් I කොටස නමැති මෙම ග්‍රන්ථය තුළ විෂය නිර්දේශයේ 12 ශ්‍රේණියට අදාළ පළමු විෂය ඒකක 6 ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු ස්වරූපයෙන් සියළු විෂය කරුණු ආවරණය කර ඇත.

ඉංජිනේරු තාක්ශණවේදය 2 කොටස

Highlights:

කිසියම් දෙයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේ කාර්යයේ දී සිවිල් තාක්ෂණවේදය, යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය යන විෂය ක්ෂේත්‍ර එකකට වැඩි සංඛ්‍යාවක දායකත්වය ලබාගැනීමට සිදුවන බව වර්තමානයේ අප භාවිත කරන නිෂ්පාදන පරීක්ෂා කිරීමෙන් තහවුරු වේ. ඒ අනුව වර්තමාන වැඩ ලෝකයේ එවැනි තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍ර වෙත වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු වෙමින් තිබේ. එසේම වර්තමාන වැඩ ලෝකයට පුහුණු හා දැනුම්වත් වූ ශ්‍රමිකයන්ගේ දැඩි අවශ්‍යතාවක් පවතින බව ද පෙනී යයි. විශේෂයෙන් ම ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් පද්ධතිය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අ.පො.ස. උසස් පෙළ පන්තිවලට ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය යන නව විෂයය හඳුන්වා දී තිබෙන්නේ, වැඩ ලෝකයට යාමේ දී එක් විෂය ක්ෂේත්‍රයක මූලික ඉංජිනේරුමය දැනුම ලබා තිබීමට වඩා ක්ෂේත්‍ර කීපයකට අදාළ ඉංජිනේරුමය දැනුම ලබා තිබීම ඵලදායක වන නිසා ය.

ඉංජිනේරු තාක්ශණවේදය 5 කොටස

Highlights:

කිසියම් දෙයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේ කාර්යයේ දී සිවිල් තාක්ෂණවේදය, යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය යන විෂය ක්ෂේත්‍ර එකකට වැඩි සංඛ්‍යාවක දායකත්වය ලබාගැනීමට සිදුවන බව වර්තමානයේ අප භාවිත කරන නිෂ්පාදන පරීක්ෂා කිරීමෙන් තහවුරු වේ. ඒ අනුව වර්තමාන වැඩ ලෝකයේ එවැනි තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍ර වෙත වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු වෙමින් තිබේ. එසේම වර්තමාන වැඩ ලෝකයට පුහුණු හා දැනුම්වත් වූ ශ්‍රමිකයන්ගේ දැඩි අවශ්‍යතාවක් පවතින බව ද පෙනී යයි. විශේෂයෙන් ම ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් පද්ධතිය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අ.පො.ස. උසස් පෙළ පන්තිවලට ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය යන නව විෂයය හඳුන්වා දී තිබෙන්නේ, වැඩ ලෝකයට යාමේ දී එක් විෂය ක්ෂේත්‍රයක මූලික ඉංජිනේරුමය දැනුම ලබා තිබීමට වඩා ක්ෂේත්‍ර කීපයකට අදාළ ඉංජිනේරුමය දැනුම ලබා තිබීම ඵලදායක වන නිසා ය.

ඉංජිනේරු තාක්ශණවේදය 6 කොටස

Highlights:

ඒකකය 12-13

කිසියම් දෙයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේ කාර්යයේ දී සිවිල් තාක්ෂණවේදය, යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය යන විෂය ක්ෂේත්‍ර එකකට වැඩි සංඛ්‍යාවක දායකත්වය ලබාගැනීමට සිදුවන බව වර්තමානයේ අප භාවිත කරන නිෂ්පාදන පරීක්ෂා කිරීමෙන් තහවුරු වේ. ඒ අනුව වර්තමාන වැඩ ලෝකයේ එවැනි තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍ර වෙත වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු වෙමින් තිබේ. එසේම වර්තමාන වැඩ ලෝකයට පුහුණු හා දැනුම්වත් වූ ශ්‍රමිකයන්ගේ දැඩි අවශ්‍යතාවක් පවතින බව ද පෙනී යයි. විශේෂයෙන් ම ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් පද්ධතිය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අ.පො.ස. උසස් පෙළ පන්තිවලට ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය යන නව විෂයය හඳුන්වා දී තිබෙන්නේ, වැඩ ලෝකයට යාමේ දී එක් විෂය ක්ෂේත්‍රයක මූලික ඉංජිනේරුමය දැනුම ලබා තිබීමට වඩා ක්ෂේත්‍ර කීපයකට අදාළ ඉංජිනේරුමය දැනුම ලබා තිබීම ඵලදායක වන නිසා ය.

ඉංජිනේරු තාක්ශණවේදය 7 කොටස

Highlights:

කිසියම් දෙයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේ කාර්යයේ දී සිවිල් තාක්ෂණවේදය, යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය යන විෂය ක්ෂේත්‍ර එකකට වැඩි සංඛ්‍යාවක දායකත්වය ලබාගැනීමට සිදුවන බව වර්තමානයේ අප භාවිත කරන නිෂ්පාදන පරීක්ෂා කිරීමෙන් තහවුරු වේ. ඒ අනුව වර්තමාන වැඩ ලෝකයේ එවැනි තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍ර වෙත වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු වෙමින් තිබේ. එසේම වර්තමාන වැඩ ලෝකයට පුහුණු හා දැනුම්වත් වූ ශ්‍රමිකයන්ගේ දැඩි අවශ්‍යතාවක් පවතින බව ද පෙනී යයි. විශේෂයෙන් ම ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් පද්ධතිය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අ.පො.ස. උසස් පෙළ පන්තිවලට ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය යන නව විෂයය හඳුන්වා දී තිබෙන්නේ, වැඩ ලෝකයට යාමේ දී එක් විෂය ක්ෂේත්‍රයක මූලික ඉංජිනේරුමය දැනුම ලබා තිබීමට වඩා ක්ෂේත්‍ර කීපයකට අදාළ ඉංජිනේරුමය දැනුම ලබා තිබීම ඵලදායක වන නිසා ය.

ව්‍යාපාර අධ්‍ය‍යනය 2009 සිට පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

Highlights:

අ.පො.ස. උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය විෂය සඳහා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු, විෂය ඒකක අනුපිළිවෙළින් 2009 වර්ෂයේ සිට සකස් කර ඇත. මෙම පොත් පරිශීලනය කිරීමේ දි ගුරුභවතුන්ට හා ගිණුම්කරණය විෂය හදාරන සිසුන්ට සෑම විෂය ඒකකයක් යටතේ ම පසුගිය වසරවල විභාග ගැටලු අධ්‍ය‍යනය කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

ප්‍රායෝගික භූගෝල විද්‍යාව

Highlights:

උසස් පෙළ භූගෝල විද්‍යා විෂයට අයත් ප්‍රායෝගික භූගෝල විද්‍යාව යටතේ මෙම පොත ලියා ඇත. විෂය නිර්දේශයට අනුව අවශ්‍ය කරුණු සියල්ල මෙහි ඇතුලත් ය. සරලබව හා කෙටියෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇත. එබැවින් ගුරුවරුන්ටත් සිසුන්ටත් මෙම පොත එකසේ ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

12 – 13 ශ්‍රේණි භෞතික විද්‍යාව 1

Highlights:

ගුරුවරයකුගේ පෞද්ගලික සහය ලබාගත නොහැකි අවස්ථාවල දීමෙම කෙටි සටහන් පොත් පෙළ ඔබට මහඟු පිටිවහලක් වනු ඇත. මෙම උපකාරක පොත් පෙළ සම්පාදනය කර ඇත්තේ ඊට අදාළ විෂයන් ඉගැන්වීමේ හා පිළිතුරු පත් ලකුණු කිරීමේ දීර්ඝ කාලීන පළපුරුද්දක් ලත් ප්‍රවීන ආචාර්ය මණ්ඩලයක් මගිනි.

12 – 13 ශ්‍රේණි රසායන විද්‍යාව 3

Highlights:

ගුරුවරයකුගේ පෞද්ගලික සහය ලබාගත නොහැකි අවස්ථාවල දීමෙම කෙටි සටහන් පොත් පෙළ ඔබට මහඟු පිටිවහලක් වනු ඇත. මෙම උපකාරක පොත් පෙළ සම්පාදනය කර ඇත්තේ ඊට අදාළ විෂයන් ඉගැන්වීමේ හා පිළිතුරු පත් ලකුණු කිරීමේ දීර්ඝ කාලීන පළපුරුද්දක් ලත් ප්‍රවීන ආචාර්ය මණ්ඩලයක් මගිනි.

12 – 13 ශ්‍රේණි රසායන විද්‍යාව 2

Highlights:

ගුරුවරයකුගේ පෞද්ගලික සහය ලබාගත නොහැකි අවස්ථාවල දීමෙම කෙටි සටහන් පොත් පෙළ ඔබට මහඟු පිටිවහලක් වනු ඇත. මෙම උපකාරක පොත් පෙළ සම්පාදනය කර ඇත්තේ ඊට අදාළ විෂයන් ඉගැන්වීමේ හා පිළිතුරු පත් ලකුණු කිරීමේ දීර්ඝ කාලීන පළපුරුද්දක් ලත් ප්‍රවීන ආචාර්ය මණ්ඩලයක් මගිනි.

Resource Book For Students Poetry A/L

Highlights:
G.C.E. A/L Poetry Resource Book For Students Ananda Peiris This is a literary resource book for students who offer English Literature for the GCE A/L examination. This resource book is based on the twenty four poems prescribed in the new syllabus for Grade 12 and 13 from the academic year 2017.

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව, පදාර්ථයේ යාන්ත්‍රික ගුණ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

Highlights:

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව, පදාර්ථයේ යාන්ත්‍රික ගුණ විෂය කොටසට අදාළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු මෙහි අන්තර්ගත වේ. සිසුන්ට සහ එම විෂය උගන්වන ගුරුවරුනට රුකුලක් වන සේ විශේෂයෙන් ම මෙය සම්පාදනය කර ඇත. ප්‍රත්‍යස්ථතාව, දුස්‍රාවීතාව, පෘෂ්ඨික ආතතිය, ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු- සිද්ධාන්ත, බහුවරණ, රචනා ප්‍රශ්න, පිළිතුරු ඇතුලත්ය.

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

Highlights:

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව, ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් විෂය කොටසට අදාළ සිද්ධාන්ත, ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු මෙහි අන්තර්ගත වේ. සිසුන්ට සහ එම විෂය උගන්වන ගුරුවරුනට රුකුලක් වන සේ විශේෂයෙන් ම මෙය සම්පාදනය කර ඇත.

පදාර්ථය හා විකිරණ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

Highlights:

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව, පදාර්ථය හා විකිරණ විෂය කොටසට අදාළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු මෙහි අන්තර්ගත වේ. සිසුන්ට සහ එම විෂය උගන්වන ගුරුවරුනට රුකුලක් වන සේ විශේෂයෙන් ම මෙය සම්පාදනය කර ඇත. කෘෂ්ණ වස්තු, ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ආචරණය, විකිරණශීලතාව, X-කිරණ, ඩි බ්‍රොග්ලි තරංග ආයාමය, න්‍යෂ්ටික ශක්තිය කරුණු මුල් කරගෙන ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු සිද්ධාන්ත, බහුවරණ, රචනා ප්‍රශ්න, පිළිතුරු සකසා ඇත.

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව ක්ෂේත්‍ර

Highlights:

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව, ක්ෂේත්‍ර විෂය කොටසට අදාළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු මෙහි අන්තර්ගත වේ. සිසුන්ට සහ එම විෂය උගන්වන ගුරුවරුනට රුකුලක් වන සේ විශේෂයෙන් ම මෙය සම්පාදනය කර ඇත. උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: ක්ෂේත්‍ර (ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු- සිද්ධාන්ත, බහුවරණ, රචනා ප්‍රශ්න, පිළිතුරු) ගුරුත්වාකර්ෂණ බල ක්ෂේත්‍ර, විද්‍යුත් බල ක්ෂේත්‍ර, විද්‍යුත් චුම්භකත්වය, යන විස්තර අන්තර්ගතය.

භෞතික විද්‍යාව තාප භෞතිකය

Highlights:

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව, තාප භෞතිකය විෂය කොටසට අදාළ සිද්ධාන්ත, ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු මෙහි අන්තර්ගත වේ. සිසුන්ට සහ එම විෂයය උගන්වන ගුරුවරුනට රුකුලක් වන සේ විශේෂයෙන් ම මෙය සම්පාදනය කර ඇත.උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: තාප භෞතිකය (ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු- සිද්ධාන්ත, බහුවරණ, රචනා ප්‍රශ්න, පිළිතුරු ද ඇතුලත් ය.

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව කාබනික රසායනය

Highlights:

මෙය උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශයේ ‘කාබනික රසායනය’ ට අදාළව සැකසූ සාරාංශගත පුණරීක්ෂණ සටහන් සහ 1986 සිට 2019 දක්වා පසුගිය විභාග බහුවරණ විවරණ ඇතුළත් කොට සැකසූ පුණරීක්ෂණ පොතකි. මෙහි ප්‍රශ්න 426ක් අන්තර්ගත වේ.

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව ආලෝකය

Highlights:

අ.පො.ස උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යව – ආලෝකය සාරාංශගත පුනරීක්ෂණ සටහන් සහ 1987 – 2020 වසර 34ක පසුගිය විභාග MCQ විවරණය | බහුවරණ 156 සඳහා විවරණය කරණ ලද පිළිතුරු සහිතව ආලෝකය කෙටි සටහන් සහ විභාග බහුවරණ විවරණය 1987 – 2020

d – ගොනුවේ රසායනය

Highlights:

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දී d ගොනුවේ රසායනය නම් විෂය ඒකකයට වැදගත් ස්ථානයක් හිමිවන අතර එහි දී පිරීක්සනු ලබන්නේ මූලද්‍රව්‍යවල ගුණ මත පදනම්ව මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග හඳුනා ගැනීමට සිසුන්ට ඇති හැකියාවයි.

භෞතික විද්‍යාව තාපය

Highlights:

භෞතික විද්‍යාව: තාපය: උෂ්ණත්වය, ඝන ද්‍රව්‍යවල ප්‍රසාරණය, ද්‍රවවල ප්‍රසාරණය, තාපය, අවස්ථා විපර්යාසය, ඝන ද්‍රව සහ වායු වාශ්පවල ගුණ, තාප සංක්‍රාමණය: සන්නයනය, සංවහනය හා විකිරණය, වායු නියම හා චාලකවාදය.

2009 වර්ෂයේ සිට පාසල්වල ක්‍රියාත්මක වන අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) නව විෂය නිර්දේශයට අළලා සභෞතික විද්‍යාව පොත් පෙළක දෙවැන්න මෙය වේ. පසුව සිදු කරන ලද සංශෝදිත විෂය කොටස් ද ඇතුලත් කොට තාප භෞතිකය විෂය කොටසට අදාලව සකසන ලද සම්පුර්ණ පාඩම් මාලාවක් මෙම පොතින් ඉදිරිපත් කෙරේ.

විද්‍යුත් රසායනය

Highlights:

විද්‍යුත් රසායනය යනු භෞතික රසායන විද්‍යාවේ
තවත් එක් වැද්‍යගත් අධ්‍යන ක්ෂේත්‍රයකි. මෙහිදී
කිසියම් ඉලෙක්ට්‍රෝන සන්නායකයක මුහුණත හා
අයන සන්නායකයක් අතර සිදු වන රසායනික
ප්‍රතික්‍රියා පිළිබඳව අධ්‍යනය කරයි. මෙම පරිච්චේද්‍ය
තුලින් අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ
විභාගයට අදාලව ඇති විද්‍යුත් රසායනය විෂයේ
මුලික හරයන් පැහැදිලි කරවයි.

චාලක රසායනය

Highlights:

චාලක රසායනය ඒකකයට අයත් සියලු විෂය කරුණු මෙම පොතින් ආවරණය වී ඇති අතර අදාළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පිළිබඳ සියලු විස්තර ද මෙම පොතට ඇතුළත් වේ.

තවද, සිසුනට සිය දැනුම හා ගැටලු විසඳීමේ හැකියාව වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා සුදුසු අභ්‍යාස විශාල ප්‍රමාණයක් ද මෙහි අඩංගු වේ.

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) රසායන විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයට ඇතුළත් නොවන ඉතා සුළු කොටස් කිහිපයක් ද පුර්ණත්වය සඳහා මෙම ග්‍රන්ථය ඇතුළත් කර එම කොටස් * ලකුණින් දක්වා ඇත.

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) කර්මාන්ත රසායනය සහ පරිසර රසායනය

Highlights:

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) – රසායන විද්‍යාව – නව නිර්දේංශයට අයත් ‘කර්මාන්ත රසායනය සහ පරිසර රසායනය’ යන ඒකකයට අදාළ වන පරිදි මෙම කෘතිය සකසා ඇත.ඉහත ඒකකයට අයත් සියලු විෂය කරුණු මෙම පොතෙන් ආවර්ණය වී ඇති අතර අදාළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පිළිබඳ සියලු විස්තර ද මෙම පොතට ඇතුළත් වේ.

චාලක රසායනය, වර්ග කළ බහුවරණ ප්‍රශ්න

Highlights:

මෙය චාලක රසායනය යන ඒකකය හදෑරීමේ දි භාවිතා කළ හැකි කෘතියකි.

ඔබ චාලක රසායනයට අදාළ කිසියම් උප ඒකකයක් අවසාන කළ පසු ඊට අදාළව මෙම පොතේ ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමට උත්සහ කරන්න. එය ඔබගේ දැනුම වර්ධනයට මෙන් ම අවශ්‍ය දැනුම ඔබට ලැබී ඇත් ද යන්න දැන ගැනීමට ද වැදගත් වේ.

අ.පො.ස උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව 2015 ප්‍රශ්න පත්‍ර පිළිතුරු විග්‍රහය

Highlights:

අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයේ 2016 භෞතික විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පිළිතුරු හා එහි විශ්ලේෂණය මෙම පොත මගින් ඉදිරිමත් කර ඇත.එසේම සිසු දරුවන් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමේදී දක්වන දුර්වලතා, අසම්පූර්ණ උත්තර හා අතපසුවීම් සියල්ලක්ම සෑම ප්‍රශ්නයක් යටතේම ඉතා නිවැරදි ලෙස සමාලෝචනය කර ඇත.

විද්‍යුත් රසායනය වර්ග කළ බහුවරණ

Highlights:

මෙය විද්‍යුත් රසායනය යන ඒකකය හදෑරීමේ දි භාවිතා කළ හැකි කෘතියකි.

ඔබ විද්‍යුත් රසායනයට අදාළ කිසියම් උප ඒකකයක් අවසාන කළ පසු ඊට අදාළව මෙම පොතේ ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමට උත්සහ කරන්න. එය ඔබගේ දැනුම වර්ධනයට මෙන් ම අවශ්‍ය දැනුම ඔබට ලැබී ඇත් ද යන්න දැන ගැනීමට ද වැදගත් වේ.

උසස් පෙළ – භෞතික විද්‍යාව

Highlights:

2002 අප්‍රේල් මස පවත්වන ලද භෞතික විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සම්පූර්ණ විවරණයයි.සිසු සිසුවියන් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීමේදී දක්වන ලද දුර්වලතා, අසම්පුර්ණ උත්තර හා අතපසුවීම් සියල්ලක්ම සෑම ප්‍රශ්නයක් යටතේම ඉතා පුළුල් වශයෙන් සමාලෝචනය කොට ඇත.

අධ්‍ය‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) භෞතික විද්‍යාව – බල ක්ෂේත්‍ර

Highlights:

භෞතික විද්‍යාව – බල ක්ෂේත්‍ර 2009 නව නිර්දේශය

 • ඒකකය 5 : ගුරුත්වජ ක්ෂේත්‍රය
 • ඒකකය 6 : ස්ථීති විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය

 

1 2 3 5 6
Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping