Product Tag: ගිහාන් පොත්හල

ගිහාන් පොත්හල

(Showing 1 – 60 products of 70 products)

Show:

උපාධි ගුරු ප්‍රවේශ පෙරහුරුව – 2

Highlights:

දිවයිනේ ජාතික හා පළාත් පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය වෙනුවෙන්ම සැකසූ උපාධි ගුරු ප්‍රවේශ පෙරහුරුව – 2

අධ්‍යාපනික සාමාන්‍ය දැනීම (බහුවරණ)
අභියෝග්‍යතාව (බහුවරණ)

උපාධි ගුරු ප්‍රවේශ පෙරහුරුව – 1

Highlights:

දිවයිනේ ජාතික හා පළාත් පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය වෙනුවෙන්ම සැකසූ උපාධි ගුරු ප්‍රවේශ පෙරහුරුව – 1

 • අධ්‍යාපනික සාමාන්‍ය දැනීම (බහුවරණ)
 • අභියෝග්‍යතාව (බහුවරණ)

අ.පො.ස (සා.පෙළ) විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර I,II සහ පිළිතුරු (මයි ටියුටර්)

Highlights:
 • විභාග දේපාර්තමේන්තුව නිකුත් කල ප්‍රශ්න පත්‍රය
 • නව නිර්දේශිත ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා සවිස්තරාත්මක පිළිතුරු
 • නව නිර්දේශයට අදාල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු
 • 2025 දක්වා අනුමත නව නිර්දේශයට අනුකූලව සකස් කර ඇත.

හෙළ බස හා සතුට – 02 ශ්‍රේණිය

Highlights:

“හෙළ බස හා සතුට” ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා හඳුන්වා දුන් නව විෂය නිර්දේශයට අනුව ගිහාන් පොත් සමාගම විසින් සම්පාදිත 2 ශ්‍රේණිය සඳහා වූ සිංහල වැඩපොත මෙයයි. ප්‍රාථමික විෂය ඉගැන්වීම් පිළිබඳ පුළුල් අත්දැකීම් සම්භාරයක් ඇති වටිනා පොතකි මෙය 2 ‍ශ්‍රේණියේ දූ දරුවන්ට මෙන්ම ගුරුභවතුන්ට ද අතිශයින් වැදගත්ය

10 ශ්‍රේණිය පුරවැසි අධ්‍යාපනය පන්ති වැඩපොත (මයි ටියුටර්)

Highlights:

2015 දක්වා අනුමත 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශිත නාට්‍ය හා රංග කලාව පන්ති වැඩපොත

පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවා ප්‍රවේශ තරග විභාග පෙරහුරුව – 1

Highlights:
 • සාමාන්‍ය දැනීම හා බුද්ධි පරීක්ෂණය
 • අවබෝධය හා භාෂා හැකියාව..සමන්විතය.

10 ශ්‍රේණිය චිත්‍ර පන්ති වැඩ පොත (මයි ටියුටර්)

Highlights:

2015 ඇරඹූ 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශිත නාට්‍ය හා රංග කලාව පන්ති වැඩපොත

 • පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
 • වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
 • පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

10 ශ්‍රේණිය නාට්‍ය හා රංග කලාව පන්ති වැඩපොත (මයි ටියුටර්)

Highlights:

2025 දක්වා අනුමත 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශිත නාට්‍ය හා රංග කලාව පන්ති වැඩපොත

 • පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
 • වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
 • පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

කළමනාකරණ සහකාර තරග විභාගය කළමනාකරණ සහකාර ප්‍රවේශ පෙරහුරුව – 2

Highlights:

කළමනාකරණ සහකාර ප්‍රවේශ පෙරහුරුව දෙවන පොත
භාෂා හැකියාව හා අභියෝග්‍යතාව
අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර පිළිතුරුද ඇතුලත් වේ.

ආඩම්බර ලින්ඩා

Highlights:

ලින්ඩාට කරගන්න දෙයක් නැතිව ගියා.ඇය ලැජ්ජාවෙන් බිම බලා ගත්තා. “ මට සමා වෙන්න, මම කලින් ආඩම්බර විදිහට හැසිරුණාට. ඔයාලගෙ කරුණාවන්තකමට බොහෝ ම ස්තුති යි. මෙ තැන් පටන් මා ඔයාලට උවමනා විට දී උදවු කරනවා.” ලින්ඩා කිවුවා. එ තැන් පටන් ලින්ඩා පාසලට පැමිණියේ ඉතා ම සතුටිනුයි.ඇයට දැන් කිසි ම තනියක් නැහැ.

රං හංස පැටියා

Highlights:

ඉස්සර කැළෑ පෙදෙසෙක ලස්සන විලක් තිබුණා. එහි සිටි හංස ජෝඩුවකට රන්වන් පිහාටු ඇති හංස පැටවකු ලැබුණා. මේ රන් හංස පැටියා කා ගේත් ආදරය දිනා ගෙන සුරතලයට හැදුණා. දැන් පිහාටු බබළනවා. හංස පැටියා ගැන ආරංචිය කැලෑවේ වාසය කරන වැද්දන් අතරට ගියා.වැද්දෝ කුරුමානම් කරලා, රන් හංස පැටියා දැලක් දමා අල්ලාගත්හ.

ඉත්තෑ පැංචා

Highlights:

ඉස්සර කාලෙ ඉත්තෑ පවුලක අම්මයි, තාත්තයි, දුවකයි, පුතකුයි වාසය කළා.ඒ අය හරි ම දුප්පත්. ඒ අයට කන්න ආහාර වත්, අඳින්නට ඇඳුම්වත් තිබුණේ නෑ. එක් දවසක් පුංචි ඉත්තෑ පුතා ගසක් යට හාන්සි වී සිටින විට කදිම අදහසක් හිතට ආවා. ඔහු ඉක්මනින් තාත්තා, අම්මා ළඟට දිව ගියා.

6 ශ්‍රේණිය සිංහල සංගීතය

Highlights:

*පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
*වාර විභාග ප්‍රශ්න ප්ත්‍ර
*පිළිතුරු ඇතුළත් ය.
6 ශ්‍රේණිය සිංහල සංගීතය පංති වැඩ පොත. පෙළ
පොතේ සෑම පාඩමක ම ප්‍රශ්න පත්‍ර පළමු වැනි,
දෙවැනි හා තෙවැනි වාර පරික්ෂණ පිළීතුරු ඇතුළත් ය.

9 ශ්‍රේණිය සිංහල සංගීතය

Highlights:

*පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
*වාර විභාග ප්‍රශ්න ප්ත්‍ර
*පිළිතුරු ඇතුළත් ය.
9 ශ්‍රේණිය සිංහල සංගීතය පංති වැඩ පොත. පෙළ
පොතේ සෑම පාඩමක ම ප්‍රශ්න පත්‍ර පළමු වැනි,
දෙවැනි හා තෙවැනි වාර පරික්ෂණ පිළීතුරු ඇතුළත් ය.

සිඟිති සිනා රැළි

Highlights:

කුරුල්ලනේ-කුරුල්ලනේ

හණික එන්න කෝ

ජම්බු පේර වැළ වරකා

අරන් එන්න කෝ

කැදැල්ලෙ සිටිනා පැටියට

ගොස් කවන්න කෝ

ආයෙත් පියඹලා ඇවිත්

අපට දෙන්න කෝ

11 ශ්‍රේණිය සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය‍ය

Highlights:

*පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
*වාර විභාග ප්‍රශ්න ප්ත්‍ර
*පිළිතුරු ඇතුළත් ය.
11 ශ්‍රේණිය සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය‍ය පංති වැඩ පොත. පෙළ
පොතේ සෑම පාඩමක ම ප්‍රශ්න පත්‍ර පළමු වැනි,
දෙවැනි හා තෙවැනි වාර පරික්ෂණ පිළීතුරු ඇතුළත් ය.

රණ්ඩු කතිරිනා

Highlights:

පොඩි කාලේ සිට ම කතිරිනාට කාත් එක්ක වත් හොඳින් ඉන්න දන්නෙ නෑ. අනිත් ළමයින් එක්ක නිතරම රණ්ඩු කරනවා. ගතිගුණ හොඳ නෑ. ලොකු උනහමත් ඒ පුරුද්ද ඇරගන්න බැරි වුණා.කවුරුන්වත් හොඳින් ඉන්නවා දකින කොට ඇස්වලට කටු අනින්නා වාගෙයි. බොරුවට අහල පහල අය එක්ක රණ්ඩු සරුවල් වෙනවා.

නරි දඬුවම

Highlights:

“අන්න ,අන්න අද ඔරුවක් නවත්වලා තියෙනවා. ඔරු කාරයන් අද නෑ වාගේ. ඔරුව ගහකට බැඳලා ගිහිල්ලා.අපි දෙන්නා යමු ද ඔරුවෙන් පොඩි රවුමක්?” වඳුරු බබා යෝජනා කළේ ය.

“ඔව්,ඔව් යමු, යමු ඔයාට පුළුවන්නේ අත් දෙකෙන් හබල පදින්න.”

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවයේ III වැනි ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාග පෙරහුරුව 1- කොටස

Highlights:

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවයේ III වැනි ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාග පෙරහුරුව 1- කොටස

 • බුද්ධි පරීක්ෂණය
 • අවබෝධය

A/L 13 ශ්‍රේණි භෞතික විද්‍යාව පුනරීක්ෂණය – My Tutor

Highlights:

A/L 13 ශ්‍රේණි භෞතික විද්‍යාව පුනරීක්ෂණය

 • සෑම පාඩමකටම ආදර්ශ හා ඒවාට අදාළ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හා විස්තරාත්මක පිළිතුරු
 • වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා ඒවාට පිළිතුරු

11 ශ්‍රේණිය නාට්‍ය හා රංග කලාව

Highlights:

*පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
*වාර විභාග ප්‍රශ්න ප්ත්‍ර
*පිළිතුරු ඇතුළත් ය.
11 ශ්‍රේණිය නාට්‍ය හා රංග කලාව පංති වැඩ පොත පෙළ
පොතේ සෑම පාඩමක ම ප්‍රශ්න පත්‍ර පළමු වැනි,
දෙවැනි හා තෙවැනි වාර පරික්ෂණ පිළීතුරු ඇතුළත් ය.

12 සහ 13 ශ්‍රේණි සඳහා ලංකා ඉතිහාසය පුනරීක්ෂණය – My Tutor

Highlights:

12 සහ 13 ශ්‍රේණි සඳහා ලංකා ඉතිහාසය පුනරීක්ෂණය

 • 2028 දක්වා අනුමත නව නිර්දේශිතය
 • ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 06 කින් සමන්විතය.

කෘෂිකර්ම විද්‍යාල ප්‍රවේශ තරග විභාග පෙරහුරුව

Highlights:

කෘෂිකර්ම විද්‍යාල ප්‍රවේශ තරග විභාග පෙරහුරුව

 • කෘෂිකර්ම විද්‍යාව
 • අභියෝග්‍යතාව
 • English Language

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර විවෘත / සීමිත (III ශ්‍රේණිය) තරග විභාග පෙරහුරුව – 1

Highlights:

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර විවෘත / සීමිත (III ශ්‍රේණිය) තරග විභාග පෙරහුරුව1

 • බුද්ධි පරීක්ෂණය
 • කෘෂිකර්මය පිළිබඳ සාමාන්‍ය දැනීම

උප තැපැල් ස්ථානාධිපති හා තැපැල් නිලධාරී ප්‍රවේශ තරග විභාග පෙරහුරුව

Highlights:

උප තැපැල් ස්ථානාධිපති හා තැපැල් නිලධාරී ප්‍රවේශ තරග විභාග පෙරහුරුව

 • භාෂා හැකියාව
 • අභියෝග්‍යතාව

බැංකු තරග විභාග – බැංකු ප්‍රවේශ පෙරහුරු පොත

Highlights:

බැංකු තරග විභාග – බැංකු ප්‍රවේශ පෙරහුරු පොත

 • අභියෝග්‍යතාව
 • ගණිතය හා පරිගණක දැනුම
 • English Language

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවයේ III වැනි ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාග පෙරහුරුව – 1 – I කොටස

Highlights:

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවයේ III වැනි ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාග පෙරහුරුව – 1  I – කොටස

 • බුද්ධි පරීක්ෂණය
 • අවබෝධය

අ.පො.ස ( සා. පෙළ ) ක්‍රිස්‍තියානි ධර්මය

Highlights:

අ.පො.ස ( සා. පෙළ ) ක්‍රිස්‍තියානි ධර්මය ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 සහ 11

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත්කළ 2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය.
2016 හා ඉන් පසු නිර්දේශිත 2025 දක්වා අනුමත ආදර්ශ
ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු.පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා විස්තරාත්මක පිළිතුරු.

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

Highlights:

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 සහ 11

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත්කළ 2019 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය.
2019 හා ඉන් පසු නිර්දේශිත ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු.
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා විස්තරාත්මක පිළිතුරු.

English Literature A Practical Approach To Drama – G.C.E O/Level – 2016 – New Syllabus

Highlights:

This book is a practical approach to G.C.E O/L English Literature covering all essential components related to drama. The students can use this book as an extra self-study guide. All the lessons in this book are designed in such a manner that the students do not need to always depend on teacher.

ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන (S.L.E.A.S) සීමිත / විවෘත (පළමු පොත)

Highlights:

ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන (S.L.E.A.S) සීමිත / විවෘත (පළමු පොත)

පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ද ඇතුළත් ය.

 • අවබෝධය
 • බුද්ධි පරීක්ෂණය
 • අභියෝග්‍යතාව
 • අධ්‍යාපන පරිපාලනය
 • කළමනාකරණය

අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) ට නියමිත ගුත්තිල කාව්‍ය – My Tutor

Highlights:

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගයට නියමිත ගුත්තිල කාව්‍යය ( පද්‍ය 91-317 තෙක් කොටස)

 • එක් එක් කවියේ සරල අරුත් දැක්වීම
 • දුරවබෝධ පද සඳහා විවරණ
 • සිංහල කාව්‍ය ඉතිහාසය
 • ගුත්තිල කාව්‍ය පිළිබඳ දීර්ඝ විචාරය

Citizenship Education – G.C.E.(O.Level)

Highlights:

Citizenship Education – G.C.E.(O.Level) – My Tutor

දුම්රිය ස්ථානාධිපති ප්‍රවේශ තරග විභාග උදව් පොත

Highlights:

දුම්රිය ස්ථානාධිපති ප්‍රවේශ තරග විභාග උදව් පොත

* භාෂා හැකියාව
* අභියෝග්‍යතාව

හෙළ බස හා සතුට – 04 ශ්‍රේණිය

Highlights:

“හෙළ බස හා සතුට” ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා හඳුන්වා දුන් නව විෂය නිර්දේශයට අනුව ගිහාන් පොත් සමාගම විසින් සම්පාදිත 4 ශ්‍රේණිය සඳහා වූ සිංහල වැඩපොත මෙයයි. ප්‍රාථමික විෂය ඉගැන්වීම් පිළිබඳ පුළුල් අත්දැකීම් සම්භාරයක් ඇති වටිනා පොතකි මෙය 4 ‍ශ්‍රේණියේ දූ දරුවන්ට මෙන්ම ගුරුභවතුන්ට ද අතිශයින් වැදගත්ය

හෙළ බස හා සතුට – 03 ශ්‍රේණිය

Highlights:

“හෙළ බස හා සතුට” ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා හඳුන්වා දුන් නව විෂය නිර්දේශයට අනුව ගිහාන් පොත් සමාගම විසින් සම්පාදිත 3 ශ්‍රේණිය සඳහා වූ සිංහල වැඩපොත මෙයයි. ප්‍රාථමික විෂය ඉගැන්වීම් පිළිබඳ පුළුල් අත්දැකීම් සම්භාරයක් ඇති වටිනා පොතකි මෙය 3 ‍ශ්‍රේණියේ දූ දරුවන්ට මෙන්ම ගුරුභවතුන්ට ද අතිශයින් වැදගත්ය.

7 ශ්‍රේණිය ජීවන නිපුණතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය

Highlights:

*පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
*වාර විභාග ප්‍රශ්න ප්ත්‍ර
*පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

7 ශ්‍රේණිය ජීවන නිපුණතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය
පංති වැඩ පොත පෙළ
පොතේ සෑම පාඩමකම ප්‍රශ්න පත්‍ර පළමු වැනි,
දෙවැනි හා තෙවැනි වාර පරික්ෂණ පිළීතුරු ඇතුළත් ය.

6 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව පන්ති වැඩ පොත

Highlights:

*පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
*වාර විභාග ප්‍රශ්න ප්ත්‍ර
*පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

6 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව පංති වැඩ පොත පෙළ
පොතේ සෑම පාඩමකම ප්‍රශ්න පත්‍ර පළමු වැනි,
දෙවැනි හා තෙවැනි වාර පරික්ෂණ පිළීතුරු ඇතුළත් ය.

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) ගිණුම්කරණය

Highlights:

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) ගිණුම්කරණය ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 සහ 11

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත්කළ 2019 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය.
2019 හා ඉන් පසු නව නිර්දේශිත ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු.
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා විස්තරාත්මක පිළිතුරු

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) ව්‍යාපාර අධ්‍ය‍යනය

Highlights:

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) ව්‍යාපාර අධ්‍ය‍යනය ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 සහ 11

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත්කළ 2019 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය.
2019 හා ඉන් පසු නව නිර්දේශිත ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු.
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා විස්තරාත්මක පිළිතුරු

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) පෙරදිග සංගීතය ( My Tutor )

Highlights:

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) පෙරදිග සංගිතය ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 සහ 11

 • විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත්කළ 2019 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය.
 • 2019 හා ඉන් පසු නිර්දේශිත ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු.
 • පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා විස්තරාත්මක පිළිතුරු.

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) ජීව විද්‍යාව

Highlights:

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) ජීව විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 සහ 11

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත්කළ 2019 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය.
2019 හා ඉන් පසු නව නිර්දේශිත ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු.
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා විස්තරාත්මක පිළිතුරු

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) සිංහල භාෂාව ( My Tutor )

Highlights:

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) සිංහල භාෂාව  – ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 සහ 11

 • විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත්කළ 2019 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය.
 • 2019 හා ඉන් පසු නිර්දේශිත ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු.
 • පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා විස්තරාත්මක පිළිතුරු.

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) රසායන විද්‍යාව

Highlights:

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) රසායන විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 සහ 11

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත්කළ 2019 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය.
2019 හා ඉන් පසු නව නිර්දේශිත ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු.
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා විස්තරාත්මක පිළිතුරු

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) භෞතික විද්‍යාව

Highlights:

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) භෞතික විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 සහ 11

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත්කළ 2019 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය.
2019 හා ඉන් පසු නව නිර්දේශිත ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු.
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා විස්තරාත්මක පිළිතුරු

හෙළ බස හා සතුට – 01 ශ්‍රේණිය

Highlights:

හෙළ බස හා සතුට – 01 ශ්‍රේණිය කෘතියේ අන්තර්ගතය.

 

 • රූපය හඳුනාගෙන නම ලියමු.
 • වචනය හඳුනා පාට කරමු
 • රූප හඳුනාගනිමු
 • සතුන්ගේ ආහාර සොයමු
 • රූපයට වචනය යා කරමු….. යනාදිය.

 

08 ශ්‍රේණිය – සිංහල සංගීතය  

Highlights:

සිංහල සංගීතය

විෂය නිර්දේශයේ සෑම පාඩමක ම ප්‍රශ්න පත්‍ර පළමු වැනි, දෙවැනි හා තෙවැනි වාර පරීක්ෂණ පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

09 ශ්‍රේණිය – සෞඛ්‍ය හා ශාරීරක අධ්‍යාපනය  

Highlights:

09 ශ්‍රේණිය – සෞඛ්‍ය හා ශාරීරක අධ්‍යාපනය

පන්ති වැඩ පොත

 • පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
 • වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
 • පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

යතුරු මාමා

Highlights:

ටික වේලාවකට පසු එ තැනට පුරුෂයකු පැමිණ “මට සිටු මැඳුරක මුදල් ගබඩාවක දොරක් විවෘත කිරීමට හොඳ යතුරක් සාදා දෙන්න …” කියන්නට වුණා. “අනේ බෑ. කීයට වත් බෑ. මා සොරකම්වලට උදවු කරන්නෙ නෑ, කන්න නැතිව මළත්.” යතුරු මාමා දිගින් දිගටම කියන්නට වුණා. “ආ… හොඳයි. මෙන්න මා ළඟ තිබෙනවා යතුරක්. මෙයින් ඔබගේ නිවසේ දොර අරින්න පුළුවන් ද බලන්න.

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) දේශපාලන විද්‍යාව

Highlights:

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) දේශපාලන විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 සහ 11

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත්කළ 2019 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය.
2019 හා ඉන් පසු නව නිර්දේශිත ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු.
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා විස්තරාත්මක පිළිතුරු

10 ශ්‍රේණිය – ඉස්ලාම් ධර්මය

Highlights:

10 ශ්‍රේණිය – ඉස්ලාම් ධර්මය

පන්ති වැඩ පොත

 • පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
 • වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
 • පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

Health and Physical Education – Grade 11

Highlights:

Grade 11 – Health & Physical Education

 • New syllabus started in 2016
 • Revision exercises for class work book
 • Including three-term test paper with answers

11 ශ්‍රේණිය සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍ය‍යනය

Highlights:

*පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
*වාර විභාග ප්‍රශ්න ප්ත්‍ර
*පිළිතුරු ඇතුළත් ය.
11 ශ්‍රේණිය සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍ය‍යනය
පංති වැඩ පොත.
පෙළ පොතේ සෑම පාඩමක ම ප්‍රශ්න පත්‍ර පළමු වැනි,
දෙවැනි හා තෙවැනි වාර පරික්ෂණ පිළීතුරු ඇතුළත් ය.

9 ශ්‍රේණිය ප්‍රායෝගික හා තාක්ෂණික කුසලතා

Highlights:

*පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
*වාර විභාග ප්‍රශ්න ප්ත්‍ර
*පිළිතුරු ඇතුළත් ය.
9 ශ්‍රේණිය ප්‍රායෝගික හා තාක්ෂණික කුසලතා
පංති වැඩ පොත.
පෙළ පොතේ සෑම පාඩමක ම ප්‍රශ්න පත්‍ර පළමු වැනි,
දෙවැනි හා තෙවැනි වාර පරික්ෂණ පිළීතුරු ඇතුළත් ය.

Grade 11 – Civic Education

Highlights:

Grade 11 – Civic Education

 • New syllabus started in 2016
 • Revision exercises for class work book
 • Including three-term test paper with answers

Grade – 11 Mathematics

Highlights:

Grade 11 – Mathematics

 • New syllabus started 2016
 • Revision exercises for class work book
 • Includes three term test papers with answers

11 ශ්‍රේණිය – නර්තනය

Highlights:

11 ශ්‍රේණිය – නර්තනය

පන්ති වැඩ පොත

 • පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
 • වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
 • පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

6 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය

Highlights:

*පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
*වාර විභාග ප්‍රශ්න ප්ත්‍ර
*පිළිතුරු ඇතුළත් ය.
6 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය පංති වැඩ පොත. පෙළ
පොතේ සෑම පාඩමක ම ප්‍රශ්න පත්‍ර පළමු වැනි,
දෙවැනි හා තෙවැනි වාර පරික්ෂණ පිළීතුරු ඇතුළත් ය.

6 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය

Highlights:

*පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
*වාර විභාග ප්‍රශ්න ප්ත්‍ර
*පිළිතුරු ඇතුළත් ය.
6 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය පංති වැඩ පොත. පෙළ
පොතේ සෑම පාඩමක ම ප්‍රශ්න පත්‍ර පළමු වැනි,
දෙවැනි හා තෙවැනි වාර පරික්ෂණ පිළීතුරු ඇතුළත් ය.

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය

Highlights:

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 සහ 11

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත්කළ 2019 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය.
2019 හා ඉන් පසු නව නිර්දේශිත ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු.
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා විස්තරාත්මක පිළිතුරු

1 2
Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping