Product Tag: 4

4

Showing all 32 results

Show:

4 වසර සතර ඉගෙනුම් හැකියා සහ විභව්‍යතාමාන

Highlights:

4 සතර ඉගෙනුම් හැකියා සහ විභව්‍යතාමාන – LEARNING ABILITIES AND POTENTIALITIES

Oxford International Primary Geography Workbook 4

Highlights:

Oxford International Primary Geography is a complete six year primary geography course that provides an engaging introduction to the subject.

Cambridge Primary Science Actvity B00k 4

Highlights:

This Activity Book for Stage 4 contains exercises to support each topic in the Learner’s Book, which may be completed in class or set as homework. Exercises are designed to consolidate understanding, develop application of knowledge in new situations, and develop Scientific Enquriy skills. There is also an exercise to practise the core vocabulary from each unit.

Cambridge Primary Science Skills Builder 4

Highlights:

Cambridge Primary Science is a flexible and engaging course written specifically for the Cambridge Primary Science Curriculum Stages 1 to 6. The course uses an enquiry-led approach that helps pupils to think and work scientifically. Skills Builders provide consolidation activities for children who need extra learning opportunities to meet the standard for success.

Cambridge Primary Science Lerner S Book 4

Highlights:

Cambridge Primary Science is a flexible, engaging course written specifically for the Cambridge Primary Science curriculum framework. This Learner’s Book for Stage 4 covers all objectives required by the curriculum framework in an engaging, visually stimulating manner. Learning through enquiry is supported by suggestions for hands-on activities, which provide integrated coverage of the Scientific Enquiry objectives

Oxford English For Cambridge Primary Workbook 4

Highlights:

Arranged under the same themed units as the Student book, this workbook can be used as in independant learning resource or as a homework tool to consolidate and practice language skills learnt in class time via the main unit. Oxford English for Cambridge Primary is a comprehensive six level

Oxford English For Cambridge Primary Student Book 4

Highlights:

Clear learning outcomes ensure systematic development of core English skills and provide measurable targets for students and teachers. Thematic units featuring global texts give a foundation to engage and build learners’ confidence.

Nelson Grammar Pupil Book 4 New Edition

Highlights:

Enhance your children’s essential grammar skills with full coverage of the grammar curriculum for Years 1-6 (P2-7), presented in small, easy-to-manage steps.

Oxford International Primary Geography – 4

Highlights:

Oxford International Primary Geography is a complete six year primary geography course that provides an engaging introduction to the subject. Using real life examples from around the globe, the course covers key aspects of both human and physical geography, from the basics of mapping to more complex topics such as the pros and cons of ecotourism and how to meet the resource needs of the world’s growing population.

E-World Revised Edition 4

Highlights:

e-world is a computer science series based on the feedback received from users across the country. This series is meant for Classes 1 to 8. It is a humble effort to provide comprehensive learning and understanding of basic concepts and applications of computers. A conscious attempt has been made to teach the computer concepts in a student-friendly manner. The language of the books is simple and conversational. Topics have been introduced as conversations to hold the interest of the students.

ගුණසේන ශිෂ්‍යත්ව තක්සලාව 3,4,5 ශ්‍රේණි සඳහා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ගණිත ගැටලු විසඳීමේ පහසු කෙටි ක්‍රම

5 ★
5 ★
2 Ratings
5 ★
2
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:

2019 වර්ෂයේ නිකුත් කළ ‘3, 4, 5 ශ්‍රේණි සඳහා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ගණිත ගැටලු විසඳීමේ පහසු කෙටි ක්‍රම’ ග්‍රන්ථයෙහි නව සංස්කරණය මෙයයි. ඉගෙනුම් හැකියා සහ විභව්‍යතාමාන ඇසුරින් සකස් කෙරෙන පළමු ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාළ ගණිත ගැටලු විසඳන ක්‍රම, අනුමාන ගණිත ගැටලු සහ පාඩම් අනුව වෙන් කරන ලද පසුගිය වසර 23 ක විභාග ගැටලු ද ඇතුළුව මෙතෙක් පළ වී ඇති අංගසම්පූර්ණ පොත වශයෙන් මෙය අවධාරණය කළ හැකි ය.

ගුණසේන ශිෂ්‍යත්ව තක්සලාව 3/4/5 පරිසර දැනුම් මිහිර – බහුවරණ ප්‍රශ්න 2000

Highlights:

3,4,5 ශ්‍රේණි සඳහා පරිසරය දැනුම් මිහිර ග්‍රන්ථය තුළ විෂය නිර්දේශයට අනුකූල පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් තේමා 16 ම ආවරණය කරමින් ප්‍රශ්න 2000ක් සහ ඒවාට පිළිතුරු අන්තර්ගත ය. එමෙන්ම ඊට අදාළ පරීක්ෂණ, ඇටවුම් හා රූපසටහන් සියල්ල ද වෙන වෙන ම දක්වා ඇත. ඒ තුළ පසුගිය වසර 15ක ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවල බහුවරණ ප්‍රශ්න ද, පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර 6ක් ද ඇතුළත් ය. ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අතුදැකීම් සපිරි ප්‍රවීණ ආචාර්යවරුන් වන සජිත් අබේසේකර සහ කසුන් ගනේවත්ත මෙහි සම්පාදකයන් ය.

ගුණසේන ශිෂ්‍යත්ව තක්සලාව 1,2,3,4,5 ශ්‍රේණි සඳහා උපකාරක පද පොත

5 ★
5 ★
2 Ratings
5 ★
2
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:

1-2-3-4-5 ශ්‍රේණි සඳහා ශිෂ්‍යත්ව උපකාරක පද පොත ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාළ ඉංග්‍රීසි හා දෙමළ සමස්ත විෂය නිර්දේශය ද, සිංහල හා පරිසරය විෂයන්ට අදාළ විශේෂිත කරුණු ද ආවරණය කරමින් සම්පාදනය කර ඇත. එක් එක් ශ්‍රේණියට නිර්දේශිත විෂය කොටස් වෙන් වෙන් ව දක්වා තිබීම මෙහි ඇති විශේෂත්වයයි.

3,4,5 ශ්‍රේණි සඳහා මූලික සිංහල දැනුම

Highlights:

දරුවන්ට ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිවල සිටම සිංහල භාෂාවේ අක්ෂර, අක්ෂර වින්‍යාසය, මූලික ව්‍යාකරණ රටා ආදිය නිවැරදිව හඳුන්වාදීමේ අත්වැලක් ලෙස මෙම පොත සම්පාදනය කොට තිබේ. මේවා නිවැරදි ලෙස හඳුනා නොගත්තේ නම් ඉහළ ශ්‍රේණිවලට යාමේදී දරුවන්ට දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙන්නට සිදුවනු ඇත. මෙම පොත 3,4,5 ශ්‍රේණි සඳහා විශේෂයෙන් සම්පාදනය කොට තිබුණ ද, මෙම මූලික දැනුම අවශ්‍ය 6 සහ 7 වැනි ශ්‍රේණිවල සිසුන්ට ද මෙය නිර්දේශ කළ හැකිය.

3,4,5 ශ්‍රේණි සඳහා රචනා

Highlights:

3,4,5 ශ්‍රේණි සඳහා රචනා නමැති පොත ළමයින්ගේ රචනා ලිවීමේ හැකියාව වර්ධණය කිරීම සඳහා උපකාරීවන පොතකි. තෝරාගත් මාතෘකාවකට අනුව රචනාවක් ලිවිය යුතු ආකාරය කෙසේද යන්න මේ රචනා එකතුවෙන් ළමයින්ට අවබෝධ කරගත හැකිය. ළමයින්ගේ වර්ධණය විය යුතු රචනා ලිවීමේ හැකියාවත්, රචනාවක් ලිවිය යුතු පිළිවෙළත් නිර්මාණාත්මක හැකියාවත් මෙයින් වර්ධණය කරගත හැකිය.

BUY EBOOK VERSION

3,4,5 ශ්‍රේණි සඳහා සිංහල රචනා වැඩපොත

Highlights:

3 වැනි ශ්‍රේණියේ අධ්‍යාපනය ලබන දරුවාට මාතෘකාවක් යටතේ රචනාවක් ලිවීම සරල කාර්යයක් නොවේ. එහෙත් එවැනි තත්වයක් ඇති නොවන ලෙස ශක්‍යතා ගොඩනැගෙන ආකාරයට විශේෂ ඉදිරිපත් කිරීමක් වශයෙන් මේ වැඩපොත සකස් කර ඇත.

3,4,5 ශ්‍රේණි සඳහා අපේ පුංචි රචනා

Highlights:

3,4,5 ශ්‍රේණි සඳහා රචනා නමැති පොත ළමයින්ගේ රචනා ලිවීමේ හැකියාව වර්ධණය කිරීම සඳහා උපකාරීවන පොතකි. තෝරාගත් මාතෘකාවකට අනුව රචනාවක් ලිවිය යුතු ආකාරය කෙසේද යන්න මේ රචනා එකතුවෙන් ළමයින්ට අවබෝධ කරගත හැකිය. ළමයින්ගේ වර්ධණය විය යුතු රචනා ලිවීමේ හැකියාවත්, රචනාවක් ලිවිය යුතු පිළිවෙළත් නිර්මාණාත්මක හැකියාවත් මෙයින් වර්ධණය කරගත හැකිය.

Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping

Decoration sticker
Decoration sticker
Decoration sticker