ඇ.එස්. පෙරේරා

ඇ.එස්. පෙරේරා

Showing the single result

Show:

පෝරුවේ චාරිත්‍ර සහිත මංගලාෂටක

Highlights:

පැරණි ක්‍රමය වුයේ අෂ්ටක කියා ඒ එක එකට දීඝ සන්නයක් ද කීම ය. කටයුතු බහුල මෙවැනි යුගයක ඒවාට ඇහුම්කන් දීගෙන කාලය මිඩංගු කිරීමට කීදෙනකුගෙන් කීදෙනකුට පිළිවන් කමක් ඇද්ද? ඒ නිසා කාලානුරූප ව මේවා සංශෝධනය කර ගැනීම අවශ්‍ය ව ඇත

Scroll To Top
Close
Home
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping