ඉන්දුක ප්‍රනාන්දු

ඉන්දුක ප්‍රනාන්දු

Showing the single result

Show:

නොනවතිමි ඇවිද යමි

Highlights:

අයියා ඔය ඇත්තට ම ද කියන්නේ? අයියට කිසි දුකක් නැද්ද මං ගියොත්?
ඔයා මාර කතාවක්නේ නෝනා අහන්නේ. පපුවට පිහියෙන් ඇනලා ඉවරවෙලා රිදෙනව ද අහනවා වගේනෙ හරියට ඔයා කතා කරන්නෙ. දුක කියන එක තියෙයි. දුක තියෙනවා. ඒත් ඔයාට යන්න ඕනේ නම් මම කොහොමද බලෙන් රඳවා ගන්නේ?
මං ඇත්තම කියන්නම් අයියේ… මං තීරණයක් අරගෙන ආවේ.
ඔව් කියන්න… මොකක්ද ඔයාගෙ තීරණය?

Scroll To Top
Close
Home
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping

Decoration sticker
Decoration sticker
Decoration sticker