උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

Showing the single result

Show:

බෞතික විද්‍යාව ආදර්ශ වියුහගත රචනා ප්‍රශ්නෝත්තර

Highlights:

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) භෞතික විද්‍යාව විෂයයෙන් ඉහළ සාමාර්ථයක් ලබා ගැනීමට මේම කෘතිය ඔබට මහගු පිටුවහලක් වේ. විෂය කරුණු අවබෝධය . නොයෙක් මාදිලියේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීම. ඒකක ව්ලට අදාල ආකෘති ප්‍රශ්න අඩංගු පොත් පරිශීලනය යුතුය.

Scroll To Top
Close
Home
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping