එස්. ගලගමගේ

එස්. ගලගමගේ

Showing all 2 results

Show:

අධ්‍යාපන සමාජ විද්‍යා මූලධර්ම

Highlights:

නවතම විෂය කෙෂ්ත්‍රයක් වන අධ්‍යාපන සමාජ විද්‍යාව ශ්‍රි ලංකාවට අදාළ ලෙස ගලපා ලියවී ඇති කෘති ප්‍රමාණය ඉතාම අතලොස්සකි. මේ නිසා එම විෂය හා සම්බන්ධ අධ්‍ය‍යන කටයුතුවලදි දේශිය සාහිත්‍ය මුලාශ්‍රවල ඌණතාව සම්පුර්ණ කර ගැනීම සඳහා මෙම කෘතියෙන් මහගු දායකත්වයක් ලබා දි ඇති බව පැහැදිලිය.

අධ්‍යාපනයේ සමාජ විද්‍යාත්මක පදනම

Highlights:

මෙම කෘතිය රචනා කර ඇති එස්.ගලගමගේ මහතා ප්‍රථම උපාධිය සඳහා සමාජ විද්‍යා විෂය හදාරා ගෞරව සාමාර්ථයක් ලබා වසර දොළොහක් ගුරු සේවයේ නිරතව ඇත.පසුව අධ්‍යාපන විද්‍යා කෙෂ්ත්‍රය තුළ අධ්‍යාපන සමාජ විද්‍යාව හැදැරීමෙන් හා පර්යේෂණ තුළින් පශ්චාත් උපාධි හතරක් ලබා ඇත

Scroll To Top
Close
Home
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping