ඒ.ජේ.ජේ. ජවාන්

ඒ.ජේ.ජේ. ජවාන්

Showing all 2 results

Show:

3 ශ්‍රේණිය දෙවන බස දෙමළ

Highlights:

ඉන්දියන් සයුරේ මුතු ඇටය ලෙස හඳුන්වනු ලබන මෙම
ලස්සන ශ්‍රී ලංකාව තුළ බහු ආගම් පිළිපදින හා බහු
භාෂා කථා කරන ජාතීන් ජිවත් වීම විශේෂත්වයකි.බහු
භාෂා අතුරින් බහුලව භාවිතයේ පවතින සිංහල භාෂාවට
හා දෙමළ භාෂාවට හිමිවන්නේ සුවිශේෂ ස්ථානයකි.සිංහල
භාෂාව කථා කරන පිරිස දෙමළ භාෂාව ඉගනීමටත්.දෙමළ
භාෂාව කථා කරන පිරිස සිංහල භාෂාව ඉගෙනීමටත් දක්වන
උනන්දුව මෙම රටට සදාකාලික සාමය ඇති කර ගැනීමට එක්
සුභදායක පෙරනිමිත්තකි. එම සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට
කරන පුංචි උත්සහයක් ලෙස මෙම පොත් පෙළ සඳහන් කළ
හැකිය.

9 ශ්‍රේණිය දෙවන බස දෙමළ

Highlights:

2018 වර්ෂයේ සිට සංශෝධිත නව නිර්දේශය අනුව සැකසුණු 9 ශ්‍රේණිය දෙවන බස දෙමළ වැඩපොත දෙවන බස දෙමළ ඉගෙන ගන්නා දරුවන් වෙනුවෙන් සම්පාදනය කර ඇත.විෂය නිර්දේශයට අදාළ සියලුම පාඩම් ඊට අදාළ වන්නාවු අභ්‍යාස ,ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු අන්තර්ගත
කොට පියවරෙන් පියවර සරලව පැහැදිලි වන ආකාරයට මෙම පොත් පෙළ සම්පාදනය කර ඇත.ඉගෙන ගැනීමට පහසුවන ලෙස රූප සටහන්,කෙටි සටහන්,චිත්‍ර, මතක තබාගන්නා ක්‍රම,ව්‍යාකරණ නීති හා රීති,කාටුන් දෙබස් ආදිය එක්කර නව මානයක පොතක් ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත.

Scroll To Top
Close
Home
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping

Decoration sticker
Decoration sticker
Decoration sticker