චේතනා ද සිල්වා

චේතනා ද සිල්වා

Showing the single result

Show:

සුසුම්

Highlights:

” ආදරයත්, රාගයත් දෙකම
එකට එකක් නොදෙවෙනි විදිහට
බැඳිලා හදවත අභ්‍යන්තරයටම
දැනුනහම ඒක හරියට දරුණු
මාරාන්තික පිළිකාවක් වගේ.
හැම නහරකම, හැම කපාටයකම,
සිරුරේ හැම අංශුවකටම ඉක්මනින්
පැතිරිලා යනවා. ඒක ශරීරයෙන්
එළියට ඇදලා දාන්නම බෑ මරණයෙන් මිස….”

Scroll To Top
Close
Home
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping