මහාචාර්ය ඩබ්.ජී කුලරත්න

මහාචාර්ය ඩබ්.ජී කුලරත්න

Showing the single result

Show:

21වැනි සියවස සදහා පාසල් පාදක කළමනාකරණය

Highlights:
මෙම ග්‍රන්ථය අධ්‍යාපන කළමනාකරණය හදාරන හා එහි නියුක්ත ගුරුවරුන්ට,විදුහල්පතිවරුන්, අධ්‍යාපනඥයන් ඇතුළු විද්‍යාර්ථින්ට අතිශයින්ම වැඩ දායක වනු ඇත.
Scroll To Top
Close
Home
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping