හෂිත අබේවර්ධන

හෂිත අබේවර්ධන

Showing the single result

Show:

මතක පොලිසිය

Highlights:

මතක පොලිසිය යනු විශිෂ්ට නවකතාවකි: එය ප්‍රබන්ධයක් හෝ උපමාකතාවක්, අනතුරු ඇඟවීමක් සහ ආලෝක ධාරාවක් ලෙස අත්විඳිය හැකි ගැඹුරු පොකුණකි. අවබෝධයේ සහ කරුණාවේ සියලු නිමේෂයන් ක්ෂණභංගුර බව දැන, අදිසි අයුරින් සිය අදහස් විවෘත කරමින්, අපව වෙනස් ලෙස සිතා බැලීමට සලස්වන නවකතාවකි.එය එකවර දේශපලනික සහ මානුෂිය වේ.එමගින් කිසිවක් පොරොන්දු ව්න්නේ නැත.එය ඉවසීමෙන් හා ධෛර්ය සම්පන්න දෘෂිටියකින් යුත් දුර්ලභ කාර්යයකි.

– මැඩලින් තියෙන්- ද ගාර්ඩියන්

Scroll To Top
Close
Home
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping