Nakano College

Nakano College

(Showing 1 – 60 products of 186 products)

Show:

සමනල දැනුම 01 ශ්‍රේණිය – සිංහල, ගණිතය, පරිසරය

Highlights:

ශිෂ්‍යත්වයට පෙරමග කියා දෙන 01 ශ්‍රේණිය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය නව නිර්දේශයට අනුව සිංහල , ගණිතය , පරිසරය විෂයන් අදාළ සම්පාදිත නිපුණතා 40 වර්ධනය කරන දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම ප්‍රශ්නෝත්තර කට්ටලය

පරිසරයයි පුංචි මමයි 01 ශ්‍රේණිය – II කොටස

Highlights:

පොතේ අන්තර්ගතය

 1. තොරතුරු ලැබෙන හැටි
 2. වටපිටාවේ සිදුවන වෙනස්කම්
 3. අපේ යහපැවැත්ම
 4. අපට ඕනෑ දේ ලැබෙන හැටි
 5. ගමන් බිමන් .. යනාදිය

05 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය අත්වැල

Highlights:

2020 විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව, නිපුණතා මුල් කරගෙන මෙම පොත ලියා ඇත.බුදු දහම පිළිබඳව දැනුම හා ඒ තුළින් යහගුණ වර්ධනයට අනුකූලව පොත සකස්කර ඇති අතර, බුද්ධාගම පෙළ පොතින් ලබා ගත් දැනුම තවදුරටත් තහවුරු කරගන්නට මෙම පොත අත්වැලක් සපයයි.

සමනල දැනුම – 01 ශ්‍රේණිය ගණිතය වැඩ පොත

Highlights:

2016 සිට ක්‍රියාත්මක වන පළමුවන ශ්‍රේණිය ගණිතය නව විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව මෙම පොත සකස් කර ඇත. මෙම පොත සකස් කිරීමේදී පළමුවන ශ්‍රේණියේ ගණිතය වැඩ පොත සහ පළමුවන ශ්‍රේණියේ ගුරු මාර්ගෝපදේශය විශේෂ සැලකිල්ලට ගෙන ඇත.

සමනල දැනුම – 01 ශ්‍රේණිය පරිසරය වැඩ පොත

Highlights:

පළමුවන ශ්‍රේණිය පරිසරය විෂය මාතෘකා දහසයකින් සමන්විත වෙයි.එම එකිනෙක මාතෘකාවට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් රැසකි. එම ක්‍රියාකාරකම් සියල්ලම ගුරු මාර්ගෝපදේශයේ දක්වා ඇති ක්‍රියාකාරකම් වල අංක යටතේම මෙම පොතෙහි දක්වා ඇත.

Islam for The Secondary School 11

Highlights:

Book Contents

 1. The concepts of Iman
 2. Aqeedha and Ahlus sunnah wai jamma
 3. Iman and Amal
 4. Observance of Salah….etc.

ISLAM-GRADE 8

Highlights:

Book Contents

 • National Unity
 • Allah
 • The Holy Quran
 • Salat-1
 • Salat-11
 • Salat-111    etc..

1 ශ්‍රේණිය – සමනල දැනුම අකුරු තුනේ වචන ලිවීමේ කුසලතා අභ්‍යාස පොත

Highlights:

ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව මඟින් 2016 වර්ෂයේ සිට පළමුවන ශ්‍රේණිය සඳහා නිර්දේංශිත නව විෂය මාලා සංශෝධනයට අදාළ ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ අක්ෂර ඉගැන්වීමේ අනුක්‍රමය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම පොතෙහි අකුරු තුනේ වචන 76 ක් ක්‍රමානුකූලව ඉදිරිපත් කර ඇත.වචන හඳුනා ශබ්ද නඟා කියවීමටත් තිත් ඉරි මත ලියා බලා ලිවීමටත් අවස්ථාව සලසා ඇත.

1 ශ්‍රේණිය – සමනල දැනුම අකුරු හතරේ වචන ලිවීමේ කුසලතා අභ්‍යාස පොත

Highlights:

2016 වර්ෂයේ සිට පළමුවන ශ්‍රේණිය සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව සංශෝධිත නව විෂය මාලාව අදාළ ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි ඉදිරිපත් කර ඇත. එහි නිර්දේංශිත මව්බස විෂය ක්ෂේත්‍රයේ අක්ෂර ඉගැන්වීමේ අනුක්‍රමය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම පොතෙහි අකුරු හතරේ වචන 82ක් ක්‍රමානුකූලව ඉදිරිපත් කර ඇත.

11 ශ්‍රේණිය සිංහල සාහිත්‍යය විමසුම

Highlights:

සිංහල සාහිත්‍යය යුග නම් කර ඇත්‍තේ ඒ ඒ රාජධානිවල නමින් ම ය. අනුරාධපුර යුගයට පසුව එළැඹෙන්නේ පොළොන්නරු යුගයයි. පොළොන්නරු යුගයේ මුවදෙව්දාවත, සසදාවත යන ගී කාව්‍ය දෙක ලියැවී තිබේ. අපේ පැරණි ම ගද්‍ය කෘති රචනා වී ඇත්තේ ද පොළොන්නරු යුගයේ ම ය.ඒ විද්‍යාචක්‍රවර්තීන්ගේ බුත්සර හා ගුරුළුගෝමීන්ගේ අමාවතුර වේ.

11 ශ්‍රේණිය නාට්‍ය හා රංග කලාව

Highlights:

11 ශ්‍රේණිය නාට්‍ය හා රංග කලාව

 • නව නිර්දේශයට අනුකූල
 • ඉලක්ක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු සහිතයි

Phonics Activity Book 6 For Preschoolers

Highlights:
Phonics provides a solid foundation for children in their quest of achieving good reading proficiency. Phonics develops children’s skills in decoding words through sounding out letters and letter combinations.
This preschool phonics program is time tested and proven to translate children’s learning endeavor into learning success! Consisting of four readers, four activity books and two sticker enrichment books, this series of phonics books is guaranteed to give children the perfect head start. To enable children to learn the correct sounds of letters and letter combinations, the contents of the four readers, read by a native speaker, are made available in two audio CDs.
The author, Mrs Sally Chin, who is the Director-cum-Principal of Little Steps Group of Kindergartens (Montessori Preschools) in Johor Bahru, has vast preschool teaching experience. Besides this phonics program, she has penned several well received books for preschoolers.

MY TUTOR – GRADE 07 CATHOLICISM

Highlights:
 • New syllabus applicable up to 2025
 • Revision exercises for class work book
 • Include three term test papers with answers

MY TUTOR – GRADE 08 CATHOLICISM

Highlights:
 • New syllabus applicable up to 2026
 • Revision exercises for class work book
 • Include three term test papers with answers

MY TUTOR – GRADE 09 CATHOLICISM

Highlights:
 • New syllabus applicable up to 2027
 • Revision exercises for class work book
 • Include three term test papers with answers

MY TUTOR – GRADE 11 WESTERN MUSIC

Highlights:
 • New Syllabus Application up to 2026
 • Revision exercises for class work book
 • Includes three term test papers with answers

Grade – 7 Mathematics

Highlights:

Grade 07 – Mathematics

 • syllabus started in 2025
 • Revision exercises for class work book
 • Including three-term test paper with answers

හෙළ බස හා සතුට – 01 ශ්‍රේණිය

Highlights:

හෙළ බස හා සතුට – 01 ශ්‍රේණිය කෘතියේ අන්තර්ගතය.

 

 • රූපය හඳුනාගෙන නම ලියමු.
 • වචනය හඳුනා පාට කරමු
 • රූප හඳුනාගනිමු
 • සතුන්ගේ ආහාර සොයමු
 • රූපයට වචනය යා කරමු….. යනාදිය.

 

Buddhism – Grade – 6

Highlights:

Grade – 6 Buddhism

 • New syllabus started in 2015
 • Revision exercises for class work book
 • Including three-term test paper with answers

06 ශ්‍රේණිය – සිංහල භාෂාව

Highlights:

06 ශ්‍රේණිය – සිංහල භාෂාව

පන්ති වැඩ පොත

 • පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
 • වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
 • පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

08 ශ්‍රේණිය – සිංහල සංගීතය  

Highlights:

සිංහල සංගීතය

විෂය නිර්දේශයේ සෑම පාඩමක ම ප්‍රශ්න පත්‍ර පළමු වැනි, දෙවැනි හා තෙවැනි වාර පරීක්ෂණ පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

09 ශ්‍රේණිය – සෞඛ්‍ය හා ශාරීරක අධ්‍යාපනය  

Highlights:

09 ශ්‍රේණිය – සෞඛ්‍ය හා ශාරීරක අධ්‍යාපනය

පන්ති වැඩ පොත

 • පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
 • වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
 • පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

10 ශ්‍රේණිය – ඉස්ලාම් ධර්මය

Highlights:

10 ශ්‍රේණිය – ඉස්ලාම් ධර්මය

පන්ති වැඩ පොත

 • පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
 • වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
 • පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

Health and Physical Education – Grade 11

Highlights:

Grade 11 – Health & Physical Education

 • New syllabus started in 2016
 • Revision exercises for class work book
 • Including three-term test paper with answers

Grade – 10 Citizenship Education & Government ( CIVICS )

Highlights:

Grade 10 – Citizenship Education & Government ( CIVICS )

 • New syllabus started in 2015
 • Revision exercises for class work book
 • Including three-term test paper with answers

Grade – 11 Mathematics

Highlights:

Grade 11 – Mathematics

 • New syllabus started 2016
 • Revision exercises for class work book
 • Includes three term test papers with answers

11 ශ්‍රේණිය – ජීවන නිපුණතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය 2

Highlights:

11 ශ්‍රේණිය – ජීවන නිපුණතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය 2

පන්ති වැඩ පොත

 • පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
 • වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
 • පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

11 ශ්‍රේණිය – නර්තනය

Highlights:

11 ශ්‍රේණිය – නර්තනය

පන්ති වැඩ පොත

 • පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
 • වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
 • පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

11 ශ්‍රේණිය – භූගෝල විද්‍යාව

Highlights:

11 ශ්‍රේණිය – භූගෝල විද්‍යාව

පන්ති වැඩ පොත

 • පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
 • වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
 • පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

GRADE 09 – SCIENCE 1

Highlights:

GRADE 09 – SCIENCE 1

 • New syllabus application up to 2027
 • Revision exercises for class workbook
 • Include three-term test papers with answers

GRADE 08 – BUDDHISM

Highlights:

GRADE 08 – BUDDHISM

 • New syllabus started in 2017
 • Revision exercises for class workbook
 • Include three-term test papers with answers

GRADE 09 – MATHEMATICS

Highlights:

MATHEMATICS

 • New syllabus application up to 2027
 • Revision exercises for class workbook
 • Include three-term test papers with answers

GRADE 08 – ENGLISH

Highlights:

 

GRADE 08 – ENGLISH

 • New syllabus application up to 2026
 • Revision exercises for class workbook
 • Include three-term test papers with answers

07 ශ්‍රේණිය සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය‍ය ( MY TUTOR )

Highlights:
 • පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
 • වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
 • පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

පෙළ පොතේ සෑම පාඩමක ම ප්‍රශ්න පත්‍ර පළමු වැනි,දෙවැනි හා තෙවැනි වාර පරික්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

09 ශ්‍රේණිය ජීවන නිපුණතා හා පුරවැසි අධ්‍ය‍ාපනය ( MY TUTOR )

Highlights:
 • පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
 • වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
 • පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

පෙළ පොතේ සෑම පාඩමක ම ප්‍රශ්න පත්‍ර පළමු වැනි, දෙවැනි හා තෙවැනි වාර පරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

07 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය ( MY TUTOR )

Highlights:
 • පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
 • වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
 • පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

07 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය විෂය සඳහා අනුමත නිර්දේශ ඇතුළත් කෙටි ප්‍රශ්න හා එම ප්‍රශ්නවල අදාළ පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

08 ශ්‍රේණිය සිංහල භාෂාව ( MY TUTOR )

Highlights:
 • පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
 • වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
 • පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

පෙළ පොතේ සෑම පාඩමක ම ප්‍රශ්න පත්‍ර පළමු වැනි, දෙවැනි හා තෙවැනි වාර පරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

09 ශ්‍රේණිය සිංහල භාෂාව ( MY TUTOR )

Highlights:
 • පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
 • වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
 • පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

09 ශ්‍රේණිය සිංහල භාෂාව විෂය සඳහා අනුමත නිර්දේශ ඇතුළත් කෙටි ප්‍රශ්න හා එම ප්‍රශ්නවල අදාළ පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

11 ශ්‍රේණිය කතෝලික ධර්මය ( MY TUTOR )

Highlights:
 • පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
 • වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
 • පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

11 ශ්‍රේණිය කතෝලික ධර්මය විෂය සඳහා අනුමත නිර්දේශ ඇතුළත් කෙටි ප්‍රශ්න හා එම ප්‍රශ්නවල අදාළ පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

08 ශ්‍රේණිය – බුද්ධ ධර්මය ( MY TUTOR )

Highlights:
 • පාඩම් අවබෝධය පිරික්සුම
 • වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
 • පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

08 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය විෂය සඳහා අනුමත නිර්දේශ ඇතුළත් කෙටි ප්‍රශ්න හා එම ප්‍රශ්නවල අදාළ පිළිතුරු ඇතුළත් ය.

පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පුරවැසි අධ්‍යාපනය

Highlights:

6 ශ්‍රේණියේ සිට සා/පෙළ දක්වා ශිල්ප හදාරන ලක් දූ පුතුන්ට නියමිත විෂය මාලාවේ නිපුණතා සාධනය වන අයුරින් පාඩමෙන් පාඩම ආවරණය වන සේ ක්‍රමික සැලසුමකට අනුව මෙම මාසික ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර පෙළ සකස් කර තිබේ. වාරයක් තුල දරුවා ඉගෙන ගන්නා විෂය කරුණු නැවත පුනරීක්ෂණය කර ගනිමින්, ඉලක්ක සාධන මට්ටම වෙත ඉතා පහසුවෙන් ළඟා වෙමින්, ලකුණු මට්ටම ඉහළ නංවාගැනීමට මෙම මාසික ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර හොඳම පෙරහුරු ආධාරකයක් ලෙස දරුවාට උපකාරී වනු ඇත.

BASIC ENGLISH THROUGH EXERCISES STEP-02

Highlights:

BASIC ENGLISH THROUGH EXERCISES කෘතියේ දෙවන පියවර වන මෙම පොත. පළමු පියවර නිමකල දූ දරුවන්‍ හට තවදුරටත් ඔවුනගේ දැනුම වර්ධනය කරගැනීමෙහිලා අවශ්‍ය පාඩම් හා අභ්‍යාස වලින් සමන්විතයි.මුල් පියවරෙහි යෙදුන සමහර පාඩම් වල දෙවන කොටස්ද තවත් අලුත් පාඩම් මාතෘකාද මෙහි ඇතුලත්ය. මුල් පියවරෙහිදි වැඩි පාඩම් ප්‍රමාණයක් සැලසුම් කර තිබුණේ වචන මාලාව (vocabulary) වර්ධනය කිරීමටයි දෙවන පියවරෙන් දරුවාන්ගේ වාක්‍ය ගොඩනැගීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීමෙහිලා මුල්තැනක් දී ඇති අතර මුල් පියවරේදී මෙන්ම ඉංග්‍රීසි කථාව වර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය ගීත, දෙබස් , කථා හා කථාන්දර ආදියද ඇතුල් වේ.

සුසර පෙර පාසල් වැඩ පොත

Highlights:
පෙර පාසල් ළමුන් සදහා විශේෂයෙන් සකස් කර ඇත.

අකුරට පෙර අත හුරු කිරීම

Highlights:
සංශෝධිත නව නිර්දේශයට අනුව පෙරපාසල් සහ 1 ශ්‍රේණිය දරුවන්ට විශේෂයෙන් සකස් කර ඇත.

පුංචි අපේ වැඩ පොත

Highlights:
පෙර පාසල් ළමුන් සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කර ඇත.

ගණිත හපනා 1 ශ්‍රේණිය – වැඩ පොත

Highlights:
1 ශ්‍රේණිය ගණිතය සඳහා සම්පාදිත IBMC ප්‍රකාශනයකි.

පරිසරයයි පුංචි මමයි – 2 ශ්‍රේණිය I කොටස

Highlights:
දෙවන ශ්‍රේණියට අදාළ පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් පාදක කර ගනිමින් සම්පාදනය කර ඇති වැඩ පොතකි.

පරිසරයයි පුංචි මමයි – 1 ශ්‍රේණිය I කොටස

Highlights:
පළමුවන ශ්‍රේණියට අදාළ පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් පාදක කර ගනිමින් සම්පාදනය කර ඇති වැඩ පොතකි. මෙම පොතෙන් තේමා 7ක් ආවරණය කෙරේ

5 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය (පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් )

Highlights:

5 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය (පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් ) ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු

Mathematics – III Grade 10 (Master Guide)

Highlights:

Mathematics – III Grade 10 (Master Guide) New Syllabus – 2015

පිල්ලම් සහිත වැකි ලිවීම පොත – 1 ශ්‍රේණිය (2016 නව නිර්දේශය)

Highlights:

2016 නව නිර්දේශයට අනුව 1 ශ්‍රේණියේ දී ඉගැන්වීමට නියමිත හල් කිරීම හා සියලුම පිල්ලම් ඇතුලත් වැකි ඇසුරින් මෙම පොත සම්පාදනය කර ඇත.

My First Writing Book Beginning Writing Skills

Highlights:

My First Writing Book Beginning Writing Skills

VIKAS NUMBERS (writing practice) 1 to 10

Highlights:

NUMBERS WRITING PRACTICE VIKAS NUMBERS 1 TO 10

10 ශ්‍රේණිය ගණිතය ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර කට්ටලය අංක 02 (2017 නව විෂය නිර්දේශය)

Highlights:

10 ශ්‍රේණිය ගණිතය ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර කට්ටලය අංක 02 (2017 නව විෂය නිර්දේශය)

ගණිතය ගුණ කිරීම හ බෙදීම වැඩ පොත 4 ශ්‍රේණිය (2019 නව විෂය නිර්දේශය)

Highlights:

ගණිතය ගුණ කිරීම හ බෙදීම වැඩ පොත 4 ශ්‍රේණිය (2019 නව විෂය නිර්දේශය)

LADYBIRD TALES – The Three Little Pigs

Highlights:

This beautiful hardback Ladybird edition of The Three Little Pigs is a perfect first illustrated introduction to this classic fairy tale for young readers from 5+. Ladybird Tales are based on the original Ladybird retellings by Vera Southgate, with beautiful pictures of the kind children like best – full of richness and detail.

DOT TO DOT COLOUR – ALKA Series

Highlights:

DOT TO DOT COLOUR is one of the books in the Alka series published under the Alka Publications.

SAMANALA Colouring Book 1

Highlights:

සිතුවම් වර්ණ ගැන්වීම සඳහා කුඩා දරුවන් තුළ පවතින හැකියාවන් තවදුරටත් ඔප මට්ටම් කරනු පිණිස සම්පාදනය කරන ලද පොත් මාලාවකට අයත් එක් පොතකි. වර්ණ ගන්වන අතරේ, වර්ණ ගැන්වීම සඳහා ඉදිරිපත් කොට ඇති පින්තූර සහ ඒවාට ඉංග්‍රීසි බසින් හඳුන්වනු ලබන වචන ආදිය පිළිබඳව ද දරුවන් තුළ යම් අවබෝධයක් ඇති වේ.

Akura Pilot Revision Papers Grade 4 New Syllabus (ගණිතය)

Highlights:

Akura Pilot Revision Papers Grade 4 New Syllabus (ගණිතය)

1 2 3 4
Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping

Decoration sticker
Decoration sticker
Decoration sticker