Product Tag: Health

Health

Showing all 14 results

Show:

First Aid Box Medium (J2010A)

Highlights:
Size 23.5 x 16 x 14 cm – sma

First Aid Box Medium (J2212)

Highlights:
Product Specifications
Material – Plastic
Color – Transparent
Shape – Rectangular

දියවැඩියා රෝගයෙන් අත්මිදිය හැකි හා සමනය කරගත හැකි මග

Highlights:
දියවැඩියා රෝගය සඳහා වන බෙහෙත් මිල අධික වීමත්, රෝහල්වල හා ෆාමසිවල අවශ්‍ය බෙහෙත් හිගවීමත් නිසා පැරණි මාදිලිය තවදුරටත් දැරිය නොහැකි අභියෝගයක්ව ඇත. මෙම අභියෝගය ජයගත හැකි සරල එහෙත් ප්‍රතිපලාදායි නව ක්‍රමවේදයක් මෙම පොතෙන් සිංහල පාඨක ජනතාවට හඳුන්වා දී ඇත.

Yoga The Path To Holistic Health

Highlights:
About BKS Iyengar Yoga The Path to Holistic Health
The definitive step-by-step guide to the world’s most widely practised yoga system.

Recent scientific research now supports what were once anecdotal claims about the benefits of yoga to every system in the body. For example, did you know that yoga practice can help treat age-related memory loss better than brain-training games? Take it from 94 year old B.K.S Inyengar, who practices yoga daily and continues to lead the way for yogis worldwide!

Dive straight in to discover:

-Step-by-step sequences to a variety of yoga poses suitable for every level of ability
-Classic Iyengar yoga asanas are visually illustrated and followed by a unique 360 degree view of each pose
-Features the holistic health benefits of yoga shown in sequences developed to help alleviate over 80 ailments.

This brilliant book on yoga provides a detailed insight into variations of key yoga poses and the specific benefits of different styles of yoga on the human body, with knowledge on how to alleviate an array of aches and ailments, from asthma to arthritis. A riveting read, you can explore how to achieve technical excellence in your practice, from the comfort of your own home! The first yoga book on the market to feature full-colour step-by-step photographs demonstrating Iyengar yoga practice.

Change Your Brain, Change Your Life

Highlights:

NEW YORK TIMES BESTSELLER • In this completely revised and updated edition, neuropsychiatrist Dr. Daniel Amen includes effective “brain prescriptions” that can help heal your brain and change your life.

“Perfection in combining leading-edge brain science technology with a proven, user-friendly, definitive, and actionable road map to safeguard and enhance brain health and functionality.”—David Perlmutter, M.D., New York Times bestselling author of Grain Brain

In Change Your Brain, Change Your Life, renowned neuropsychiatrist Daniel Amen, M.D., includes new, cutting-edge research gleaned from more than 100,000 SPECT brain scans over the last quarter century and scientific evidence that your anxiety, depression, anger, obsessiveness, or impulsiveness could be related to how specific structures work in your brain. Dr. Amen’s “brain prescriptions” will help you:

• To quell anxiety and panic: Use simple breathing techniques to immediately calm inner turmoil
• To fight depression: Learn how to kill ANTs (automatic negative thoughts) and use supplements targeted to your brain type
• To curb anger: Follow the Amen anti-anger diet and learn the nutrients that calm rage
• To boost memory: Learn the specific steps and habits to decrease your risk for Alzheimer’s disease that can help you today
• To conquer impulsiveness and learn to focus: Develop total focus with the One-Page Miracle
• To stop obsessive worrying: Follow the “get unstuck” writing exercise and learn other problem-solving exercises

The Art of Living

Highlights:

Nobel Peace Prize nominee, internationally renowned Zen master and bestselling author Thich Nhat Hanh shares his mindful techniques in mastering the art of living.

Nobel Peace Prize nominee, internationally renowned Zen master and bestselling author Thich Nhat Hanh shares his mindful techniques in mastering the art of living.
‘Thich Nhat Hanh is a holy man, for he is humble and devout…a scholar of immense intellectual capacity’ — Martin Luther King
‘[He] shows us the connection between personal, inner peace and peace on earth’ — His Holiness the Dalai Lama
‘The father of mindfulness’ — Irish Times
‘Easy to read and understand’ — ***** Reader review
‘Uplifting, questioning, and reaffirming’ — ***** Reader review
‘An enlightening book by a truly enlightened being’ — ***** Reader review
‘Compulsive reading’ — ***** Reader review
”The Art of Living’ is probably the best Buddhist book I’ve read so far’ — ***** Reader review
**************************************************************************
Master the art of living from one of the world’s most revered spiritual leaders.

Thich Nhat Hanh, the world’s most renowned Zen master, turns his mindful attention to the most important subject of all – the art of living.

The bestselling author of The Miracle of Mindfulness presents, for the first time, seven transformative meditations that open up new perspectives on our lives, our relationships and our interconnectedness with the world around us. He reveals an art of living in mindfulness that helps us answer life’s deepest questions, experience the happiness and freedom we desire and face ageing and dying with curiosity and joy instead of fear.

Stimulating and inspiring, this book teaches us the importance of looking inside ourselves and developing compassion, before we can turn to our relationships at home and in the wider world. Full of remarkable stories from Thich Nhat Hanh’s own experiences and mindful practices for engaging with life, this will be a book that will help us generate happiness, understanding and love so we can live deeply in each moment of our life, right where we are.

Health and Physical Education Grade 7 Monthly Evaluation Question papers and Answers

Highlights:

These monthly evaluation test papers have been prepared to cover lesson to lesson in a commute plan for the students in the Island from grade 6 to O/L to develop their knowledge in the selected subject line. By reviewing the lessons your child can learn monthly and reach the desired score efficiently, these monthly basis evaluation papers will help your child immensely to achieve the highest grades.

7 ශ්‍රේණිය සෞඛ්‍ය‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය (පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් )

Highlights:

6 ශ්‍රේණියේ සිට සා/පෙළ දක්වා ශිල්ප හදාරන ලක් දූ පුතුන්ට නියමිත විෂය මාලාවේ නිපුණතා සාධනය වන අයුරින් පාඩමෙන් පාඩම ආවරණය වන සේ ක්‍රමික සැලසුමකට අනුව මෙම මාසික ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර පෙළ සකස් කර තිබේ. මාසයක් තුල දරුවා ඉගෙන ගන්නා විෂය කරුණු නැවත පුනරීක්ෂණය කර ගනිමින්, ඉලක්ක සාධන මට්ටම වෙත ඉතා පහසුවෙන් ළඟා වෙමින්, ලකුණු මට්ටම ඉහළ නංවාගැනීමට මෙම මාසික ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර හොඳම පෙරහුරු ආධාරකයක් ලෙස දරුවාට උපකාරී වනු ඇත.

ද්‍රව්‍යගුණ දර්පණය

Highlights:
ද්‍රව්‍යගුණ දර්පණය නමැති මේ සංස්කෘත ග්‍රන්ථය අවුරුදු සිය ගණනක සිට මෙරට වෛදයවරුන් තම ශිෂයනට උගැන්වීමට අතින් අත ලියාගෙන එන්නකි. මෙහි අග මුල කොතැනකවත් රචකයාගේ නම සදහන් වී නොමැති නිසා කිනම් කාලයක කවුරුන් විසින් කරන ලද ද යනු නොදනිමි. මෙය දඹදිවි වැසි බ්‍රාහ්මණ පඩිවරයෙකු විසින් ලියන ලදැයි යෙති. අවුරුදු සියයකට පෙර වරක් මෙය මුද්‍රණය වූ බවක් ද ඇසීම්. අපට දකින්නට ලැබුණු අත් පිටපත් කිහිපයෙකි. ඒ සියල්ලෙහිම ශ්ලෝකාංක අවුල් සහිතය. අපගේ සංස්කරණෙහි ද ද්‍රව්‍යගුණ ප්‍රකාශයට මුල් තැන දුන්නා විනා අංක අවුල නිරාකූල කිරීමෙහි තැනක් දරා නැත. පොත භාවිතා කරන්නවුන්ට පහසුවෙන් සොයා ගන්නට හැකිවන පරිද්දෙන් ද්‍රව්‍යයනට මුල් තැන දී මෙය සකසා ඇත.

අ.පො.ස. සා/පෙළ ආදර්ශ සහ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර – ගුණසේන Mastermind – සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය

Highlights:
  • පසුගිය විභාග සහ ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර දෙකම අඩංගු ලංකාවේ එකම පොත.
  • 2016, 2017, 2018, 2019 සහ 2020 ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු ද අන්තර්ගතය.
  • ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 5 කි. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර 5 කි. සමස්තය 10 කි.
  • නව විෂය නිර්දේශයට සහ නව ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහයට අනුව සැකසී ඇත.
  • දිවයිනේ ප්‍රකට අධ්‍යාපනවේදීන් විසින් ඉතා වගකීමෙන් සම්පාදිතය.
  • A සාමාර්ථ්‍යයකට අවශ්‍ය නියත මාවත විවර කර දෙයි.

Breath: The New Science of a Lost Art

Highlights:

Breath: The New Science of a Lost Art is a 2020 popular science book by journalist James Nestor. The book provides a historical, scientific and personal examination of breathing, with a specific interest in contrasting the differences between mouth breathing and nasal breathing

Karma: A Yogi’s Guide to Crafting Your Destiny

Highlights:

A Yogi’s Guide to Crafting Your Destiny NEW YORK TIMES, USA TODAY, and PUBLISHERS WEEKLY BESTSELLER , must-read book on spirituality and self-improvement by Sadhguru

The Body Keeps The Score

Highlights:

A workbook for the body keeps the score by bessel van der kolk – special launch price (while stocks last!!!!) Note: this workbook is meant to be a companion to the original book by bessel van der kolk. Designed to enrich your reading experience.

Inner Engineering A Yogis Guide To Joy

Highlights:

Inner engineering: a yogi’s guide to joy is a spiritual book by sadhguru jaggi vasudev. The book is intended to be a spiritual guide with practices for personal growth, and also a look at the author’s own spiritual journey.

Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping