ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි

ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි

Showing the single result

Show:

අදුරෙන් එළිය කරා කායානුපස්සනා භාවනා

Highlights:

මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේ සතර සතිපට්ටාන භාවනාවන් දේශනා කොට වදාළේ කෙලෙසුන්ගෙන් අපිරිසිදු වු සත්වයන්ගේ පිරිසිදු භාවය පිණිසත් , සෝක වැලපීම්වලින් නිදහස් වීම පිණිසත්, චතුරාර්ය සත්‍ය‍ය අවබොධය පිණිසත් ඒ අමා නිවන සාක්ෂාත් කිරිම පිණිසත්‍

Scroll To Top
Close
Home
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping