තිසරණී ඩී නිර්මානි

තිසරණී ඩී නිර්මානි

Showing the single result

Show:

සීමා

Highlights:

රෝස ගසට පෙම් කරන තැනැත්තා
රෝස මල නෙලා නොගන්නා අතර…
රෝස ගසින් වියුක්තව රෝස ගසේ
එක් මලකට පමනක් ප්‍රේම කරන
තැනැත්තා මල නෙලාගන්නා අතර
එය කුනු වී විනාස වුවද පෙති ගිලිහි
වැටුනද වියලි කර්කශව ගියද
ජීවිත කාලයම තමා සතුව තබා
ගන්නේ පෙර ප්‍රේමණිය හැඟිම බිඳකුදු
වෙනස් කර නොගෙනය……..
ඉතින් මේ දිවි දෙවෙනිකොට
රෝස මල රැකගත් මිනිසෙකුගේ
ආදරණිය කතාවයි.

Scroll To Top
Close
Home
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping