පත්මා විජේසිංහ

පත්මා විජේසිංහ

Showing the single result

Show:

ලුලූට පවුල් දෙකක්

Highlights:

මගේ අම්මගේ නම වෙරොනික්.
වයස විසිහයයි. අම්මාගේ වයස
හදාගන්න එක හරි ලේසියි.
මගේ වයස දහයයි. මාව අම්මාට
හම්බවෙලා තියෙන්නේ අම්මට
වයස දහසයේදී. පුංචි කාලෙදිම
අම්මා අනාථ දරුවෙක් වෙලා.
ඊට පස්සේ හැදිලා වැඩිලා
තියෙන්නේ, මං වගේ දරුකමට
හදාගත්ත පවුලක. ඒ කියන්නේ
අම්මා දන්නවා මං ඉන්න තත්ත්වේ!

Scroll To Top
Close
Home
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping